artikkelikuva

Apurahat ja stipendit

Palkitsemme ansioituneita ja tuemme toimintaa!

Apurahat

Lex ry jakaa vuosittain avustuksia, joiden myöntämisen tarkoituksena on tukea yhdistyksen varsinaisten jäsenten opiskeluun liittyvää toimikuntien ulkopuolista harrastus- ja opintososiaalista toimintaa sekä ammatillisen tietouden lisäämistä avustusohjessäännön mukaisesti.

Lex ry:n hallituksen päätöksellä avustuksia voidaan myöntää myös yleishyödylliseen, erityisesti hyväntekeväisyystarkoitukseen.

Avustuksiin päätettävät määrärahat päätetään vuosittain omana erillisenä momenttinaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Avustusten myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Vuodelle 2019 avustuksiin on talousarviossa varattu 400 euroa.


Stipendit

Uudistetun stipendiohjesäännön mukaan Lex ry jakaa vuosittain kuusi stipendiä joiden arvo päätetään vuosittain yhdityksen III-sääntömääräisessä kokouksessa. Hakemusten joukosta oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunta, ilman opiskelijajäseniään, Senilex ry:n hallituksen esityksestä valitsee stipendien saajat.

Stipendejä voi hakea erikseen julistettavan hakuajan kuluessa ja ne jaetaan Lexin vuosijuhlien yhteydessä. Stipendien myöntämisen edelltyksenä on Lex ry:n varsinainen jäsenyys. Sama henkilö voi saada Lex ry:n stipendin vain kerran.

Stipendien myöntämisen perusteena on yhtäläisesti hakijan toiminta Turun yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden hyväksi ja hänen ansioitumisensa opinnoissaan. Erityisesti otetaan huomioon toiminta Lex ry:ssä. Huomioon otetaan myös toiminta opiskelijaedustajana Turun yliopiston sekä sen oikeustieteellisen tiedekunnan hallintoelimissä, TYY:ssa ja Juristiliitossa. Huomioiduksi voi tulla myös toiminta muissa Lex ry:n jäsenten etuja ajavissa yhdistyksissä, kuten ELSA Turku ry:ssä ja Senilex ry:ssä. Opinnoissa otetaan huomioon yhtäläisesti oikeustieteen opintojen opintosuoritusten määrä suhteessa aktiivisiin oikeustieteen opiskeluvuosiin sekä oikeudenalojen perusteiden arvosanojen keskiarvo.

Päällekkäiset tehtävät huomioidaan vain kertaalleen (esim. Lexin opintovastaava / opintoasiaintoimikunnan puheenjohtaja) ja tehtäviä, joiden katsotaan kuuluvan toisen luottamustehtävän hoitamiseen, ei huomioida. Opiskelijatoiminnassa otetaan huomioon tehtävien vastuullisuus ja toiminnassa mukana olemisen kesto.