artikkelikuva

Opiskelijalle

Vaikka opiskelijaelämä onkin hauskaa, joutuu valitettavasti välillä myös opiskelemaan.

Lex tukena ja apuna

Lex on aktiivisesti mukana jäsentensä opinnoissa tukena ja apuna. Käytettävissäsi ovat muun muassa tenttikysymysarkisto ja luentomuistiinpanot, jotka löydät sivuiltamme tästä osiosta.

Lex on jäsentensä aktiivinen edunvalvoja

Lex pyrkii parhaan kykynsä mukaan kehittämään oikeustieteellisiä opintoja ja parantamaan opiskeluedellytyksiä yhteistyössä oikeustieteellisen tiedekunnan sekä muiden tahojen kanssa. Tätä toimintaa Lex toteuttaa mm. järjestämällä yhteydenpitoa hallinnon opiskelijaedustajien eli hallopedien välillä sekä pitämällä yhteyttä suoraan tiedekuntaan. Myös toiminta Juristiliitossa ja Turun yliopiston ylioppilaskunnassa tähtää opintojen kehittämiseen ja muuhun edunvalvontaan.

Apua opintoihin

Opintoasioista Lexissä vastaa opintovastaava. Hän seuraa aktiivisesti koulutuspoliittisia asioita ja toimii esimerkiksi tiedekuntamme peruskoulutustoimikunnassa, joka vastaa kaikkien opintojemme suunnittelusta ja kehityksestä. Opintovastaavaan voit olla yhteydessä kaikkista opintoihin liittyvistä asioissa ja hän välittää kertomasi opiskeluun liittyvät epäkohdat tiedekunnan tietoon.

Henkilöitä portailla