LEX logo

Ajankohtaista erikoistumisjaksoista

Erikoistumisjaksojen haun valinnat vahvistuivat joulun alla ja valinnat herättivät opiskelijoissa paljon huolta. Keskustelussa nousi esiin useita kysymyksiä, jotka Lexin opintovastaavat veivät eteenpäin opintohallinnolle sekä tiedekunnalle. 

Kysymykset joita esitimme opintohallinnolle koskivat erityisesti opiskelijoita, jotka jäivät täysin ilman paikkaa erikoistumisjaksoilla. Pyysimme tiedekunnalta ja opintohallinnolta näkemyksiä myös korotusmuutoksen vaikutuksesta erikostumisjaksojen hakuun, sekä englanninkielisten jaksojen hakuun että niiden määrään liittyen. 

Korotusuudistuksessa, kuten useat meistä ovat tietoisia, on kyse tilanteesta jossa opiskelijalla on nykyään mahdollisuus uusia hyväksytty tentti kaksi kertaa. Meillä opintojen vuosikello on tiukka, ja jos tentistä tulee opiskelijaa tyydyttämätön arvosana, voi sen korottaminen kierroksen aikana käydä haasteelliseksi. Tiedekunta pyrkii korotusuudistuksella ohjaamaan opiskelijoita keskittymään juuri sillä hetkellä meneillä oleviin kursseihin, sekä poistamaan “turhan” tarpeen korottaa jo hyväksyttyjä arvosanoja. 

Korotusuudistuksen vaikutuksia tulee minkä tahansa uudistuksen tavoin arvioida. On katsottava, onko uudistus todella hyödyllinen, vai ovatko sen mahdolliset haittavaikutukset liian suuret. Lexin näkökulma uudistuksen vaikutuksia arvioidessa painottuu tietysti opiskelijoiden hyvinvointiin sekä opintojen suorittamiseen. Tätä kantaa tullaan painottamaan myös jatkossa keskusteluissa tiedekunnan kanssa. Tällä hetkellä stressi opiskelijoiden keskuudessa on lisääntynyt runsaasti muutoksen seurauksena, eikä Lex aio ottaa tätä kevyesti. 

Lex tiedusteli tiedekunnalta myös, voiko samankaltainen tilanne olla mahdollinen syventävien opintojen haun kanssa. Opintohallinto koki, että tilanteet eivät ole verrannollisia, eivätkä siksi halunneet kommentoida syventäviä opintoja tässä suhteessa. Kuitenkin, kun samat poikkeuksellisesta vuodesta johtuvat tendenssit, eli opintojen suorittaminen nopeammin ja vaihtoon lähtijöiden määrän väheneminen ovat läsnä myös syvärihaun aikana, on mahdollista, että syventäviin opintoihin hakee määrällisesti enemmän ihmisiä kuin on oletettu. 

Englanninkielisiä jaksoja on suhteessa runsaasti, ja tiedekunta on luvannut parhaansa mukaan auttaa henkilöitä vaihtamaan englanninkielistä kurssista toiseen, jos opiskelija kokee kurssin kielelliset haasteet liian suuriksi. Kynnys myöntää omat kielelliset haasteet voi kuitenkin olla suuri. Vaikka kurssilla toki pääsee myös haastamaan ja kehittämään omia kielellisiä taitojaan, on erikoistumisjakso monelle tärkeä tuotos, jolloin energiaa haluaisi käyttää ennemmin sisällön ja kieliasun huolelliseen valmisteluun, kuin kieliopin tarkasteluun. Lex tulee jatkamaan erikoistumisjaksojen haun kehittämistä erityisesti englanninkieliset kokonaisuudet mielessä pitäen. 

Lopulta vastaukset, joita saimme opintohallinnolta ja tiedekunnalta painottivat rauhallisuutta. Näyttää siltä, että kaikille hakukelpoisille on järjestymässä paikka ja tarvetta kriiseilyyn ei ole. Lex ei kuitenkaan hyväksy, että järjestelmä olisi tällä hetkellä virheetön. Se, että opintojen suorittaminen vaatii erillisiä yhteydenottoja ja selvittämistä tarkoittaa, ettei järjestelmä toimi ongelmitta. Opinnot tulee olla mahdollista suorittaa aikataulussa ja ilman ylimääräistä stressiä. Se on kaikkien yhteinen tavoite. 

Tiedekunnan ja ainejärjestön tulee aktiivisesti pohtia erikoistumisjaksojen hakujärjestelmää ja pyrkiä kehittämään sitä entistä parempaan suuntaan. Vuonna 2021 opetussuunnitelman työstämiseen ei kulu resursseja, joten erikoistumisjaksoihin tullaan kiinnittämään erityisesti huomiota.

Terveisin Lex ry:n hallitus 2021 


Hei nämäkin voisivat kiinnostaa sinua!

Sunnuntaimaili 4.9.

Mukavaa sunnuntaita!  Tässä sunnuntaimailissa: 1. ABBA-sitsit 6.9. 2. Le...