Fuksikapteenit

Fuksikapteenien pääsääntöisiin tehtäviin kuuluu Toogien, fuksikapteenien bileiden, sekä kastajaisten järjestäminen. Sen lisäksi fuksikapteenit vastaavat vuosikurssistaan ja heidän edustamisestaan.

Fuksikapteenit (aikaisemmin isäntä ja emäntä) ovat tapahtumatoimikunnan alaisia toimijoita, jotka valitaan jokaisesta uudesta vuosikurssista. Fuksikapteeniksi asetutaan ehdolle valintatilaisuudessa, jonka päätteeksi paikalla olevat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat valitsevat uudet fuksikapteeninsa äänestämällä. Fuksikapteeneja valitaan kaksi.

Fuksikapteenien pääsääntöisiin tehtäviin kuuluu Toogien (lue: Lexin parhaat bileet), fuksikapteenien bileiden, sekä kastajaisten järjestäminen. Sen lisäksi fuksikapteenit vastaavat vuosikurssistaan ja heidän edustamisestaan. Fuksikapteenit eivät kuitenkaan täysin keskenään näitä tehtäviä hoida, vaan ensimmäinen vuosikurssi osallistuu aktiivisesti mukaan tapahtumien järjestelyihin. Fuksikapteenit siis ohjaavat vuosikurssiaan järjestelyissä ja vastaavat näiden sujumisesta.

Fuksikapteenin pesti on oiva tapa tutustua niin omiin kuin vanhempiin vuosikurssilaisiin ja saada kokemusta laajempien tapahtumien organisoimisesta.