Saapuneet palautteet

Hallitus vastaa tulleisiin palautteisiin, joiden vastaukset näet alla. Alempana näet vastauksia myös aiempien vuosien palautteisiin.

Hallitus vastaa tulleisiin palautteisiin, joiden vastaukset näet alla. Alempana näet vastauksia myös aiempien vuosien palautteisiin.

Palautetta vuonna 2023

Palautteeni koskee: Yleinen

Nimimerkki: Haalarimerkkiehdotus

Viesti:

Tervehdys, Lex ry:n hallitus!

Arvostan suuresti järjestönne kattavaa ja oikeushenkistä haalarimerkkivalikoimaa, josta ei myöskään puutu kevyt ja herskyvä huumori. Eurooppaa matkatessani törmäsin Haagin Rauhanpalatsin, kansainvälisen oikeuden tyyssijan, viereen istutettuun penkkiin, joka oli lahja lakimieheltä ja kansainvälisen oikeuden edistäjältä, Benjamin Ferencziltä. Tähän penkkiin oli upotettu teksti ”Law not War”, mikä herätti ajatuksen teidän arvovaltaisesta järjestöstänne ja sen haalarimerkeistä, joista selkeästi puuttuu nyt yksi olennainen merkki: Make Law not War.

Tämän viestin sisältävä haalarimerkki yhdistäisi oivallisesti oikeustieteen merkityksen yhteiskunnallisen rauhan edistäjänä sekä pienen pilkkeen silmäkulmassa viitaten 1960-luvun hippiliikkeen vapaamieliseen rakkauden jakamiseen, mihin moni opiskelija voinee nykyisessä elämänvaiheessaan samaistua vähintäänkin ajatuksen tasolla. Uskon vahvasti, että tällainen haalarimerkki täydentäisi jo nyt mainiota tarjontaanne ja toisi iloa myös kanssaopiskelijoillenne.

Ystävällisin terveisin
turkulainen teekkari

Hei turkulainen teekkari,

Kiitokset mahtavasta ehdotuksesta! Olemme ottaneet palautteen vastaan ja välittäneet toiveen eteenpäin!

Mukavaa syksyn jatkoa!

Ystävällisin terveisin,
Vera Valkonen
Lex ry:n hallituksen tiedotusvastaava

Palautteeni koskee: Hallitus

Viesti:

Arvon hallituslaiset,

palautteeni koskee toissaviikonloppuna (26.8 – 27.8) tekemääni havaintoa Turku Pride -tapahtumasta, eli sitä, miten kulkueessa mukana olleet hallituksen jäsenet kantoivat mukanaan Lexin lippua.

Jo heti alkuun lienee paikallaan tehdä selväksi, ettei palautteeni taustalla ole vastustus Pride-tapahtumaa tai Pride-kulkuetta kohtaan, vaan huoli ainejärjestömme sitoutumattomuuden vaaraantumisesta. Ymmärrän toki, että varsinkin kyseinen aihe voi helposti herättää tuntemuksia puolin taikka toisin, mutta en halua sen vievän huomiota pois palautteeni ydinsubstanssista. Toivonkin, että pystytte käymään tämän palautteen läpi vain ja ainoastaan sitoutumattomuuden näkökulmasta, katsomatta asiaa ainakaan liiemmin Pride-linssien läpi. 

Vaikka en tiedä, millaista keskustelua olette mahdollisesti käyneet Lexin lipun tuomisesta kulkueeseen, uskon ja toivon, että voin antaa myös uusia näkökulmia asian pohdintaan. Lex on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joten ensisilmäyksellä saattaa vaikuttaa ongelmattomalta, että ainejärjestömme lippu on mukana kulkueessa, joka itseessään vaikuttaa vain pintapuolisella vilkaisulla kannanotolta tiettyjen vähemmistöjen oikeuksien puolesta. 

Toivon kuitenkin, että Lex jatkossakin vaalii niitä sitoutumattomuuden periaatteita, joiden puolesta myös Ryhmä Lex otti kantaa argumentoidessaan, miksei TYYn tule julistautua antirasistiseksi ja feministiseksi järjestöksi. Tämä korostuu mielestäni erityisesti, kun havainnoidaan kahden nykyisen hallituksen jäsenen olleen kyseisessä TYYn edustajiston kokouksessa, jossa asiaa käsiteltiin. Tuskin kukaan kehtaisi väittää ainoastaan tämän perusteella olevan rasistisia tai antifeministisiä, sillä vastustuksen konteksti kumpusi aivan eri asiasta, itse asiassa samasta syystä kuin miksi tätä palautetta kirjoitan. Ymmärän kuitenkin, että on myös perusteltua huomauttaa TYYn jäsenyyden olevan pakollista, tai vaikkapa tuoda esille rakkaan sisarainejärjestömme Pykälän tekemän yhteistyön Helsinki Priden kanssa. 

No, jälkimmäisestä pointista uskoakseni päästään eroon ottamalla huomioon, miten he myös hakevat edelleen viinansa Virosta, kun taas meillä kyseisen toiminnan laittomuutta, vaikkakin rahaa säästävää vaikutusta, kavahdetaan. Toisaalta, ehkä tämä kirjoittamani palaute olisi myös Pykälän suuntaan paikallaan. Ja vaikka Lexin jäsenyys ei TYYn tavoin ole pakollista, on uskoakseni ainejärjestömme tavoite, että mahdollisimman moni Turun yliopiston oikeustieteelliseen rantautuva henkilö omaksuisi Lexin ainejärjestölliseksi, ei siis poliittiseksi, kodikseen. 

Ja onhan myös perusteltua todeta Lexillä, ja jokaikisellä muulla ainejärjestöllä, olevan luonnollinen monopoli kyseisen kaupungin kyseisen alan opiskelijoihin. Tai ainakin vielä on näkemättä sellainen episodi, jossa ainejärjestön toimintaan tai kannanottoihin tyytymättömille voitaisiin todeta: ”Perustakaa omanne, jos ei miellytä.” Myös tältä osin sitoutumattomuus tyytymättömyyden hillitsijänä on oivallinen strategia.

Kantaaottamattomuudella ei sen sijaan häviä mitään, sillä mielestäni olisi absurdia pelätä jonkun suuttuvan siitä, ettei ainejärjestömme ota kantaa asiaan X. On myös huomattavasti helpompaa perustella, miksi sitoutumattomuuden ovi pidetään kiinni kokonaan, kuin miksi ja millä perustein sitä raotetaan tiettyjen asioiden eteen.

Sitoutumattomuuden linja on uskoakseni omaksuttu juurikin siitä syystä, että se on turvallisin ja mielekkäin vaihtoehto pitämään ainejärjestömme fokuksen ainejärjestöömme liittyvissä aktiviteeteissa, eikä niinkään kärkkäitäkin mielipide-eroja synnyttävissä poliittisissa keskusteluissa. Olipa nimittäin konsensus jostain poliittisesta aiheesta miten suuri tahansa taikka siitä puhuminen kuinka keskellä Overtonin ikkunaa hyvänsä, ne saavat aina kirvoitettua edes jonkinlaista eripuraa jäsenistömme keskuuteen. 

