Oikeusapujaosto

Turun yliopiston ylioppilaskunnan oikeusapujaoston tehtävänä on tarjota ilmaista oikeudellista neuvontaa kaikille TYY:n, Åbo Akademis Studentkårin ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n jäsenille.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan oikeusapujaoston tehtävänä on tarjota ilmaista oikeudellista neuvontaa kaikille TYYn, Åbo Akademis Studentkårin ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n jäsenille. Oikeusapua ja neuvontaa tarjotaan ympäri vuoden. Oikeudellisten palveluiden järjestämisestä vastaa Lex ry.

Toiminta

Oikeusapujaosto neuvoo TYYn, ÅASn sekä TUOn opiskelijoita sekä toimielimiä maksutta kaikissa oikeudellisissa asioissa pois lukien rikos- ja vero-oikeudelliset asiat. Myöskään asiakirjojen laatiminen edes välillisesti ei kuulu toimikunnan antamiin palveluihin. Oikeusapujaosto on sitoutunut auttamaan kaikkia opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla ja toimintaa sitoo salassapitovelvoite. Opiskelijan ottaessa yhteyttä jaostoon on hyvä listata ylös asian tiedot mahdollisimman yksityiskohtaisesti: mitä tarkalleen on tapahtunut, milloin ja mikä asiassa mietityttää. Jotta asiakkaan oikeus palveluun voidaan varmentaa, tulee opiskelijaoikeus osoittaa opiskelijakortilla tai esimerkiksi lähettämällä kysymys koulun sähköpostista. Oikeusapujaosto palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Jaosto päivystää TYYn toimiston viereisessä kokoustila Virtasessa aina keskiviikkoisin klo 18-20.

Jaostoon voi ottaa yhteyttä
• tulemalla päivystysaikana paikan päälle (Rehtorinpellonkatu 4 A)
• soittamalla päivystysaikana numeroon 045 843 3428, tai
• lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: tyy-oikeusapu@utu.fi.

Mukaan jaostoon

Oikeusapujaosto koostuu 8 jäsenestä ja puheenjohtajasta, jotka valitaan hakemusten perusteella toimikuntaan vuodeksi kerrallaan. Haut toimikuntaan ovat aina keväisin ja syksyisin erikseen tiedotettavana ajankohtana. Oikeusapujaostossa jäsenet pääsevät kehittämään omaa oikeudellista ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoaan sekä kerryttämään käytännön kokemusta oikeudelliselta alalta. Jaostossa mukana olo opettaa myös soveltamaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa opittua teoriaa käytännössä sekä auttaa kartuttamaan muun muassa tiedonhakutaitoja ja asiakaspalvelutaitoa.

Jaoston jäseneksi voi hakea kuka tahansa vuosikurssista riippumatta. Jaostolaisilta edellytetään kuitenkin riittävän laajaa oikeudellista asiantuntemusta, esimerkiksi oikeudenalojen perusteiden suorittamisen muodossa. Tämän lisäksi edellytetään motivaatiota ja kykyä sitoutu tehtävään koko vuoden ajaksi. Hausta ja valintakriteereistä tiedotetaan erikseen hakuajan lähestyessä. Oikeusapujaostossa toimimisesta saa työtodistuksen sekä 3 (jäsenet) tai 5 (puheenjohtaja) opintopistettä.

Lisätietoa oikeusapujaostoon liittyvissä asioissa antaa puheenjohtaja Ilona Mattilalta (ilona.k.mattila@utu.fi).

Oikeusapujaoston jäsenet

Ilona Mattila – puheenjohtaja
Ada Haapaniemi – jäsen
Annika Hiisikero – jäsen
Elina Laukkanen – jäsen
Henna Pirinen – jäsen
Henriika Korvenoja – jäsen
Johanna Mäkinen – jäsen
Milka Paloniemi – jäsen
Niko Kakkuri – jäsen

Yhteistyö

Oikeusapujaosto haluaa kiittää yhteistyökumppaneitaan Edita Publishing Oy:tä ja Alma Media Oyj:tä.