artikkelikuva

Acta Legis Turkuensia

Lexin oma akateeminen julkaisu, jossa julkaistaan opiskelijoiden laadukkaita seminaari- ja notaaritöitä

Actaleg… niin mikä?

Aikakausikirja on perustettu vuonna 2009 ja siinä noudatetaan referee-menettelyä. Ensimmäinen Acta Legis Turkuensia ilmestyi joulukuussa 2010. Painetun version lisäksi kirjoitukset julkaistaan Internetissä Edilex -lakitietopalvelussa. Joka vuosi ilmestyy yhdestä kahteen numeroa riippuen tarjottujen kirjoitusten laadusta ja määrästä.

Acta Legis Turkuensiaa valvoo Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan akateeminen neuvosto. Toimittajina julkaisussa toimivat tehtävään valitut oikeustieteen opiskelijat. Toimittajien tehtävä on tarjottujen kirjoitusten oikoluku ja analysointi. Jokainen voi tarjota kirjoitustaan julkaistavaksi Acta Legis Turkuensiassa. Ehdotetut kirjoitukset käyvät läpi referee -menettelyn, jonka jälkeen toimitus päättää kirjoitusten julkaisemisesta.

Acta Legis Turkuensian löydät myös Wikipediasta.

naiset istuvat portailla