Koska tämä on omiaan nakertamaan ainejärjestömme yhtenäisyyttä ja siirtämään jäsentemme keskittymisen painopistettä poispäin sekä yhteisistä huvitteluista että ammattiimme liittyvästä asiapitoisesta ohjelmastamme, toivon, että jatkossa vastaavanlaisia, edes pieniäkin säröjä sitoutumattomaan imagoomme synnyttäviä, kannanottoja pohditaan huomattavasti painavammin.

Kunnioittavasti,
eräs kanssalexiläisenne

Hei, kiitos arvokkaasta palautteesta, asia on keskustelua herättävä, ja siksi onkin hyvä pohtia, miksi tänä vuonna TYY:n prideblokkiin päätettiin osallistua.

Sitoutumattomuus on edelleen tärkeää järjestöllemme, ja siitä kiinni pitäminen onkin olennaista Lexissä, ja nimenomaan sen vuoksi, että kaikki Turkuun opiskelemaan saapuvat voivat tuntea järjestön kodikseen. Pride-kulkueeseen TYY:n blokin kautta osallistumalla ei ollut tarkoitus ottaa kantaa poliittisesti mihinkään suuntaan. On totta, että monet ihmisoikeuksia juhlivat aatteet ja liikkeet on kaapattu politiikan keppihevosiksi, ja siten lippunsa näyttämisen voisi nähdä näiden ajatusten myötäilynä.

Yhdenvertaisuus on kuitenkin tärkeää Lexissä, se nostetaan fukseille esittelyissä esiin ja kantavana periaatteena toiminnassa. TYY:n blokin kautta prideen osallistumalla toteamme, että haluamme olla yhdenvertaisuuden huomioiva ainejärjestö. Lex myös osallistuu moneen muuhun kulkueeseen priden tavoin, ja niissäkin toteutetaan Lexille tärkeitä periaatteita, kuten perinteikkyyttä vappukulkueen muodossa. Lex ei tee näiden asioiden tiimoilta kuitenkaan enempää yhteistyötä, juuri sitoutumattomuuden vuoksi. Emme ole taustajärjestöjen yhteistyökumppaneita tai lahjoita rahaa toimintaan. Rajoja on tottakai vaikea vetää sen suhteen, mikä rikkoo sitoutumattomuuden. Nähdäksemme kuitenkin osallistuminen kulkueeseen, ilman suurempaa huomiota, TYY:n kautta ja tekemättä yhteistyötä taustalla olevien järjestöjen kanssa, olemme tehneet kaikkemme, jotta osallistumisesta välittyisi sellainen kuva, ettei sen tarkoituksena ole sitoutuminen poliittisesti, vaan sen asian tunnustaminen, että Lex hyvää ja tulee hyväksymään kaikki jäsenensä sellaisena kuin he ovat.

Ystävällisin terveisin,
Lex ry:n hallitus

Palautteeni koskee: Nettisivut

Nimimerkki: Lisää valokuvia

Viesti:

Nyt keväällä olen huomannut osasta tapahtumista olevan vain vähän kuvia nettisivuilla 🙁 esimerkkinä seilailex-sitsit, joista oli 11 kuvaa ja kirkkotien wappu 20 kuvaa. Näin muualla asuvalle on todella vaikeaa tulla toimistolle katsomaan lisää kuvia, joten olisi kiva, että niitä laitettaisiin enemmän sivuille! Varsinkin näyttäisi siltä, että lopputapahtumasta ei ole melkein mitään kuvia. Se on ikävää, että jos saapuu myöhemmin paikalle, ei saa mitään kuvia 🙁 kiitos jos välitätte palautteen valokuvausvastaajalle!

Hei!

Kiitos paljon palautteestasi. Harmillista kuulla, ettei valokuvien määrä kokonaisvaltaisesti ja tapahtuman ajalta ole ollut riittävä tänä keväänä.

Tapahtumista pyritään aina saamaan paljon hyvälaatuisia kuvia nettisivuille ladattavaksi, jotta osallistujat voivat fiilistellä tapahtumia jälkikäteen ja että heille jäisi mukavia muistoja tapahtumista esimerkiksi ryhmäkuvien muodossa. Se, miksi nettisivujen galleriassa ei ole enempää kuvia, johtuu hyvin pitkälti teknisistä seikoista. 

Lexin kameravarustus on kovin vanha ja kovia kokenut. Erityisesti kameraan kiinnitettävä salama tuppaa temppuilemaan ja akkujen kestoissa on ilmennyt ongelmia. Kameralla laadukkaiden kuvien saaminen, varsinkin huonossa valaistuksessa, on nykyään todella haastavaa. Juuri baareissa ja Kirkkotiellä laadukkaiden kuvien saaminen on hyvin hankalaa, minkä vuoksi esimerkiksi SeilaiLexin sitseistä ja Kirkkotien Wapusta ei ole enempää kuvia. Emme halua ladata nettisivuille huonolaatuisia ja tärähtäneitä kuvia. Uuden kameravarustuksen hankkiminen on selvityksessä ja toivommekin, että saisimme päivitettyä kameravarustuksen mahdollisimman pian, jotta saisimme tapahtumista lisää hyvälaatuisia valokuvia <3 

Mukavaa alkanutta kesää!

Ystävällisin terveisin,
Lex ry:n hallitus

Palautteeni koskee: Tapahtumat

Nimimerkki: Lexiläinen

Viesti:

Hei, haluaisin antaa palautetta viimeaikaisista tapahtumailmottautumisista. 

Viime aikoina useat tapahtumailmottautumiset ovat olleet pari-/ryhmäilmoja, eikä yksilöilmoittautuminen ole ollut mahdollista. Esimerkkeinä Seilailexin vujut, Amazing Race sekä Akateeminen mölkky. Mielestäni tämä on kurjaa. Olisin innokas osallistumaan tapahtumiin, mutta olen joutunut jättäytymään pois siksi, että minulla ei yksinkertaisesti ole ollut kaveria/ryhmää, jonka kanssa olisin voinut ilmoittautua. 

Lexissä on oman kokemukseni mukaan heti tuutoroinnin alusta saakka painotettu sitä, että tapahtumiin kannattaa osallistua, sillä niissä tutustuu muihin lexiläisiin. Tällaiset pari-/ryhmäilmottautumiset kuitenkin erkaannuttavat yksinäisiä opiskelijoita entisestään ainejärjestön toiminnasta. Yksinäisyyden ehkäiseminen ja matalan kynnyksen opiskelijatapahtumat ovat olleet myös hallitusvaaleissa usein esillä, ja ehdokkaiden vastauksissa on erityisesti painotettu sitä, että yksilöilmoittautujat pitäisi huomioida ja antaa täten kaikille mahdollisuus osallistua tapahtumiin. Tästä huolimatta tällaiset teot eivät ole liiemmin heijastuneet Lexin toimintaan.

