artikkelikuva

Kunniajäsenet

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua henkilön, jolle yhdistys haluaa osoittaa tunnustusta yhdistyksen hyväksi suoritetusta toiminnasta.

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua henkilön, jolle yhdistys haluaa osoittaa tunnustusta yhdistyksen hyväksi suoritetusta toiminnasta. Kunniajäseneksi ei voida kutsua yhdistyksen varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajasta tulee toimikautensa päätyttyä kunniajäsen.

Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet, mutta hän on vapaa jäsenmaksuvelvoitteista.

Lex ry:n kunniajäseniä ovat seuraavat henkilöt:

Bengt Broms (1929-2023):
Professori Bengt Broms toimi yhdistyksen ensimmäisenä kunniapuheenjohtajana 1961-1970. Broms hoiti Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa kansainvälisen oikeuden ja valtiosääntöoikeuden professuuria tiedekunnan perustamisesta saakka aina vuoteen 1970, minkä jälkeen hän toimi Helsingin yliopistossa kansainvälisen oikeuden professorina vuoteen 1994 saakka.

Juhani Kyläkallio:
Professori Juhani Kyläkallio on toiminut yhdistyksen kunniapuheenjohtajana 1970-1987. Hän on toiminut tiedekunnan siviilioikeuden professorina vuodesta 1969 1980-luvulle asti.  Kyläkallio luotsasi yhdistystä läpi vaikeiden politisoituneiden vuosikymmenien ja tuli tunnetuksi opiskelijamyönteisenä professorina.

Bo Grönholm:
Bo Grönholm toimi oikeustieteellisessä tiedekunnassa ruotsin kielen opettajana vuodesta 1970 vuoteen 2007. Opettajana Grönholm solmi kiinteät suhteet muun muassa Tukholman ja Uppsalan yliopistojen oikeustieteellisiin tiedekuntiin, joihin kohdistuneet ekskursiot olivat kiinteä osa opetusta. Samoin Grönholm on aktiivisesti osallistunut erilaisiin yhdistyksen keskustelutilaisuuksiin, joulujuhliin ja vuosijuhliin. Lisäksi toimiessaan Pohjola-Norden järjestön hallituksessa Grönholm on hankkinut lexiläisille vapaapaikkoja järjestön seminaareihin.

Matti Manner:
Asianajaja Matti Manner on toiminut yhdistyksen kunniapuheenjohtajana 1987-2013. Jo opiskeluaikoinaan Lexissä aktiivisesti toiminut Manner osallistui kunniapuheenjohtajana aktiivisesti yhdistyksen toimintaan, muun muassa tarjoamalla apua esimerkiksi kerhotilan hankintaa suunniteltaessa 2000-luvulla. Manner on yhdistyksen kunniapuheenjohtajista pitkäaikaisin.

Ari Saarnilehto:
Professori Ari Saarnilehto on toiminut yhdistyksen kunniapuheenjohtajana vuodesta 2013 saakka. Siviilioikeuden professuuria Saarnilehto hoiti vuoteen 2016 asti. Lisäksi Saarnilehto on toiminut tiedekunnan dekaanina, Turun yliopiston vararehtorina ja hallituksen jäsenenä sekä Lex ry:n puheenjohtajana vuonna 1971. Saarnilehto sai professorina toimiessaan kiitosta laadukkaasta opetuksestaan sekä opiskelijamyönteisyydestään. Esimerkiksi erilaisiin täydennyskoulutuksiin Saarnilehto onnistui säännönmukaisesti sisällyttämään vapaapaikkoja opiskelijoille.

Mikko Heinonen:
Asianajaja Mikko Heinonen on toiminut Senilex ry:n puheenjohtajana vuoteen 2015 saakka. Tehtävässään Heinonen on aktiivisesti kehittänyt alumnitoimintaa ja täten osaltaan edistänyt myös opiskelijoiden asemaa. Senilex ry on Suomen ensimmäinen oikeustieteellisen alan alumniyhdistys. Heinonen toimi Lex ry:n kunniapuheenjohtajana kaudella 2019-2020 ja kaudella 2020-2022.

Mikko Vuorenpää:
Professori Mikko Vuorenpää on toiminut rikosprosessioikeuden tutkijatohtorina Turun yliopistossa vuoteen 2014 asti. Nykyään Vuorenpää on rikosprosessioikeuden professori Lapin yliopistossa sekä Helsingin yliopiston prosessioikeuden dosentti. Tästä huolimatta Vuorenpää on edelleen aktiivinen toimija myös Lexin piirissä. Hänet tunnetaan erittäin opiskelija- ja opiskelijakulttuurimyönteisenä professorina, joka osaltaan on tehnyt paljon työtä opiskelijoiden ja tiedekunnan välisen yhteistyön puolesta.