Yhdenvertaisuusvastaavat

Yhdenvertaisuus on erilaisten ihmisten huomioon ottamista. Yhdenvertaisen toiminnan tavoitteena on, että kaikilla yhteisön jäsenillä on hyvä olla. Epäasiallista käyttäytymistä, häirintää, kiusaamista tai syrjintää ei pidä hyväksyä missään muodossa eikä missään tilanteessa. Lexissä toimii 3 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaavaa, joihin voi olla yhteydessä matalla kynnyksellä, mikäli koet epätasa-arvoista kohtelua tai havaitset sellaista Lex ry:n toiminnassa.

Yhdenvertaisuus on erilaisten ihmisten huomioon ottamista. Yhdenvertaisen toiminnan tavoitteena on, että kaikilla yhteisön jäsenillä on hyvä olla. Epäasiallista käyttäytymistä, häirintää, kiusaamista tai syrjintää ei pidä hyväksyä missään muodossa eikä missään tilanteessa.

Lexille on valittu kolme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavaa vuodelle 2022. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavien tehtävänä on olla luottamuksellinen, matalan kynnyksen väylä ottaa yhteyttä ja saada tukea kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvissä tilanteissa. Vastaaviin voi olla yhteydessä milloin tahansa kasvotusten tai sähköpostitse ja he tarjoavat mahdollisuuksiensa mukaan tukea sekä apua, tarvittaessa myös asian eteenpäin viemisessä. Kaikki vastaavien kanssa käytävä keskustelu on luottamuksellista ja salassa pidettävää, ellei yhteydenottaja tahdo toisin. Vastaavat tarkastelevat toimintaa vuoden läpi kriittisesti, ja tarttuvat mahdollisiin ongelmakohtiin ja tuovat ne hallituksen käsiteltäväksi tarvittaessa.

Lexin yhdenvertaisuusvastaaviksi vuodelle 2022 on valittu
Sonia Palovaara (sonia.k.palovaara@utu.fi tai 044 038 4455)
Alva Rewell (alva.n.rewell@utu.fi tai 040 012 5330)
Kaapo Havuluoto (kaapo.c.havuluoto@utu.fi tai 044 525 3389).