Oikeusapujaosto

Turun yliopiston ylioppilaskunnan oikeusapujaoston tehtävänä on tarjota ilmaista oikeudellista neuvontaa kaikille TYY:n, Åbo Akademis Studentkårin ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n jäsenille. Oikeusapua ja neuvontaa tarjotaan ympäri vuoden. Oikeudellisten palveluiden järjestämisestä vastaa […]

Turun yliopiston ylioppilaskunnan oikeusapujaoston tehtävänä on tarjota ilmaista oikeudellista neuvontaa kaikille TYY:n, Åbo Akademis Studentkårin ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n jäsenille. Oikeusapua ja neuvontaa tarjotaan ympäri vuoden. Oikeudellisten palveluiden järjestämisestä vastaa Lex ry.

Oikeusapujaosto neuvoo TYYn, ÅASn sekä TUOn opiskelijoita sekä toimielimiä kaikissa oikeudellisissa asioissa pois lukien rikos- ja vero-oikeudelliset asiat. Myöskään asiakirjojen laatiminen edes välillisesti ei kuulu toimikunnan antamiin palveluihin. Oikeusapujaosto on sitoutunut auttamaan kaikkia opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla ja toimintaa sitoo salassapitovelvoite. Opiskelijan ottaessa yhteyttä jaostoon on hyvä listata ylös asian tiedot mahdollisimman yksityiskohtaisesti: mitä tarkalleen on tapahtunut, milloin ja mikä asiassa mietityttää. Jotta asiakkaan oikeus palveluun voidaan varmentaa, tulee opiskelijaoikeus osoittaa esimerkiksi lähettämällä kysymys koulun sähköpostista. Oikeusapujaosto palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Jaostoon voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: tyy-oikeusapu@utu.fi.

Oikeusapujaosto koostuu 8 jäsenestä ja puheenjohtajasta, jotka valitaan hakemusten perusteella toimikuntaan vuodeksi kerrallaan. Haut toimikuntaan ovat aina keväisin ja syksyisin erikseen tiedotettavana ajankohtana. Oikeusapujaostossa jäsenet pääsevät kehittämään omaa oikeudellista ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoaan sekä kerryttämään käytännön kokemusta oikeudelliselta alalta. Jaostossa mukana olo opettaa soveltamaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa opittua teoriaa käytännössä sekä auttaa kartuttamaan muun muassa tiedonhakutaitoja sekä asiakaspalvelutaitoa.

Jaoston jäseneksi voi hakea kuka tahansa vuosikurssista riippumatta. Jaostolaisilta edellytetään kuitenkin riittävän laajaa oikeudellista asiantuntemusta, esimerkiksi oikeudenalojen perusteiden suorittamisen muodossa. Tämän lisäksi edellytetään motivaatiota ja kykyä sitoutua tehtävään koko vuoden ajaksi. Hausta ja valintakriteereistä tiedotetaan erikseen hakuajan lähestyessä. Oikeusapujaostossa toimimisesta saa työtodistuksen sekä 3 (jäsenet) tai 5 (puheenjohtaja) opintopistettä.

Lisätietoa oikeusapujaostoon liittyvissä asioissa antaa puheenjohtaja Anu Manninen (anu.r.manninen@utu.fi).

Oikeusapujaoston jäsenet:

Aki Tulimäki 
Iida Kangas
Henri Mattila
Veera Hyvärinen 
Ellinoora Tillqvist 
Maria Vaunumäki 
Johanna Karjalainen 
Julia Kärkkäinen

Oikeusapujaosto haluaa kiittää yhteistyökumppaneitaan Edita Publishing Oy:tä ja Alma Media Oyj:tä.