artikkelikuva

Kirjoita Actaan

Onko Sinulla laadukas juridinen kirjoitustyö, joka pölyttyy tietokoneesi työpöydällä? Ei hätää, nyt Sinulla on mahdollisuus saada vaivannäöllesi mainetta ja kunniaa!

Lexin oma akateeminen julkaisu Acta Legis Turkuensia etsii uusia kirjoituksia julkaistavaksi. Jos olet kirjoittanut ansiokkaan seminaarityön tai notaarityön, se on mahdollista julkaista Acta Legis Turkuensian nettijulkaisussa. Kirjoitus voi olla suomen-, ruotsin- taikka englanninkielinen ja sen suosituspituus on 15-25 sivua. Kirjoituksessa on noudatettava tiedekunnan seminaarikirjoitusten kirjoittajaohjeita

Julkaistavaksi ehdotetut kirjoitukset käyvät läpi referee-menettelyn. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjoituksesi saavuttua toimituskunnalle se lähetetään anonymisoituna kokeneelle oikeustieteen asiantuntijalle arvioitavaksi. Refereet paitsi arvioivat kirjoituksia myös esittävät parannusehdotuksensa ja lopulta päättävät kirjoituksen julkaisukelpoisuudesta.

Referee-menettelyn jälkeen toimituskunta työstää artikkeleita edelleen yhdessä kirjoittajien kanssa. Toimituskunnan tehtäviin kuuluu artikkelien analysointi, oikoluku, aikakauskirjan taitto sekä osallistuminen käytännön julkaisutyöhön. Toimituskuntatyöskentelyssä kirjoitukset hiotaan lopulliseen muotoonsa. Kaikkien kirjoitusten alussa on kuitenkin noin puolen sivun mittainen englanninkielinen tiivistelmä, jonka kirjoittaja aiheen asiantuntijana laatii. Tiivistelmän laatimiseen saat tarvittaessa apua toimituskunnalta. Toimituskunta koulutetaan tehtäväänsä yhteistyössä tiedekuntamme henkilökunnan kanssa.

Acta Legis Turkuensiaa valvoo ja ohjaa Akateeminen neuvosto, joka koostuu Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professoreista.

Voit ehdottaa hyviä kirjoituksiasi julkaistavaksi ympäri vuoden. Lähetä työsi osoitteeseen päätoimittaja Peppiina Harbergille (peppiina.a.harberg@utu.fi)

Tiedustelut Acta Legis Turkuensiaa koskien voi suunnata päätoimittaja Peppiina Harbergille (peppiina.a.harberg@utu.fi) sähköpostilla.

Kirjoituksen julkaiseminen Acta Legis Turkuensiassa?

  • Saat tekstisi akateemiseen Acta Legis Turkuensia verkkojulkaisuun
  • Saat asiantuntijoilta palautetta ja parannusehdotuksia kirjoituksestasi sekä mahdollisuuden tehdä parannuksia tekstiisi.
  • Saat CV-merkinnän kirjoituksesi julkaisusta