Opintoasiaintoimikunta

Opintoasiaintoimikunta valvoo opiskelijoiden etuja opintoja koskevissa kysymyksissä. Toimikunta huolehtii, että jäsenistön esille tuomiin epäkohtiin kiinnitetään asianmukaisesti huomiota.

Opintoasiaintoimikunta valvoo opiskelijoiden etuja opintoja koskevissa kysymyksissä. Toimikunta huolehtii, että jäsenistön esille tuomiin epäkohtiin kiinnitetään asianmukaisesti huomiota. Toimikunta edustaa opiskelijoita tiedekunnan suuntaan ja saattaa opiskelijoiden mielipiteet tiedekunnan henkilöstön tietoon.

Toimikunta valvoo jäsenistön etuja myös erilaisissa opintososiaalisissa asioissa.

Opintovastaava on tiedekunnan peruskoulutustoimikunnan jäsen. Opintovastaava järjestää neuvottelukunnan tapaamisen syksyllä ja toimii muutoinkin hallinnon opiskelijaedustajien välisenä yhdyssiteenä. Toimikunta myös hoitaa yhteistyötä ylioppilaskunnan, edustajistoryhmän, Juristiliiton koulutuspolitiikan sektorin sekä Acta Legis Turkuensian suuntaan.

Toimikunta tiedottaa jäsenistölle mahdollisuuksista osallistua Edilex Pro:n, Juristiliiton ja Alma Talentin järjestämiin koulutuksiin ja huolehtii niiden käyttämisestä mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Toimikunta tiedottaa myös erilaisista opintoja koskevista uudistuksista.

Toimikunta osallistuu publiikkien eli tiedekunnan valmistumisjuhlien järjestelyihin.

Opintoasiaintoimikunta järjestää tammikuussa työnhakukurssin yhteistyössä Juristiliiton kanssa sekä osallistuu seminaarien ja klubi-iltojen järjestelyihin auttaen tapahtumatoimikuntaa puhujien hankinnassa.

Toimikunta ylläpitää luentopankkia ja päivittää tenttikysymykset Lex ry:n kotisivuille.

Toimikunta järjestää tiedekunnan vuoden opettaja -valinnan sekä laatii ehdotuksen yliopiston vuoden opettaja -valintaan.

Opintoasiaintoimikunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtajana toimii opintovastaava. Toimikunnan muodostavat hallinnon opiskelijaedustajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet. 

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja hallituksen opintovastaavalta Kia Tarvaiselta: opinto@lex.fi.