Yrityssuhdejaosto

Mikä yrityssuhdejaosto oikeastaan on?

Mikä yrityssuhdejaosto oikeastaan on?

Viime vuosien aikana yritysyhteistöiden merkitys on korostunut entisestään Lexin toiminnassa. Yhdistyksen yhteistyökumppanit ovat pääsääntöisesti johtavia toimijoita alallaan ja yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti niin perinteisten asianajotoimistojen, suuryritysten sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Yrityssuhdejaostossa toimiminen onkin siis erinomainen näköalapaikka liike-elämän huipulle. 

Yritysyhteistyö on erittäin laaja-alaista ja todellisuudessa vain taivas on rajana eri yhteistyömuodoille. Osana yrityssuhdejaostoa pääseekin hyvin tuomaan omia näkemyksiään siihen, miten jopa koko yhdistyksen toimintaa voidaan kehittää yhteistöiden näkökulmasta. Yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa tehdään kasvavissa määrin vuosi vuodelta ja samalla eri yhteistyömuotojen määrä jatkaa laajenemistaan. Pystymme tarjoamaan yrityksille niin näkyvyyttä mitä parhaimmilla mainospaikoilla, välittämään työpaikkailmoituksia, järjestämään tapahtumia yhteistyössä kuin myös vaikkapa äänittämään yhteisen LexCast-podcast-jakson. Kuten arvata saattaa, tässä ei ole vielä kaikki, vaan yrityssuhdejaosto pääsee todella jättämään oman kädenjälkensä sopimuksiin.

Mitä yrityssuhdejaostossa voi tehdä?

Lähtökohtaisesti yrityssuhdejaosto koostuu hallituksen puheenjohtajasta, talousvastaavasta sekä tyypillisesti kuudesta yrityssuhdevastaavasta, tuttavallisemmin ”yrsusta”. Laajemmassa kuvassa jokainen yrsu vastaa yleisesti yhteistyöstä niin sopimusten laatimisessa kuin neuvotteluissa, sekä osaltaan edustaa koko yhdistystä ja sen arvoja yrityksille. Tehtävissä pääsee siis hiomaan neuvottelutaitoja sekä kerryttämään työelämässä arvostettua kokemusta asiakirjojen laadinnasta. Yhteisten tehtävien lisäksi jokaisella yrsulla on oma vastuualueensa. Näitä ovat excursioiden järjestäminen, vuosijuhlayhteistöiden käytännön vastuu, uusien yhteistyökumppanien tavoittaminen, jäsenetujen hankinta ja ylläpito, sekä baarien yhteistöistä ja tapahtumista vastaaminen. 

Excuvastaavat

Koko yrityssuhdejaoston kenties näkyvin osa on perinteisten Hesa-Excujen järjestäminen kahdesti vuodessa. Tämän lisäksi excuvastaavat pääsevät järjestämään Turku-Excun sekä lukuisia muita pienempiä excursioita. Hesa-Exculla jäsenistölle tarjotaan mahdollisuus päästä tutustumaan yhteistyökumppaniemme toimintaan käytännönläheisesti paikan päällä pääkaupunkiseudulla. Tapahtumaan kuuluu tyypillisesti mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä ruokatarjoilut antoisien keskustelujen äärellä. Excursioiden järjestämisestä vastaavat kaksi yrityssuhdevastaavaa, joita avustaa jo suunnitteluvaiheesta alkaen kolmantena vuosijuhlien ja silliksen käytännön yhteistöistä vastaava yrityssuhdevastaava. Vastaavat pääsevät suunnittelemaan tapahtumat alusta alkaen ja näin jättämään siihen oman kädenjälkensä. Itse excu-päivänä koko yrityssuhdejaosto on vastaavien tukena johdattamassa ryhmiä toinen toistaan kiinnostavampiin paikkoihin. Lisätietoja tehtävästä saat Iiris Mäkelältä (iiris.am.makela@utu.fi) ja Juho Savolaiselta (juho.a.savolainen@utu.fi). 

