Valmennuskurssijaosto

Valmennuskursseja jo 54 vuoden ajan!

Lex ry järjestää vuosittain valmennuskursseja Turun, Lapin ja Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan sekä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteelliselle alalle pyrkiville nimellä LexKurssit. Valmennuskurssivastaavat huolehtivat valmennuskurssien järjestämisestä yhdessä valmennuskurssiassistenttien kanssa.

Valmennuskurssivastaavat ovat vastuussa valmennuskurssien suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta Lex ry:n hallituksen valvonnan alaisina. Ennen valmennuskurssien alkua on huolehdittava mm. markkinoinnista, opetustilojen järjestämisestä ja opettajien sekä muun henkilöstön valitsemisesta ja tietenkin kurssilaisten hankkimisesta. Tehtävään kuuluu lisäksi esihenkilötehtävät sekä valmennuskurssiorganisaation ja hallinnon pyörittäminen yhdessä kurssiassistenttien kanssa. Kurssien aikana valmennuskurssivastaavat pitävät huolta, että kaikki opetuksen ja kurssitoiminnan taustalla tapahtuva työ sujuu mutkattomasti. Tehtävässä pääsee toteuttamaan laajasti omia ideoita sekä työskentelemään viihtyisässä työympäristössä.

Kurssiassistentit tekevät yhteistyötä valmennuskurssivastaavien kanssa ja ovat tärkeä apu valmennuskurssien toteuttamisessa. He vastaavat yhdessä suurelta osin valmennuskurssien tutortoiminnasta, johon kuuluu esimerkiksi harjoituspääsykokeiden tarkastuksen organisointi. He auttavat muun muassa pienryhmäopetuksen järjestelyissä ja vastaavat tarvittavien opetustilojen valmistelusta, juoksevien asioiden hoitamisesta ja osallistuvat kurssien käytännön järjestelyihin yhdessä valmennuskurssivastaavien kanssa. Kurssiassistentin tehtävässä painottuu lisäksi merkittävänä osana kurssien markkinointi muun muassa somessa sekä erinäisissä edustustehtävissä. Tämän lisäksi assistentit ovat mukana tekemässä LexKurssien tulevia henkilövalintoja ja pääsevät vaikuttamaan kurssien toimintaan.

Lex ry:n toimintaa rahoitetaan valmennuskurssien myynnistä saaduilla tuloilla.