Haluan tuoda vielä esiin, ettei tämä asia koske myöskään pelkästään yksinäisiä opiskelijoita, vaan myös muut voivat haluta ilmoittautua yksin. On myös niitä ihmisiä, jotka kuuluvat esimerkiksi 3 tai 5 henkilön tiiviiseen kaveriporukkaan. Tällöin ryhmästä jää yksi henkilö aina ulkopuolelle, kun kyseessä on pari-/ryhmäilmoittautuminen. Voi myös olla, että ne kaverit, joiden kanssa tavallisesti on osallistunut tapahtumiin eivät pääse paikalle, mutta itse olisi silti innostunut osallistumaan. Tällöinkin osallistuminen on mahdotonta. Mielestäni tällainen eksklusiivisuus on kurjaa, sillä ongelma voitaisiin korjata niinkin pienellä asialla kuin mahdollistamalla yksin osallistuminen. Yksilölipun ostaneista voitaisiin koota oma joukkueensa samaan tapaan kuin esimerkiksi Curlingissa on tehty, tämä järjestely on hyvä! Tiedän myös, että Lex järjestää esimerkiksi klubi-iltoja ja kirkkotiebileitä, joihin voi osallistua yksin, mutta tuntuu, että opiskelijoiden keskuudessa halutuimmat ja usein myös isoimmat tapahtumat edellyttävät useimmiten paria/ryhmää. 

Erityisesti ihmetyttävät nämä Seilailexin sitsivujut – miksi näihin ei voisi osallistua ilman paria? Mielestäni olisi pieni ele järjestäjiltä varata tapahtumiin myös pieni määrä yksilölippuja, joiden ostajista voitaisiin muodostaa esimerkiksi ystäväparit sitseille. Tämä alentaisi kynnystä osallistua tapahtumiin ja mahdollistaisi osallistumisen kaikille! 

Toivoisin, että Lexissä otettaisiin tämä asia huomioon paremmin ja tehtäisiin esimerkiksi tämän kaltaisia konkreettisia tekoja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Kaikilla ei ole yhtä paljon kavereita tai isoa kaveriporukkaa, joiden kanssa olisi mahdollisuus ilmoittautua tapahtumiin. Intoa osallistua ja päästä mukaan voi tästä huolimatta kuitenkin olla ja mielestäni tämä tulisi ottaa paremmin huomioon Lexin toiminnassa.

Hei Lexiläinen,

Kiitos paljon arvokkaasta palautteestasi. On erittäin ikävää, että olet joutunut jättäytymään pois kyseisistä tapahtumista. Lex pyrkii toiminnassaan mahdollistamaan tapahtumien saavutettavuuden jokaiselle lexiläiselle. Esiin nostamasi yksilöilmoittautumisten luominen on tärkeää ja toiminnassa onkin pyritty mahdollistamaan tämä enenevissä määrin.

Mainitsemiesi tapahtumien osalta:

Akateemiseen Mölkkyyn myynnissä oli yksilöille tapahtumaan osallistumisen mahdollistavia kannattajalippuja, mutta ei pelaajalippuja. Ehdotus Curlingissa toimivasta järjestelystä, joissa myös yksilöistä voitaisiin koota joukkueita on hyvä ja varsin varteenotettava, kiitos siitä. Pyrimme kehittämään yksin ilmoittautumisen mahdollisuutta kyseiseen tapahtumaan entisestään, jotta jatkossa olisi mahdollisuus osallistua myös varsinaiseen peliin yksilölipuilla.

SeilaiLexin sitseille ei oltu alunperin suunniteltu erillistä yksilöilmoittautumista. Kyseiseen tapahtumaan oli mahdollista ilmoittautua parina kenen tahansa eli myös ei-lexiläisen kanssa. Olet kuitenkin oikeassa, että tämä järjestely sulki pois mahdollisuuden yksin ilmoittautumiseen. Asia korjattiin ilmoittaumispäivänä ja myynnissä oli lopulta myös yksilölippuja.

Amazing Race -tapahtumaan oli mahdollista ilmoittautua myös yksin myöhemmin arvottaviin joukkueisiin eli kyseisessä tapahtumassa mahdollisuus yksin ilmoittautumiseen oli huomioitu.

Lex ry pyrkii olemaan yhdistys, jonka toimintaan kuka tahansa lexiläinen on aina tervetullut mukaan. Tällainen palaute on erittäin tärkeä muistutus siitä. Tavoitteena on kehittää toimintaa jatkossa yhä avoimemmaksi ja vastaanottavaisemmaksi.

Pahoittelemme aiheutunutta harmia ja pyrimme järjestämään jatkossa yksilöilmoittautumisen yhä useampaan tapahtumaan, sillä ymmärrämme asian tärkeyden.

Kiitos vielä palautteesta ja mukavaa kevättä!

Ystävällisin terveisin,
Lex ry:n hallitus

Palautteeni koskee: Tapahtumat

Nimimerkki: Vuju

Viesti:

Mahtava bändi vuosijuhlilla

Hei!

Hienoa kuulla, että pidit vuosijuhlien bändistä! Toivottavasti vuosijuhlat sujuivat osaltasi muutoinkin mallikkaasti ja nautit illasta 🙂

Ystävällisin terveisin,
Vera Valkonen
Lex ry:n hallituksen tiedotusvastaava

Palautetta vuonna 2022

Palautteeni koskee: Kirkkotie

Nimimerkki: huolestunut

Viesti:

Hei.

Kirkkotiellä olevissa bileissä on viimeaikoina ollut havaittavissa tiskin vieressä ylänurkkauksessa oleva erittäin kirkas nopeasti välkkyvä valkoinen valo. Lieväasteisen epilepsian omaavana on ollut todella vaikea olla tämän välkkyvalon vilkkuessa, ja olen lähes aina joutunut poistumaan tilasta valon aiheuttaman pahoinvoinnin takia. Olen myös kysellyt muilta joilla ei ole todettu epilepsiaa, onko valo ollut häiritsevä, niin monen muunkin mielestä valo on selvästi epämukava. On hienoa, että Kirkkotielle hommataan uusia valolaitteistoja, mutta tämän hankinnassa on menty hieman mönkään, eikä terveysriskejä ole otettu tarpeeksi huomioon. Epilepsiaakin on monta eriasteista, ja ärsytys saattaa pahimmassa tapauksessa laukaista kohtauksen. Kyseisen valon todellisesta ärsytyksestä kertoo myös se, että esimerkiksi itselläni ei Kirkkotiellä tai tavallisella klubilla ole juuri koskaan mitään ongelmaa tavanomaisten valoefektien kanssa. Kyseessä on juurikin sellainen nopeasti välkkyvä kirkas valo, joka epilepsiaa sairastavalle on todellinen riski.

Toivottavasti hallitus mahdollistaisi kaikille jäsenille tasavertaisesti turvallisen hauskanpidon. Kiitos ymmärryksestänne.

Hei!

Kiitos asiallisesta palautteestanne. Ikävää kuulla, että kyseinen niin kutsuttu strobovalo on aiheuttanut pahoinvointia ja tätä kautta oleellista harmia paitsi teille, myös useammalle muulle jäsenellemme yhdistyksemme tapahtumissa. Otamme hyvin vakavasti Kirkkotien käyttäjiin kohdistuvat terveysriskit ja ymmärrämme kyseisen valon tuottavan todellisen riskin esimerkiksi juuri epilepsiaa sairastaville. Pahoittelemme, ettei asiaa ole onnistuttu jokaisessa yksittäisessä tapahtumassamme täysin huomioimaan. Yhdistyksemme tärkeimpiin arvoihin kuuluu ehdottomasti toimintamme tavoitettavuus jokaiselle jäsenellemme ja asianmukaisille vierailijoille. Ymmärrämme turvallisuuden olevan oleellinen osa tätä tavoitettavuutta.

