artikkelikuva

Acta Legis Turkuensia

Lexin oma akateeminen julkaisu, jossa julkaistaan opiskelijoiden laadukkaita seminaari- ja notaaritöitä

Actaleg… niin mikä?

Aikakausikirja on perustettu vuonna 2009 ja siinä noudatetaan referee-menettelyä. Ensimmäinen Acta Legis Turkuensia ilmestyi joulukuussa 2010. Kirjoitukset julkaistaan digitaalisessa verkkojulkaisussa Edilex-lakitietopalvelussa. Acta Legis Turkuensiaa ilmestyy vuosittain yhdestä kahteen numeroa riippuen tarjottujen kirjoitusten laadusta ja määrästä.

Toimittajina julkaisussa toimivat tehtävään valitut oikeustieteen opiskelijat. Toimittajien tehtävä on tarjottujen kirjoitusten oikoluku ja analysointi. Lexiläiset voivat tarjota kirjoitustaan julkaistavaksi Acta Legis Turkuensiassa. Ehdotetut kirjoitukset käyvät läpi referee -menettelyn, jonka jälkeen toimitus päättää kirjoitusten julkaisemisesta.

Acta Legis Turkuensian löydät myös Wikipediasta.

naiset istuvat portailla