artikkelikuva

Kunniamitalit

Kunniamitalien saajat

2021

Aleksi Rautiainen
Elina Soininen
Kiira Laine
Krister Koskela
Jani Hannonen

2020

Krista Alanen
Lotta Koskela
Jenna Lammi

2019

Joona Lapinlampi
Kalle Kuusisto
Heidi Ruohonen

2018

Hanni Tihilä

2017

Tuomas Dahlström
Ville Laakso

2016

Henriikka Tiainen
Joel Karhula
Jesse Jokinen
Sami-Petteri Seppä
Elina Hirvonen

2015

Jussi Sjöblom
Sanna Mäkilä

2014

Niko Markkanen
Ossi Raita
Samuli Rantanen
Valtteri Tapala

Takaisin ylös

2013

Teemu Auressalmi
Matti Manner

2012

Vesa Puisto
Antti Vaaja

2011

Asko Metsola
Katrin Puolakainen
Juha-Matti Toikka
Saana Vallo
Pirita Virtanen

2010

Matti Lajunen

2009

Minna Kavaja
Arimo Leppä
Matias Pälve
Antti Toponen

2008

Tuomas Honkinen
Teemu Oksanen
Olli-Pekka Veranen

2007

Jaakko Laurila

2006

Taija Kautto
Heikki Lajunen

2005

Topi Lusenius
Anne Vanhala

2004

Ari Saarnilehto
Sakari Salonen

2003

Tapio Rantala

2002

Sami Hartikainen
Juho Ranta-Aho

2001

Valter Höijer
Lauri Mertala
Jani Syrjänen

1999

Hanna Seppänen

1998

Johannes Piha

1997

Vilja Hahto
Miina Horttonen

Takaisin ylös

1996

Timo Ahonen
Vesa Hällfors
Rauna Lahtinen
Jukka-Pekka Ryhtä
Saara Räsänen
Timo Sneck

1994

Tiina Laiho
Marko Lepistö

1993

Sakari Laiho
Tuomas Lehtinen

1992

Pekka Aalto

1991

Kari Karjalainen
Jyrki Ojala
Kirsi Pimiä
Salla Tulkki
Olli-Pekka Virtanen

1989

Johanna Sorvettula
Veli Suortamo

1988

Vesa Lehto

1987

Teijamari Jyrkkiö
Ari Mertala

1986

Irma Gillberg
Bo Grönholm
Juha Helmijoki
Tarja Hiltunen
Kati Hämäläinen
Martti Kairinen
Jyrki Kiianlinna
Hannu Tapani Klami
Mikko Korttila
Juhani Kyläkallio
Matti Leppälä
Jouni Manelius
Jussi Perho
Kaisa Perkkiö
Markku Salo
Johan Slotte

Takaisin ylös