LEX logo

Muutokset tuomioistuinharjoittelun valintakriteereihin

Uutisia tuomarinkoulutuslautakunnalta! Pitkän kamppailun jälkeen muutoksia tuomioistuinharjottelun valintakriteereihin on saavutettu. Tuomarinkoulutuslautakunta on uudistanut pisteytysjärjestelmäänsä ja pyrkinyt näin muun muassa vähentämään perusteiden keskiarvon merkitystä hakukriteereissä. 

Asiaan vähemmän perehtyneille alustuksena: keskustelu vie juurensa tuomarinkoulutuslautakunnan kriteereihin valitessaan henkilöitä tuomioistuinharjoitteluun, tutummin auskultointiin. Kriteeristöä on aiempina vuosina kritisoitu muun muassa perusteiden keskiarvon suuresta merkityksestä sekä opiskelijoiden stressin lisääntymisestä tämän seurauksena. Useat vaikutustahot kuten Lakimiesliitto ja ainejärjestöt ovat useita vuosia toivoneet kriteeristön muuttuvan. Nyt muutoksia saatiin ja tulevaisuus näyttää sen käytännön vaikutukset. 

Hakija voi maksimissaan saada 21,5 pistettä ja pisteitä kertyy opintomenestyksestä (0,0-10,0p), osoitetusta oikeudellisesta osaamisesta (0,0-1,0p), työkokemuksesta (0,0-4,5p) ja haastattelusta (0,0-6,0p). 

Aikaisemmin opintomenestyksen arviointikriteereissä on vaadittu vähintää 3,0 keskiarvoa, jotta hakija voisi saada pisteitä ylipäätään ja silloin pisteitä saattoi saada maksimissaan 5. Uudistuksen seurauksena arvioinnissa otetaan huomioon 2,5  ja korkeammat keskiarvot. Pistemaksimi notaariopintojen keskiarvosta on edelleen 5 pistettä. Arvosanojen keskiarvo lasketaan painotettuna keskiarvona, huomoiden arvosana sekä kyseisen opintosuorituksen opintopistemäärä. Painotettuun keskiarvoon käytetään tuomioistuinlaitoksen nettisivuilla olevaa excel-kaaviota, jonka löydät alla olevan linkin takaa. 

Muutos ei koske ainoastaan pisteytystapaa, vaan myös keskiarvoon laskettavien opintojen laajuus muuttuu. Aiemmin arvioinnissa on katsottu vain perusteiden keskiarvoa ja nyt keskiarvon laskentaan otetaan mukaan kaikki oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvat tutkintotodistukselle tai sen liitteelle merkityt alimman kurssitason opintosuoritukset. Näistä poisluetaan kieliopinnot, ON opinnäytetyö ja opinnot jotka arvostellaan hyväksytty/hylätty tai ei arvioida lainkaan. Loput mahdolliset viisi pistettä tulee OTM-tutkielman loppuarvosanasta. 

Uudistuksen myötä myös työkokemuksen painoarvo kasvaa. Pisteitä voi saada enintään 3 vuoden ajalta ja annettavia pisteitä nostetaan aiemmasta 3,0:sta 4,5:een. Työkokemusta arvioitaessa huomioidaan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamisen tai sitä vastaavan kelpoisuuden saavuttamisen jälkeinen työkokemus. Pisteet kertyvät tulevaisuudessa painotetusti ensimmäiseltä 18 kuukaudelta, jolloin pisteet ovat kaksinkertaiset verrattuna jälkimmäiseen puoleentoista vuoteen. 

Uudet muutokset tulevat voimaan 23.2.2021 ja niitä sovelletaan siis ensimmäisen kerran kevään valintamenettelyssä. Muutoksen aikataulu on tiivis ja siirtymäaikaa ei ole. Uudistus herättää opiskelijoissa varmasti monenlaisia tunteita riippuen opintojen vaiheesta. Jos suurin osa notaarin tutkinnosta on vielä edessä, voi muutos olla loistava uutinen, mutta jos notaari on kohta jo paketissa voi tämä aiheuttaa stressiä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vuosittain auskultoimaan hakee noin 350-400 henkilöä ja harjoittelupaikkoja on n. 140. Näin ollen vähän useampi kuin joka kolmas saa harjoittelupaikan. Muutokselle ei myöskään kannata antaa liian suurta painoarvoa, tärkeintä on tehdä parhaansa, se riittää kyllä. 

Tiedekunta on luvannut järjestää tilaisuuden yhteistyössä Tuomioistuinlaitoksen kanssa, jossa käsitellään kriteeristöä sekä avataan valintamenettelyä. Viime vuonna järjestetty tilaisuus sai paljon positiivista palautetta ja toivomme uuden tilaisuuden olevan jälleen erinomainen. Lisätietoa uusista kriteereistä saat alla olevan linkin takaa. 

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta/tuomioistuinharjoittelu/uudetvalintakriteerit.html


Hei nämäkin voisivat kiinnostaa sinua!

Sunnuntaimaili 4.9.

Mukavaa sunnuntaita!  Tässä sunnuntaimailissa: 1. ABBA-sitsit 6.9. 2. Le...