Kyseinen valo on hankittu kerhotiloihimme vuosia sitten ja sen käyttöä on pyritty rajoittamaan mahdollisimman paljon. Sitä on käytetty tapahtumissamme hyvin harvoin ja usein tällöin valon käyttäjä on ollut henkilö, jolla ei ole ollut kokemusta Kirkkotiestä tai sen käyttäjäkunnasta. Valoa käyttävät pääsääntöisesti Kirkkotiellä vain Lex ry:n ulkopuoliset artistit ja dj:t. Lisäksi valo on ollut yksityisten vuokraajien käytössä heidän yksityistapahtumissaan. Strobovalon virtajohto on ollut valitettavasti useimmiten seinään kiinnitettynä ja tästä syystä sen kytkemistä päälle dj-kopista ei ole onnistuttu asianmukaisesti rajoittamaan Lex ry:n tapahtumissa hiljattain.

Jatkossa pyrimme huomioimaan palautteenne paremmin ja turvaamaan kaikille Kirkkotien käyttäjille tasavertaisemman ja turvallisemman tavan pitää hauskaa irrottamalla valon virtajohdon seinästä Lex ry:n tapahtumien ajaksi, jotta vastaavilta riskeiltä tulevaisuudessa vältytään.

Ystävällisin terveisin,

Lex ry:n hallitus

Palautetta vuonna 2021

Palautteeni koskee: Tapahtumat

Nimi tai nimimerkki: Kasarminkadun asukas

Viesti:

Kasarminkadun asukkaana joudun ikäväkseni antamaan palautetta Lexiläisten juhlimisesta Tuomaanpuistossa. Juhlien melutaso nousee erityisesti äänentoistolaitteiden vuoksi usein varsin kovaksi ja jatkuu pidemmälle kuin asukkaiden arkielämän sujumisen kannalta on kohtuullista. Tämä ei tosin ole pelkästään Lexiläisten juhlien piirre, vaan koskee myös tiettyjä muita ainejärjestöjä. Yhtä kaikki, pyytäisin ystävällisesti Lexiä kiinnittämään huomiota juhlien äänenvoimakkuuteen sekä kellonaikaan, jonka jälkeen on soveliasta jatkaa juhlia muualla. Alueen puutalojen äänieristys ei ole kerrostalojen luokkaa ja alueella asuu paljon lapsiperheitä.

Sen sijaan Lexin juhlat ovat selvästi erottuneet muista ainejärjestöistä jälkeen jääneen roskan määrässä. Olen jo kahdesti tänä syksynä katsellut epäuskoisena Tuomaanpuiston nurmea kohdassa, jossa edellisenä iltana kokoontui Lexin haalareihin pukeutunutta väkeä. Roskan määrä on ollut käsittämätön – lisäksi muu puisto on ollut varsin siisti, vaikka samana iltana olisi eri puolilla puistoa ollut muidenkin ainejärjestöjen juhlia. Tällainen roskaaminen ei yksinkertaisesti käy. Pystytte varmasti parempaan.

Roskan lisäksi kiinnittäisin huomionne sähköpotkulautojen käyttöön: laskin edellisten juhlien jälkeen kymmenen sähköpotkulautaa keskellä puistoa Lexiläisten juhlapaikalla  – muiden ainejärjestöjen juhlijat näyttivät pysäköineet nämä asianmukaisesti jalkakäytävän reunaan. Sähköpotkulaudat ovat toki käteviä kulkuvälineitä, mutta puiston nurmi ei yksinkertaisesti kestäisi, jos kaikki juhlijat toimisivat samalla tavoin.

Tuomaanpuisto on viihtyisä kokoontumispaikka ja opiskelijoiden juhlat ovat olennainen osa kampusalueen elämää. Toivotan teille edelleenkin hyviä juhlia sekä Tuomaanpuistossa että muualla, kunhan kiinnitätte huomionne mainitsemiini seikkoihin.

Hei Kasarmikadun asukas!

Kiitos palautteestasi. Olemme myös laittaneet merkille korona-ajan ulkona juhlimisen lieveilmiöt. Valitettavaa, jos olet saanut Lex ry:n toiminnasta näin huonon kuvan. Olemme yhdistyksessä hyvin tietoisia esimerkiksi Kasarmikadun puutalojen läheisyydestä Tuomaanpuiston laidalla, jonka takia Lex ry on järjestänyt vain yhden tapahtuman Tuomaanpuistossa vuonna 2021. Tämä tapahtuma jouduttiin osittain järjestämään Tuomaanpuistossa, koska kampusalueen muut puistot olivat varattuja ja emme koronaturvallisuuden vuoksi voineet sekoittua muiden ainejärjestöjen kanssa. Pahoittelemme siitä mahdollisesti aiheuttamaamme mielipahaa.

Olemme vuoden 2021 aikana olleet Tuomaanpuistossa vain yhden kerran, torstaina 26.8.2021. Tällöin Tuomaanpuistossa rastikierroksen rasteja oli yksi noin klo 17-21 ja tämän jälkeen kokoonnuimme osallistujien kanssa Tuomaanpuistoon noin klo 22.30 asti. Suunnitelmassa oli poistua puistosta ennen klo 22, mutta ohjelma valitettavasti venyi aikataulusta noin 30 minuuttia. Lex ry on siis järjestänyt Tuomaanpuistossa ohjelmaa tänä vuonna noin 5,5 tuntia. Tiedossamme ei ole myöskään yksityishenkilöiden kokoontumisia Tuomaanpuistossa Lex ry:n haalareissa.

Lex ry:n järjestämissä ulkotapahtumissa on aina ennalta sovitut siivousvastaavat ja he siivosivat alueen Tuomaanpuistosta heti tapahtuman jälkeen illalla. Pahoittelemme jos alueelle on jäänyt yksittäisiä roskia, joita emme pimeässä puistossa ole löytäneet. Pyrimme myös siivoamaan mahdollisesti muiden jättämät roskat aina. Yhdistyksen hallitus oli myös tapahtumassa huolehtimassa siivouksen toteutumisesta. Meillä Lex ry:ssä vastuullisuus on huomioitu toiminnassa vuosien ajan. Pyrimme huomioimaan toiset ihmiset aina jo tapahtuman suunnittelu vaiheessa, vaikka joskus hetkittäin voi Lexinkin tapahtumasta aiheutua muita häiritsevää melua. Pyrimme sitä hillitsemään parhaamme mukaan ja sijoittautumaan alueille, jossa melu ei häiritse asukkaita. Olemme myös pyrkineet vaikuttamaan Turun kampusalueen viihtyisyyteen oman toiminnan järjestelyiden lisäksi erilaisin tempauksin. Järjestämme esimerkiksi roskienkeräystapahtuman syyskuussa, jossa siivoamme kampusaluetta ja muuta kaupunkia lexiläisten voimin.

