artikkelikuva

Kirjoita Actaan

Onko Sinulla laadukas juridinen kirjoitustyö, joka pölyttyy tietokoneesi työpöydällä? Ei hätää, nyt Sinulla on mahdollisuus saada vaivannäöllesi mainetta ja kunniaa!

Lexin oma akateeminen julkaisu Acta Legis Turkuensia etsii jatkuvasti uusia kirjoituksia julkaistavaksi. Mikäli olet kirjoittanut ansiokkaan seminaari- tai notaarityön, lähetä se matalalla kynnyksellä päätoimittajalle. Teksti voi olla suomen-, englannin- tai ruotsinkielinen ja sen suosituspituus on 15-25 sivua. Kirjoituksessa on noudatettava tiedekunnan seminaarikirjoitusten kirjoittajaohjeita. Kirjoittajan tulee olla Lex ry:n jäsen.

Julkaistavaksi ehdotetut kirjoitukset käyvät läpi referee-menettelyn eli ne vertaisarvioidaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjoituksesi saavuttua toimituskunnalle se lähetetään anonymisoituna kokeneelle oikeustieteen asiantuntijalle arvioitavaksi. Refereet paitsi arvioivat kirjoituksia sekä esittävät parannusehdotuksensa ja lopulta päättävät kirjoituksen julkaisukelpoisuudesta.

Referee-menettelyn jälkeen toimituskunta työstää artikkeleita edelleen yhdessä kirjoittajien kanssa ja päättävät vertaisarviointipalautteen perusteella artikkelin julkaistavuudesta. Toimituskunnan tehtäviin kuuluu artikkelien analysointi, oikoluku, aikakauskirjan taitto sekä osallistuminen käytännön julkaisutyöhön. Toimituskuntatyöskentelyssä kirjoitukset hiotaan lopulliseen muotoonsa. Kaikkien kirjoitusten alussa on noin puolen sivun mittainen englanninkielinen tiivistelmä, jonka kirjoittaja laatii aiheensa asiantuntijana. Tiivistelmän laatimiseen saat tarvittaessa apua toimituskunnalta. Toimituskunta koulutetaan tehtäväänsä erikseen.

Voit ehdottaa seminaarityötäsi julkaistavaksi ympäri vuoden, vaikka heti sen kirjoitettuasi. Lähetä työsi Acta Legis Turkuensian päätoimittaja Waltteri Messolle (waltteri.h.messo@utu.fi) matalalla kynnyksellä. Kaikki tiedustelut Acta Legis Turkuensiaa koskien voi suunnata päätoimittajalle samaan sähköpostiosoitteeseen.

Julkaistavat artikkelit pääsevät Acta Legis Turkuensian akateemiseen Edilexissä julkaistavaan verkkojulkaisuun.

Miksi kirjoituksen julkaiseminen Acta Legis Turkuensiassa kannattaa?

  • Olet jo opiskeluaikanasi julkaissut vertaisarvioidun artikkelin.
  • Saat tekstillesi laajaa näkyvyyttä akateemisessa Acta Legis Turkuensian verkkojulkaisussa.
  • Saat kokeneilta asiantuntijoilta palautetta ja parannusehdotuksia kirjoituksestasi sekä mahdollisuuden tehdä parannuksia tekstiisi.
  • Saat CV-merkinnän kirjoituksesi julkaisusta ja oivan tavan erottua työnhaussa!