Vastuutuutorit

Vastuutuutorin tehtävänä on huolehtia siitä, että tuutoritoiminta ja esimerkiksi fuksiviikon suunnittelu etenee ajallaan sekä siitä, että tieto kulkee tuutorointiin liittyvien asioiden suhteen oikeiden tahojen välillä.

Vastuutuutorien tehtävänä on huolehtia siitä, että tuutoritoiminta ja esimerkiksi fuksiviikon suunnittelu etenee ajallaan sekä siitä, että tieto kulkee tuutorointiin liittyvien asioiden suhteen oikeiden tahojen välillä. Heillä on hieman isompi organisointivastuu mm. siitä, että kaikkiin tarpeellisiin tehtäviin löytyy tekijät ja asiat tulee hoidetuiksi ajallaan. Vastuutuutorit toimivat myös linkkinä tuutoreiden ja muiden (esim. Lex, TYY ja tiedekunta) välillä kaikissa tarvittavissa asioissa tuutorihaalarimerkeistä fuksiviikon budjettiin.

Yleensä tuutoriporukasta valitaan vastuutuutoreita 2-3, kokonaisuudessaan vastuuta kuitenkin jaetaan kaikkien tuutoreiden kesken. Vastuutuutorina oleminen ei siis tarkoita yksin kaikesta vastuussa olemista. Tiivistettynä vastuutuutorit huolehtivat siitä, että hommat on hanskassa ja hanskat tallessa!