Meitä opiskelijoita on Turussa noin 40000 ja ainejärjestöjäkin varmasti kymmeniä ja kymmeniä. Monesti itselläkin sekoittuu ainejärjestöt keskenään esimerkiksi hyvin samanväristen haalareiden takia. Kampusalueen puistoissa kokoontuu myös ainejärjestöjen haalareissa tavallisia opiskelijoita ilman ainejärjestöjen järjestettyä ohjelmaa. Näihin yksityishenkilöiden tapaamisiin ja kokoontumisiin edes ainejärjestöllä ei ole keinoja puuttua valitettavasti. Olemme kaikki ainejärjestön aktiiviset toimijat aivan tavallisia opiskelijoita itsekin. Yksityisen tapaamiset ja kokoontumiset eivät liity millään tavalla Lex ry:n toimintaan. Teemme kuitenkin parhaamme opiskelijoiden ohjeistamiseksi ja kampusalueen viihtyisyyden ylläpitämiseksi.

Sähköpotkulautoja emme ole havainneet lexiläisten seassa Lex ry:n järjestämissä tapahtumissa. Tätä seuraamme jo yleisen turvallisuuden takia ja laudalla ajajat ohjataan pois väkijoukosta. Emme kuitenkaan valitettavasti voi juurikaan vaikuttaa kaikkien sähköpotkulautojen käyttäjien parkkeeraamiseen kampusalueen puistoissa vaan parkkeeraaminen on aina käyttäjän vastuulla. Asiassa voi varmasti olla yhteydessä sähköpotkulautapalveluiden tarjoajiin.

Tulevaisuutta varten Lex ry:n hallitukseen voi aina olla yhteydessä, jos koette lexiläisten aiheuttavan häiriötä. Meille voi tulla juttelemaan heti paikan päällä tai ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse Lexin sivujen kautta löytyvien yhteystietojen kautta. Mielellään kuulemme asiasta ja pyrimme auttamaan tilanteen helpottamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Keskustelemme asiasta mielellämme myös lisää ja voimme yhdessä miettiä ratkaisuja kampusalueen puistojen käyttöön. Voitte olla yhteydessä asiasta nettisivuilta löytyvien yhteystietojen kautta.

Ystävällisin terveisin
Lari Sorvari
Lex ry:n hallituksen puheenjohtaja

Yleinen

Palautteeni koskee: Yleinen
Nimi tai nimimerkki: Täti 🙂
Viesti: Hei!

Opiskelijayhteisössä on viime aikoina puhuttanut sitseille käytetty syrjivä kieli. Sitseillä on käytetty mm. slurreja seksuaalivähemmistöistä, halventavia pilkkanimiä joistain etnisistä vähemmistöryhmistä sekä mm. sanoja ”homo” ja ”autisti” haukkumasanoina. Lisäksi lauluissa vitsaillaan esim seksuaali- ja perheväkivallalla ja halvennetaan naisia. Osa ilmaisuista löytyy ihan laulukirjasta painettuina, mutta lisäksi syrjivät perinteet kukoistavat painamattomissa lisäsäkeistöissä ja laulunjohtajien puheissa.

Moni lexiläinen kokee nämä syrjivät, vähättelevät ja rasistiset perinteet hyvin ongelmallisiksi. Tapahtumat eivät välttämättä tunnu kaikille turvallisilta eikä yhteisö hyväksyvältä. En ala tässä palautteessa sen enempää erittelemään, miksi vähemmistöjä pilkkaavat huumori on ongelmallista, sillä uskon sen olevan palautteen lukijoille selvää. Uskon myös, että lexiläisillä on kykyä kehittää hauskaa opiskelijahuumoria ei-syrjivistä aiheista.

Samaa keskustelua opiskelijakulttuurin syrjivistä perinteistä on käyty aiemmin jo monissa muissa yliopistoissa ja ainejärjestöissä, joka on johtanut kielenkäytön siistimiseen ja esim. kirjallisten sitsiohjeiden laatimiseen, jossa ohjeistetaan välttämään tällaista kieltä.

Näin ollen tiedustelisinkin hallitukselta, miten esiin nostettuun huoleen ja keskusteluun suhtaudutaan ja millaisiin toimenpiteisiin asian suhteen ryhdytään, jotta esimerkiksi seksuaalivähemmistöt ja seksuaalirikosten uhrit voivat osallistua Lexin tapahtumiin ilman pelkoa syrjivästä, triggeröivästä ja pilkkaavat huumorista? Aikooko hallitus ottaa tämän keskustelun huomioon pyrkiessään tavoitteisiinsa yhteisön sisäisen ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden vähentämiseksi?

Hei!

Kiitos palautteesta. Ikävää, jos olet kokenut epäasiallista käytöstä Lexin tapahtumissa. Lexissä on huomioitu yhdenvertaisuus toiminnassa tosissaan, mutta voimme kuitenkin aina kehittää toimintaamme. Aina kun koet epäasiallista käytöstä, voit olla yhteydessä luottamuksellisesti yhdenvertaisuuskoulutuksen käyneisiin Lexin yhdenvertaisuusvastaaviin, joiden yhteystiedot löydät Lexin nettisivujen etusivun pikalinkin kautta https://lex.fi/opiskelijalle/yhdenvertaisuus-ja-puuttuminen-hairintaan. Yhdenvertaisuus ja toisten kunnioitus on meidän jokaisen lexiläisen vastuulla.

Viittaat ilmeisesti anonyymissä keskustelupalvelussa Jodelissa käytyihin keskusteluihin. @lexjodel-kanava ei nimestään huolimatta liity mitenkään Lex ry:n toimintaan eikä se ole Lex ry:n virallinen viestintäkanava. Lex ry:n hallitus tiedostaa kanavan olemassaolon, mutta ei seuraa sitä aktiivisesti. Kanavaa seuraa toki moni lexiläinen, mutta suurimmaksi osaksi kanavaa seuraavat ei-lexiläiset. @lexjodelissa on hyvin paljon virheellistä tietoa ja epäasiallista keskustelua, jonka Lex tuomitsee. Kanavan moderointi on lain mukaan palveluntarjoajan vastuulla. Suosittelemme jokaisen käyttäjän ilmiantamaan palvelun moderaattoreille sääntöjenvastaiset, virheelliset ja epäasialliset keskustelut. Hienoa, että olet löytänyt tämän Lexin virallisen palauteväylän, johon jokainen voi laittaa anonyymisti palautetta, jolloin hallitus palautteisiin myös vastaa.

