Tiedekunnan opiskelijaedustajat

Tiedekunnan opiskelijaedustajat vaikuttavat kolmikannan mukaisesti tiedekunnan sisäisissä elimissä opiskelijoiden etuja valvoen ja opetusta kehittäen.