Vuosijuhla- ja sillisyhteistyövastaava

Yhdistyksen vuoden arvokkaimmassa tapahtumassa, vuosijuhlilla, yritysyhteistöiden näkyvyyttä ei voi vähätellä. Tapahtumassa yhteistyökumppanimme logon voi bongata niin käsiohjelmasta, bannerista baaritiskin vierellä kuin vaikkapa snapsilasin kyljestä. Vuosijuhlien yhteistöiden toteutumisesta vastaa sama yrityssuhdevastaava, joka avustaa myös excursioiden järjestämisessä. Vuosijuhlasponsorivastaava pääseekin näyttämään hyvin kädenjälkensä siinä, missä muodoissa näkyvyyttä pystytään tarjoamaan. Vain taivas on rajana tämän suhteen. Lisäksi vuosijuhla- ja sillisyhteistyövastaava koordinoi Akateemisen silliaamiaisen sponsorointituotteiden hankintaa. Lisätietoja tehtävästä saat Annukka Helalalta (annukka.e.helala@utu.fi). 

Uusien yhteistyökumppanien vastaava

Koska toimintaa on luonnollisesti tarkoituksena kehittää vuodesta toiseen, uudet yhteistyökumppanit ovat korvaamattomia koko yhdistykselle. Lex on yksi Turun suurimmista opiskelija-ainejärjestöistä ja näin ollen pystymme tarjoamaan mitä parhaimman tavan tavoittaa juuri oikea kohdeyleisö. Olipa kyseessä globaali suuryritys tai paikallinen toimija, jonka kanssa emme vielä tee yhteistyötä, idea menee aina ensimmäisenä uusista yritysyhteistyökumppaneista vastaavan työpöydälle. Lisätietoja tehtävästä saat Onni Wallingilta (onni.b.walling@utu.fi).

Jäsenetuvastaava

Yritysyhteistöistä puhuttaessa jäsenetuja ei voi sivuuttaa! Jäsenetuvastaavana toimiva yrityssuhdevastaava vastaa nykyisten jäsenetujen ylläpitämisestä sekä uusien kartoittamisesta. Kuten todettu, Lex on ainejärjestönä Turun mittakaavassa erittäin suuri ja näin pystymme yhteistyössä eri yritysten kanssa tarjoamaan lukuisia etuja koko jäsenistölle. Voimassa oleviin jäsenetuihin pääset perehtymään tarkemmin täällä https://lex.fi/yhdistys/jasenyys-ja-jasenedut/jasenedut/. Lisätietoja tehtävästä saat Siiri Alalta (siiri.s.ala@utu.fi). 

Baarivastaava

Isoimpien asianajotoimistojen ja suuryritysten ohella, myös paikalliset turkulaiset baarit ovat erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita Lexin toiminnassa. Formaalimpien excursioiden ohella yrityssuhdejaoston näkyvä rooli on yhdistyksen jokaisen baaritapahtuman järjestämisessä. Tapahtumia järjestetään jopa viikottain ja baarivastaavana toimiva yrityssuhdevastaava pääseekin hyvin jättämään kädenjälkensä tapahtumiin niin suunnitteluvaiheessa kuin onnistumisen varmistamisessa paikan päällä. Baarivastaavan harteilla on myös baarien jäsenetujen ylläpitäminen, joihin pääset tutustumaan tarkemmin täällä https://lex.fi/yhdistys/jasenyys-ja-jasenedut/jasenedut/. Tehtävässä pääsee luonnollisesti toimimaan läheisessä yhteistyössä myös tapahtumavastaavan sekä useiden Lexin tapahtumatoimijoiden kanssa. Lisätietoja tehtävästä saat Ceylan Özkahvecilta (ceylan.c.ozkahveci@utu.fi).

Miten pääsen mukaan?

Uusia yrityssuhdevastaavia haetaan vuosittain loka-marraskuun vaihteessa seuraavalle kalenterivuodelle. Päätökset valinnoista tekee yhdistyksen hallitus hakemusten ja haastattelujen perusteella.  

Yrityssuhdevastaavaksi voi (ja kannattaa!) hakea jo fuksivuonna kuin myös vanhempana tieteenharjoittajana. Jaostolle tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitua sekä saada arvokas ja edukseen erottuva CV-merkintä. Lisäksi yrityssuhdevastaaville tarjotaan kutsuvieraspaikat Lexin vuosijuhlille, kevään Keijoon sekä syksyn kiitosristeilylle. Lisätietoja kokonaisuudessaan yrityssuhdejaostosta ja sen toiminnasta saat Lexin talousvastaava Julius Hellalta(talous@lex.fi).