artikkelikuva

Tunnustukset

Lex ry jakaa tunnustuksia yhdistyksen toiminnassa ansioituneelle jäsenilleen.

Tunnustukset Lex ry:ssä

Lex ry:n nauha-, merkki-, mitali- ja viiriohjesäännön mukaan Lex ry jakaa siinä esitetyin perustein tunnustuksia yhdistyksen toiminnassa ansioituneelle jäsenilleen.

Näistä tunnustuksista korkein on kunniamitali, jota voidaan jakaa ainoastaan vuosijuhlien yhteydessä. Perinteisesti myös tunnustusmitalia eli niin sanottua Kettumerkkiä jaetaan ainoastaan vuosijuhlien yhteydessä, vaikka ohjesääntö ei niin määrääkään. Ansiomerkit jaetaan vuosittain ennen Kiitosristeilyä pidettävässä palauteseminaarissa.

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on erityisesti ansioitunut toimikuntatyöskentelyssä tai muulla tavoin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa tai päämääriä.

Yhdistys voi myöntää tunnustusmitalin eli ns. Kettumerkin tunnustuksena yhdistyksen kehityksen, jatkuvuuden ja hengen kannalta merkityksellistä toiminnasta.

Yhdistys voi myöntää kunniamitalin tunnustuksena erityisen ansioituneelle entiselle tai nykyiselle jäsenelleen tai muulle henkilölle yhdistyksen jäsenpäämäärien hyväksi ja sen päämäärien hyväksi suoritetusta työstä. Tällaisena erityisenä ansiona voidaan pitää yhdistyksen kehityksen ja jatkuvuuden kannalta merkityksellisiä toimia. Yhdistys voi myöntää kunniaviirejä samoilla perusteilla kuin kunniamitaleja.

Nauhojen, rintamerkkien, ansiomerkkien, tunnustusmitalien, kunniamitaleiden ja kunniaviirien jakamisesta päättää yhdistyksen hallitus.