artikkelikuva

Kirjoita Actaan

Onko Sinulla laadukas juridinen kirjoitustyö, joka pölyttyy tietokoneesi työpöydällä? Ei hätää, nyt Sinulla on mahdollisuus saada vaivannäöllesi mainetta ja kunniaa!

Lexin oma akateeminen julkaisu Acta Legis Turkuensia etsii jatkuvasti uusia kirjoituksia julkaistavaksi. Mikäli olet kirjoittanut ansiokkaan seminaari- tai notaarityön, lähetä se matalalla kynnyksellä päätoimittajalle. Teksti voi olla suomen-, englannin- tai ruotsinkielinen ja sen suosituspituus on 15-25 sivua. Kirjoituksessa on noudatettava tiedekunnan seminaarikirjoitusten kirjoittajaohjeita

Julkaistavaksi ehdotetut kirjoitukset käyvät läpi referee-menettelyn eli ne vertaisarvioidaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjoituksesi saavuttua toimituskunnalle se lähetetään anonymisoituna kokeneelle oikeustieteen asiantuntijalle arvioitavaksi. Refereet paitsi arvioivat kirjoituksia myös esittävät parannusehdotuksensa ja lopulta päättävät kirjoituksen julkaisukelpoisuudesta.

Referee-menettelyn jälkeen toimituskunta työstää artikkeleita edelleen yhdessä kirjoittajien kanssa. Toimituskunnan tehtäviin kuuluu artikkelien analysointi, oikoluku, aikakauskirjan taitto sekä osallistuminen käytännön julkaisutyöhön. Toimituskuntatyöskentelyssä kirjoitukset hiotaan lopulliseen muotoonsa. Kaikkien kirjoitusten alussa on kuitenkin noin puolen sivun mittainen englanninkielinen tiivistelmä, jonka kirjoittaja aiheen asiantuntijana laatii. Tiivistelmän laatimiseen saat tarvittaessa apua toimituskunnalta. Toimituskunta koulutetaan tehtäväänsä yhteistyössä tiedekuntamme henkilökunnan kanssa.

Voit ehdottaa seminaarityötäsi julkaistavaksi ympäri vuoden, vaikka heti sen kirjoitettuasi. Lähetä työsi Acta Legis Turkuensian päätoimittaja Emilia Tuomiluomalle (emilia.i.tuomiluoma@utu.fi) matalalla kynnyksellä. Kaikki tiedustelut Acta Legis Turkuensiaa koskien voi suunnata päätoimittajalle samaan sähköpostiosoitteeseen.

Saat tekstisi akataamiseen Acta Legis Turkuensian Edilexissä julkaistavaan verkkojulkaisuun.

Kirjoituksen julkaiseminen Acta Legis Turkuensiassa?

  • Olet jo opiskeluaikanasi julkaissut vertaisarvioidun artikkelin
  • Saat tekstisi akateemiseen Acta Legis Turkuensia verkkojulkaisuun
  • Saat asiantuntijoilta palautetta ja parannusehdotuksia kirjoituksestasi sekä mahdollisuuden tehdä parannuksia tekstiisi.
  • Saat CV-merkinnän kirjoituksesi julkaisusta