Rekisteriseloste

Tämä Tietosuojaseloste kertoo, kuinka Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja jäsensuhteen hoitamisen, jäsenpalvelujen tarjoamisen ja verkkosivun käyttämisen yhteydessä.

Rekisteriseloste

Tietojenhaltijan nimi ja yhteystiedot

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry
Yo-talo B 101/Rehtorinpellonkatu 4 B 101, 20500 Turku

Yhteyshenkilö

Lex ry:n pääsihteeri (paasihteeri@lex.fi)

Tietojen käyttötarkoitus

Lex ry:n toiminta.

Tietosisältö

1) Jäsentiedot

2) Tapahtumiin osallistumiseksi annetut tiedot (esim. nimi, yhteystiedot ja tiedot allergioista)

3) Muut toimintaan osallistumiseksi annetut tiedot tai toimintaan osallistumisesta johtuvat tiedot (esim. tiedot opiskelijaedustajista, kuvat galleriassa).

Tietolähteet

Talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään hänen rekisteröityessään Lex ry:n jäseneksi tai osallistuessaan Lex ry:n toimintaan.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa Lex ry:n yhteistyötahoille kuten yhdistyksen ulkopuolisen tapahtuman järjestäjälle yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseksi.

Lex ry:n pääsääntöisiä yhteistyötahoja ovat Juristiliitto, Turun yliopisto, sekä Turun yliopiston ylioppilaskunta ja sen opiskelijajärjestöt.

Suostumukseksi tietojen luovuttamiseen katsotaan ilmoittautuminen tapahtumaan tai hakeminen tehtävään.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai toiminnan ulkopuolisille kolmansille tahoille.

Tietojen julkisuus

Yhdistyksen keräämät tiedot ovat yhdistyksen jäsenen suostumuksella julkisia toiminnan kannalta tarpeellisilta osiltaan.

Toimiminen yhdistyksen tehtävässä tai osallistuminen yhdistyksen toimintaan katsotaan suostumukseksi julkaista tarpeelliset tiedot yhdistyksessä toimivista henkilöistä, sekä julkaista tapahtumissa otettuja kuvia yhdistyksen suljetussa kuvagalleriassa.

Tietojen suojaus

Yhdistyksen hallussa olevat tiedot ovat lain tai toiminnan tarpeen määräämän ajan asianmukaisesti säilytettyinä yhdistyksen toimistolla tai tallennettuna yhdistyksen käyttämissä tietojärjestelmissä, jotka ovat suojattuja suojausohjelmistojen avulla.

Yhdistyksen hallussa oleviin tietoihin pääsevät ja niitä̈ ovat oikeutettuja käyttämään vain toiminnan kannalta tarpeelliset ja ennalta määrätyt yhdistyksen toimijat.

Tarkastusoikeus

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää̈, mitä̈ häntä̈ koskevia tietoja yhdistyksellä hänestä on tallennettuna. Tarkastusoikeuden käyttämisestä̈ voi tehdä̈ kirjallisen pyynnön yhdistykselle osoitteeseen: paasihteeri@lex.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus vaatia hänestä kerättyjen tietojen poistamista. Kuitenkaan sellaisia henkilötietoja joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Pyynnön tietojen korjaamisesta tai poistamisesta voi tehdä̈ kirjallisesti yhdistykselle osoitteeseen: paasihteeri@lex.fi.

Oikeus perua suostumus tietojenkäsittelyyn

Lex ry:n keräämien tietojen kerääminen ja käsittely perustuu yhdistyksen jäsenen yhdistykseen liittyessään antamaan suostumukseen.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus perua antamansa suostumus eroamalla yhdistyksestä tekemällä kirjallisen ilmoituksen osoitteeseen paasihteeri@lex.fi.

Yhdistyksen jäsenen antama suostumus katsotaan peruutetuksi myös, kun jäsenyys yhdistyksessä päättyy jäsenen valmistumiseen tai menehtymiseen.

Selosteen muuttaminen

Lex ry:llä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Nykyinen seloste on päivitetty 22.5.2018.

Yhdistyksen rekisterinpitäjien rekisteriselosteet

Jäsenrekisteri

Juristiliitto

Ilmoittautumissivusto Lyyti

Lyyti Oy
 

Sivuston tietosuojalauseke

Tällä nettisivustolla käytetään Google Analytics –seurantajärjestelmää̈, joka hyödyntää̈ evästeitä̈ ja muita verkkojäljitteitä. Kyseinen järjestelmä̈ kerää̈ anonyymiä tietoa käyttäjistä̈. Tietoa käytämme palvelumme kehittämiseen. Lisätietoja järjestelmästä̈ löydät osoitteesta: www.google.fi/analytics/.