Lexissä tiedostetaan sitsikulttuuriin liittyvä paljon mielipiteitä herättävä keskustelu. Lexin ry:n hallitus on jo tammikuussa 2021 käynnistänyt laulukirjan uudistusprojektin, joka toteutuu vuoden 2021 aikana vanhojen laulukirjojen loppuessa. Laulukirja on aina aikansa tuote, ja edellinen laulukirja on tehty yli 5 vuotta sitten. Nykyisessä laulukirjassa on selviä uudistustarpeita. Vanhat laulukirjat säilyvät kuitenkin luonnollisesti lexiläisten keskuudessa käytössä. Sitsikulttuurin kehitykseen Lex vaikuttaa laulunjohtajien koulutuksella. Sitsien alussa käydään läpi sitsien säännöt ja se, että muita osallistujia tulee kunnioittaa ja käyttäytyä asiallisesti. Esille tuodaan myös sitsien humoristinen ja ironinen luonne. Etäsitsit ovat kaikille laulunjohtajille uusi tilanne, johon Lex ei ole voinut varautua aikaisemmissa laulunjohtajien koulutuksissa. Laulunjohtajien koulutuksessa korostetaan tulevaisuudessa entistä enemmän sääntöjen korostamista ja jokaiselle turvallisen hengen luomista sitseille. On kuitenkin jokaisen osallistujan omalla vastuulla oma käytös sitseillä. Toivomme kaikilta asiallista käytöstä ja toisten huomioonottamista, jotta jokainen kokisi olevansa tervetullut ja turvassa kaikessa Lexin toiminnassa omana itsenään.   

Ystävällisin terveisin

Lex ry:n hallitus

Palautetta vuonna 2020 

Yleinen

Palautteeni koskee: Yleinen
Nimi tai nimimerkki: Karanteeni kingi
Viesti: Moi!

Lexjodelissa esiintyy aika ajoin hyvinkin epäasiallista, monesti virheellistä ja joskus suorastaan ilkeää keskustelua tiedekunnan ja ainejärjestön asioista ja henkilöistä. Jodel on lexiläisten yhteydenpidossa ja viestinnässä luonnollisesti epävirallinen kanava, mutta se ei poista sitä todellisuutta, että on kanavista kuitenkin ylivoimaisesti aktiivisin. 

Asiatonta keskustelua jodelin kaltaisessa sovelluksessa on tietenkin mahdotonta täysin hallita tai moderoida eikä se lähtökohtaisesti kuulukkaan hallituksen tehtäviin. Jodel on kuitenkin hiljattain tiedottanut erilaisten virallisten tahojen ja yhdistysten mahdollisuudesta ”varmentaa” jodeltunnuksensa, eli tällaisilla varmannetuilla tunnuksilla voisi osallistua keskusteluun niin, että muut keskustelijat näkisivät keneltä viesti tulee, esim. ”Lex ry:ltä”. Esim myös joidenkin yliopistolle työskentelevien tehtäviin kuuluu seurata Turun yliopiston jodelkanavaa ja oikoa virheitä. 

Esittäisinkin siis toiveen, että hallituksessa tutustuttaisiin tähän mahdollisuuteen, onnistuisiko Lex-tunnusten varmentaminen, ja harkittaisiin niiden käyttöönottoa. Näin lexillä olisi suora mahdollisuus oikoa virheellinen tieto tiedon lähteellä, tiedottaa tehokkaammin ja puuttua tiedekuntaa ja ainejärjsteöä koskevaan asiattomaan keskusteluun. 

Mukavaa kevättä ja tsemppiä! 

Hei ja kiitos palautteesta!

Lex ry ei tunnusta Jodelia virallisena kanavanaan, minkä vuoksi hallitus ei seuraa @lexjodelia aktiivisesti. Vaikka varmennettu tunnus voisi tuoda oivan mahdollisuuden oikaista tai kommentoida keskusteluja Lex ry:nä, saattaisi se myös innostaa asiattomaan keskusteluun ja siihen, että vastausta odotetaan ja keskusteluja lietsotaan entistä enemmän. 

Ymmärrämme, että @lexjodel on aktiivinen kanava, jossa voi toimia anonyymisti ja on sen takia helppo paikka aloittaa keskustelua. Virallista palautetta voi kuitenkin antaa halutessaan nimettömänä nettisivujemme kautta, jolloin meidän on helppo reagoida siihen nopeasti. 

Koemme, että moderointi on tässä tapauksessa palveluntarjoajan eli Jodelin vastuulla. Lex ry ei hyväksy loukkaavaa tai valheellista keskustelua. Luotamme ja kannustammekin jäseniämme siihen, että he itse ilmiantavat tällaisen virheellisen ja loukkaavan sisällön. 

Mukavaa kevättä!

Ystävällisin terveisin, 

Hallitus 

Palautetta vuonna 2019

Yleinen

Palautteeni koskee: Yleinen
Nimi tai nimimerkki: Ihminen
Viesti: Moikka!
Yhdenvertaisuusvastaavat on hieno liike Lexiltä! Luin myös alta
vastauksianne huoliin yksinäisyydestä, ja niistä välittyi ongelman aito
tiedostaminen ja välittäminen. Tosi paljon kiitosta tästä! Vielä
kysymys: millainen koulutus yhdenvertaisuusvastaavilla on ja miten heidän
jaksamisestaan rankassa pestissä huolehditaan?
Kiitos!

Hei!

Yhdenvertaisuusvastaavien pesti on käynnistetty vasta nyt syksyn alusta lähtien, joten sen
toiminnan laajuus ja tarpeen määrä ei ole vielä luonnollisesti selvillä. Yhdenvertaisuusvastaavat
ovat yhdessä muun hallituksen kanssa osallistuneet keväällä järjestettyyn TYY:n
yhdenvertaisuuskoulutukseen, ja molemmat ovat tutustuneet TYY:n yhdenvertaisuusoppaaseen.
Koska tarkoitus vastaavilla on toimia ennen kaikkea eteenpäin ohjaavina tahoina ja matalan
kynnyksen ensimmäisinä, luottamuksellisina yhteyshenkilöinä, toistaiseksi ainakin olemme
kokeneet tämän koulutusmäärän riittäväksi. Kyseessä eivät siis ole tietenkään alan ammattilaiset,
mutta tarkoitus ei ole myöskään tarjota perusteellista tai ammatillista tukea vaan tarjota
ponnahduslauta muihin tahoihin, sekä alustavaa tukea tapauskohtaisesti. Kun aikaa kuluu, on
varmaankin helpompaa sanoa, onko vastaavatehtävä ensinnäkin toimiva ja toisekseen, onko
koulutus riittävä. Myös jaksamiseen liittyy sama idea – kun näemme, miten paljon yhteydenottoja
vastaaville tulee ja kuinka intensiivistä työskentely on, on helpompi sanoa, kuinka raskas pesti on.
Tärkeintä on pitää yllä keskusteluyhteys yhdenvertaisuusvastaavien ja puheenjohtajan tai muun
hallituksen kanssa siitä, miten tehtävä koetaan pidemmän päälle. Lähtökohtaisesti olemme myös
ajatelleet, että tehtävä kestäisi maksimissaan yhden vuoden, ja vaihtuisi aina hallituksen
vaihduttua vuodenvaihteessa. Tarpeen tullen yhdenvertaisuusvastaavia voidaan itsekin ohjata
keskustelemaan TYY:n häirintähenkilöiden tai muiden ammattiosaajien kanssa siitä, miten
tällaisessa tehtävässä jaksaa parhaiten. Yhdenvertaisuusvastaavia voidaan tapauskohtaisesti myös
vaihtaa, jos tehtävät alkavat tuntua liian painavilta. Tärkeimpänä sanoisin kuitenkin edelleen
keskustelun ylläpidon, jotta tehtävän haastavuus ja mahdollinen rankkuus tulee esille, ja jotta
siihen voidaan puuttua.

