artikkelikuva

Senilex

Lex-henkeä opiskeluajan jälkeen

Senilex ry on vuonna 2000 perustettu Suomen ensimmäinen oikeustieteellinen alumniyhdistys, joka tarjoaa Turun oikeustieteellisen alumneille kanavan ylläpitää opiskeluaikana syntyneitä ystävyyssuhteita sekä mahdollisuuden tavata eri ikäpolvien Turusta valmistunutta juristikuntaa. Nimestään huolimatta yhdistykseen kuuluu kaikenikäisiä entisiä lexiläisiä, ja Senilexiin kannattaakin liittyä heti valmistumisen jälkeen – ovathan kontaktit jo pidempään työelämässä olleisiin alumneihin erityisen tärkeitä vastavalmistuneille. Yhdistykseen kuuluu yli 650 jäsentä.
 
Senilex edesauttaa yhteistyötä erilaisissa tehtävissä toimivien juristien ja oikeustieteen opiskelijoiden sekä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan välillä. Yhdistys toimi myös käytännössä kiinteässä yhteistyössä tiedekunnan sekä Lex ry:n kanssa. Vuosittaiseen Tiedekunnan päivään osallistuu tyypillisesti toistasataa alumnia, ja tapahtuman järjestelyissä ovat mukana niin Lex, Senilex kuin tiedekuntakin. Senilex järjestää säännöllisesti yritysvierailuja, verkostoitumistilaisuuksia ja muita tapahtumia sekä pääkaupunkiseudulla että Turussa.
 
Yhteisen hauskanpidon lisäksi Senilexin jäsenet toimivat tiedekunnan valinnaisten kurssien luennoitsijoina sekä mentoreina. Yhdistys jakaa tiedekunnan publiikkien yhteydessä Senilex-stipendejä erillisestä stipendirahastostaan, ja nykyään myös osallistuu Lex ry:n stipendinsaajien valintaprosessiin. Senilexin toiminnan tarkoituksena on myös tukea oikeustieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimusta turkulaisissa yliopistoissa.
 
Tervetuloa Senilexin jäseneksi valmistumisen jälkeen! Jäsentietolomakkeen voi täyttää yhdistyksen kotisivuilla, ja hallituksen jäsenet vastaavat mielellään mahdollisiin kysymyksiin Senilexistä ja sen toiminnasta.