Vuosikurssiedustajat

Vuosikurssiedustajat välittävät vuosikurssinsa opintoihin liittyviä asioita opintovastaavalle.