Ystävällisin terveisin,
Krista

Palautteeni koskee: Yleinen
Nimi tai nimimerkki: Yksinäinen
Viesti:

Hei
Olen päättämässä opintojani Turun oikeustieteellisessä, koska valmistun
tänä keväänä oikeustieteen maisteriksi. Ennen opintojeni päättymistä
haluaisin kertoa Lexille, että olen ollut koko opiskeluaikani hyvin
yksinäinen. Valitettavasti en koe, että yksikään Lexin tapahumista olisi
sellainen, johon yksinäinen ihminen voisi noin vain tulla. Miksi näin?
Siksi, että useimmat tapahtuvat perustuvat bilettämiseen tai muuten vain
alkoholin ympärille, jolloin yksinäinen ja raitis ihminen ei kovin helposti
sellaisiin voi mennä mukaan. Toinen ongelma on se, että joissain
tapahtumissa ajatuksena on niiden joukkueluontoisuus, ts. et voi mennä yksin
tapahtumaan sen luonteen vuoksi. Kolmanneksi, jos kyseessä on esim. vierailu
jonnekin, tapahtuma on todella nopeasti täynnä eikä mukaan mahdu. Olen
opintojeni aikana ollut vain parissa tapahtumassa, joihin koen voineeni
mennä ja joihin olen päässyt mukaan ilman esteitä.
En siis ole saanut Turun oikiksesta yhtäkään ystävää, vaikka olen
aktiivisesti yrittänyt. En ole jäänyt kotiin surkuttelemaan, vaan
yrittänyt lähestyä ihmisiä. Kuitenkaan esim. ihmiset joiden kanssa olen
keskustellut eivät tervehdi Calonian käytävillä tai vastaa viesteihin.
Lex ei voi antaa minulle ystäviä, mutta koen että opiskeluvuoteni ovat
olleet elämäni masentavinta aikaa. Siksi olisin kiinnostunut kuulemaan,
miten aiotte jatkossa vastata opiskelijoiden yksinäisyyteen. Miksi esim.
LexPress on lähinnä kuorrutettu kuvilla onnellisista kaveriporukoista,
jotka rellestävät jossain bileissä? Edustaako Lex tai sen jäsenlehti
mukamas koko opiskelijakuntaa? Jos minulta kysytään, Lex ei edusta meitä
kaikkia. Yksinäisten ääni ei tunnu ainejärjestöä kiinnostavan. Toivon,
että kukaan ei jäisi täällä yksin. Minun opiskeluni päättyvät nyt
tähän ilman minkäänlaisia iloisia muistoja tai ystäviä. Kunpa voisin
sanoa, että olisin edes tuntenut kuuluvani Lexiin.

Hei,

Suuri kiitos viestistäsi. Viestin kirjoittaminen ja aiheesta kertominen ei ole varmasti ollut helppoa. Asiasi on äärimmäisen tärkeä, ja on hyvä, että olet tuonut ongelman esille myös meille.

On totta, että toiminnassamme korostuvat helposti positiiviset asiat, yhteisöllisyys ja aktiivinen tekeminen, ja moni tärkeä, ikäväkin aihe jää helposti vähäisemmälle huomiolle. Yksinäisyys on yksi hyvä esimerkki tällaisesta. Se on aihe, joka koskettaa enemmän tai vähemmän jokaista lexiläistä jossakin kohtaa elämää, vaikka se ei arkipäiväiseen keskusteluun usein aiheena päädykään.

Pyrimme järjestämään mahdollisimman monipuolisia tapahtumia ja monipuolista toimintaa, joihin riittää myös osallistujia. On totta, että jokainen tapahtuma ei kaikille sovi. Pyrimmekin luomaan uusia konsepteja ja muokkaamaan tapahtumia niin, että mahdollisimman moni viihtyisi niissä ja innostuisi tulemaan niihin uudelleen huolimatta siitä, millainen luonteeltaan on tai onko tukijoukkoa, jonka kanssa lähteä toimintaan mukaan. Viime aikoina muutama joukkueluontoinen tapahtuma on pyritty mukauttamaan niin, että niihin on mahdollista lähteä ilman paria tai joukkuetta. Tällainen avoimuuden kehittäminen on meille erittäin tärkeää, sillä jäsenistö on meille kaikkein tärkeintä ja sen vuoksikin toimintaa tehdään. Tapahtumakulttuuri on muuttunut viime vuosien aikana jo huimasti ja sitä pyritään muokkaamaan jatkuvasti kaikille sopivaan suuntaa huolimatta siitä, onko esimerkiksi tukena laajaa kaveriporukkaa, viihtyykö iltatapahtumissa tai käyttääkö alkoholia. Kehityssuunta on hyvä ja jo toteutuneet muutokset hyviä, mutta tiedostamme sen, että työtä on edelleen tehtävänä. Haluamme, että jokainen kokisi olonsa tervetulleeksi omana itsenään. Tämä on ollut yksi isoimmista asioista, joihin olemme ainejärjestönä halunneet tänä vuonna pyrkiä panostamaan, mutta matkaa on taltutettavana yhä. 

Ymmärrämme kuitenkin näkemyksesi hyvin ja pyrimme tiedostamaan sen entistä paremmin jatkossa. On selvää että yksinäisyys on isompi ongelma, kuin mitä se meille järjestötoimijoina näyttäytyy. Ongelmallista edelleen on, että sitä tai sen laajuutta on vaikea sinänsä havaita ilman, että siitä puhutaan. Siksi viestisi on hyvinkin tärkeä meille.

Olen erittäin pahoillani, ettei matala osallistumiskynnys toimintaamme tai tapahtumiimme eikä yhteisöllisyyden tunne ole kohdallasi toteutuneet sillä tavoin, kuin mihin ainejärjestönä pyrimme. Toivoisin aidosti, että jokainen lexiläinen kokisi kuuluvansa mukaan ja löytäisi ympärilleen samanhenkisiä ihmisiä. Me emme halua jättää ketään yksin, ja on sydäntä raastavaa tietää, että niin on käynyt. Ikävämpää on se, että olet tuskin ainoa, joka kokee näin.

Mitä tulee asiaa koskeviin toimenpiteisiin, tulemme keskustelemaan yksinäisyydestä useammin toimijoiden kesken ja julkisemmin jäsenistön kanssa. Tulemme pohtimaan tapahtumien kohdalla tiukemmin sitä, että mahdollisimman moni kokisi ne mieluisaksi. Ystäviä emme voi kenellekään sinänsä antaa, mutta ehdoton tehtävämme ainejärjestönä on luoda alustoja ja mahdollisuuksia ystävien ja tuttavuuksien luomiselle joko tapahtumissa tai harrastustoiminnan parissa. Toinen tärkeä tehtävä on tuoda esiin tämän kaltaisia teemoja ja epäkohtia julkisesti. Viime vuonna tällaisena yleisesti keskusteltavana teemana ja kampanjana oli kiusaamisen vastaisuus ja tänä vuonna opiskelijoiden hyvinvointi. Yksinäisyys on teema, joka ehdottomasti tulisi tuoda näiden tapaan esille. Otamme asian hyvin vakavasti ja pyrimme panostamaan jatkossa paremmin asiasta tiedottamiseen ja tapahtumatarjonnan monipuolisuuteen. Yksittäistä vastausta yksinäisyyden kitkemiseen ei ole olemassa, mutta uskon, että pystymme ottamaan askelia parempaan suuntaan.

