Ympäristöpooli etsii graduntekijää

ENERGIATEOLLISUUS RY:N YMPÄRISTÖPOOLI ETSII OIKEUSTIETEELLISESSÄ OPISKELEVAA GRADUNTEKIJÄÄ

Oletko opintojen loppuvaiheessa oleva aikaansaava ja motivoitunut oikeustieteen opiskelija, jolta puuttuu vielä kiinnostava gradun aihepiiri? Energiateollisuus ry:n ympäristöpooli etsii oikeustieteen opiskelijaa tekemään gradua aihepiiristä rakennusten energiataseita koskevien vaatimusten ja raportointien oikeudellinen ohjaus. Aihepiiriin liittyvät kiinteästi seuraavat kolme direktiiviä: rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD), energiatehokkuusdirektiivi (EED) sekä uusiutuvan energian direktiivi (RES). Lopullisen gradun aiheen täsmentää opiskelija itse perehdyttyään aihepiiriin.

Energia-alan ja gradun aihepiirin tuntemus katsotaan toki eduksi, mutta ei ole ehdoton edellytys valituksi tulemiselle. Tärkeintä on aito kiinnostus aihepiiriä kohtaan, halu oppia ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Sinulla on tukenasi gradun teossa energia- ja rakentamisalan ammattilaisia, joita on mahdollista haastatella ymmärtääksesi säännösten vaikutuksia alan toimijoihin käytännössä.

Gradusta maksetaan työkorvaus, joka on suuruudeltaan 10.000 euroa. Työkorvaus on korvaus valmiista työstä, mutta tarvittaessa osa korvauksesta voidaan sopia maksettavaksi ennen gradun valmistumista gradun etenemisen mukaisissa stepeissä. Aikaa gradun tekemiselle on 31.12.2015 asti, mihin mennessä gradun tulisi olla siinä kunnossa, että se on mahdollista lähettää tiedekuntaan hyväksyttäväksi.

Vapaamuotoiset hakemukset sekä CV:t pyydetään toimittamaan 18.8.2015 mennessä sähköpostitse: virva.ivaska@helen.fi Haastattelut pyritään pitämään viikolla 35. Tutkimusaiheen substanssista voi halutessaan esittää kysymyksiä 3.8.2015 alkaen Jouni Kivirinteelle 040 334 1868 tai Lauri Taipaleelle 050 559 2232

Ympäristöpooli on energia-alan yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on koordinoida energia-alan yhteistä ympäristötutkimusta, huolehtia tarpeellisten hankkeiden käynnistymisestä sekä tehostaa poolin osapuolten tutkimus- ja kehitysresurssien käyttöä. Helen Oy ja RAKLI ry ovat jättäneet ympäristöpoolille hakemuksen, jonka perusteella graduntekijälle tullaan myöntämään ilmoituksessa mainittu työkorvaus.


Hei nämäkin voisivat kiinnostaa sinua!

Sunnuntaimaili 4.9.

Mukavaa sunnuntaita!  Tässä sunnuntaimailissa: 1. ABBA-sitsit 6.9. 2. Le...