Yhdenvertaisuusvastaavat

Yhdenvertaisuus on erilaisten ihmisten huomioon ottamista. Yhdenvertaisen toiminnan tavoitteena on, että kaikilla yhteisön jäsenillä on hyvä olla. Epäasiallista käyttäytymistä, häirintää, kiusaamista tai syrjintää ei pidä hyväksyä missään muodossa eikä missään tilanteessa. Lexissä toimii 3 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaavaa, joihin voi olla yhteydessä matalla kynnyksellä, mikäli koet epätasa-arvoista kohtelua tai havaitset sellaista Lex ry:n toiminnassa.

Yhdenvertaisuus on erilaisten ihmisten huomioon ottamista. Yhdenvertaisen toiminnan tavoitteena on, että kaikilla yhteisön jäsenillä on hyvä olla. Epäasiallista käyttäytymistä, häirintää, kiusaamista tai syrjintää ei pidä hyväksyä missään muodossa eikä missään tilanteessa.

Lexille on valittu kolme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavaa vuodelle 2023. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavien tehtävänä on olla luottamuksellinen, matalan kynnyksen väylä ottaa yhteyttä ja saada tukea kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvissä tilanteissa. Vastaaviin voi olla yhteydessä milloin tahansa kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostitse ja he tarjoavat mahdollisuuksiensa mukaan tukea sekä apua, tarvittaessa myös asian eteenpäin viemisessä. Kaikki vastaavien kanssa käytävä keskustelu on luottamuksellista ja salassa pidettävää, ellei yhteydenottaja tahdo toisin. Vastaavat tarkastelevat toimintaa vuoden läpi kriittisesti, ja tarttuvat mahdollisiin ongelmakohtiin ja tuovat ne hallituksen käsiteltäväksi tarvittaessa.

Lexin yhdenvertaisuusvastaaviksi vuodelle 2023 on valittu
Vera Valkonen (vera.v.valkonen@utu.fi tai 044 097 0831)
Waltteri Lindqvist (waltteri.t.lindqvist@utu.fi tai 044 566 5623)
Elisa Hyvärinen (elisa.e.hyvarinen@utu.fi tai 050 493 5588).