Toivotan sinulle onnea valmistumisen johdosta ja suuresti tsemppiä tulevaisuuden haasteisiin. Kiitos vielä kerran viestistäsi!

Ystävällisin terveisin,

Krista

Yleinen

Palautteeni koskee: Yleinen
Nimi tai nimimerkki: Tuohtunut
Viesti: Hei,

aiempina vuosina Lexin urheilujoukkueet ovat saaneet arvoistaan tunnustusta
myös Lexin sosiaalisen median kanavissa. Näin on ollut niin Bootlexin,
Puuhelmien kuin Lex Hockeynkin kohdalla. Onpa jopa erinäisiä
marginaalilajeja kuten kuplafutista, golfia ja curlingiakin tuotu esiin.

Lex Hockey osallistui toisena elinvuotenaan jälleen CampusSportin
järjestämään jääkiekkoturnaukseen, kevään 2018 tavoin. Vuonna 2018
kotiin tuomisina oli hopeinen mitali, tänä keväänä puolestaan hieman
himmeämpi pronssinen. Vuonna 2018 Lex Hockey sai tunnustusta myös Lexin
Instagramin puolella, mutta tänä keväänä mitalisaavutusta ei enää
pidetty julkaisun arvoisena.

Mikäli Lexin urheilujoukkueiden profiilia aiotaan nostaa niin jäsenistön,
kuin ulkopuolistenkin silmissä, olisi mielestäni kohtuullista, että tätä
menestystä tuotaisiin esiin myös sosiaalisen median puolella,
Tämänkertainen, miltei ivallisia sävyjä saanut kirjoitus Calsarissa, ei
mielestäni anna joukkueelle saati pelaajille sitä kunniaa, jonka he
ansaitsevat.

Toivottavasti joukkueen menestyksen rajaaminen sosiaalisen median
ulkopuolelle ei johdu näennäisesti aiempaa heikommasta menestyksestä, joka
johtuu puhtaasti yleisen tason noususta, ei suinkaan Lex Hockeyn huonommasta
suorittamisesta.  Mikäli asiantilaan ei saada osapuolia tyydyttävää ratkaisua, pelaajisto on valmis esittämään epäluottamuslauseen yhdistyksen hallitukselle. Tämän ohella pelaajisto tiedustelee, när börjar?

Ihmetellen,

Lex Hockey

Hei ja kiitos palautteesta!

Lexin sosiaalisessa mediassa pyritään siihen, että kaikenlainen ainejärjestön alla tapahtuva toiminta saa näkyvyyttä ja on esillä. Toisinaan pyyntöjä julkaisemiseen voikin olla usealta eri toimijalta samanaikaisesti. Instagramissa käytäntönä on ollut jakaa korkeintaan yksi julkaisu päivää kohden, jotta kullekin postaukselle taataan mahdollisimman hyvä näkyvyys.

Tieto Lex Hockeyn menestyksestä kyllä saapui tiedotukselle jo viime maanantaina, mutta Instagramin osalta ruuhkaisen viikon vuoksi julkaisu jouduttiin siirtämään perjantaihin 8.3. Tällöin kuva pronssimitalisteista myös julkaistiin. Priorisoinnin perusteena oli puhtaasti muiden julkaisupyyntöjen ajallinen etusija.

Mikäli tuntuu siltä, että jokin Lexin alainen toiminta ei saa tarpeeksi näkyvyyttä tiedotuskanavissa, on palaute ja tästä vinkkaaminen enemmän kuin tervetullutta. Hallitukselta ja tiedotusvastaavalta kun voi hyvin mennä ohi jokin virstanpylväs aikana, jolloin tapahtuu paljon.

Ystävällisin terveisin

 Arttu-Kasperi

Tapahtumat

Palautteeni koskee: Tapahtumat
Nimi tai nimimerkki: tomaatti
Viesti:
Hei!

Haluaisin antaa palautetta Lexin tapahtumista. Lähes kaikkiin (bile)tapahtumiin edellytetään valmista, yleensä 2-4 hengen joukkutetta jo ilmottautumisvaiheessa. Sellaiset lexiläiset, joilla ei ole tällaisia kaveriporukoita jäävät helposti kokonaan tapahtumien ulkopuolelle. Joukkueiden kokoaminen on monesti myös ikävää, sillä joku halukas jää aina porukan ulkopuolelle. Tällaisen toimintamallin takia tapahtumiin pääsee aina tietyt samat porukat. Piirit pienenee ja klikit klikkiintyy entisestään. Yksinäisemmille ihmisille tämä tarkoittaa entistä korkeampaa kynnystä osallistua lexin toimintaan laisinkaan ja porukkaan mukaan pääseminen on hankalaa. Tällaisia tapahtumia ovat ainakin curling, beer pong, pyhiinvaellus, ystissitsit, IPN, Amazing race, AMMM, MuSuSu ja P-lexit.

Aloitus aheesta lexjodelissa on saanut tykkäyksiä yli 50 ja  kommentteja, miten tästä syystä bileistä ja porukoista ollaan jättäydytty pois ja miten tilanteen korjaaminen ei tunnu edes mahdolliselta. Aihe on herättänyt keskustelua ja harmittelua jäsenistössä muutenkin.

Toivoisin Lexiltä enemmän kaikille avoimia  ja koko jäsenistöä palvelevia tapahtumia, jonne jokainen voisi kokea olevansa tervetullut. Ainakin joidenkin joukkuetapahtumien konseptia voitaisiin pyrkiä muuttamaan sellaisiksi, ettei niissä kilpailtaisi joukkueina. Ja joukkueita edellyttävät tapahtumat voitaisiin ainakin osittain järjestää niin, että tapahtumaan ilmottauduttaisiin yksilöinä ja porukat arvottaisiin tai jaettaisiin paikan päällä.

Yksinäisyys on yleinen, vaikka usein aika näkymätän ongelma myös yliopistomaailmassa ja Lexissä. Uskoisin, että muutos olisi omiaan kehittämään Lexin yhteishenkeä yli kaveriporukoiden ja vuosikurssirajojen. Muutos myös monipuolistaisi järjestön tapahtumakalenteria ja ottaisi koko jäsenistön, myös yksinäisemmät henkilöt huomioon. Sillä voisi olla mittaviakin vaikutuksia jäsenistön hyvinvointiin.

Muuten tapahtumat ovat kyllä hyvin järjestettyjä ja kivoja, eli hyvää työtä.

Hei,

Kiitos palautteesta!

Kyseessä on tärkeä ja vakava aihe, joka pyritään tulevaisuudessa ottamaan paremmin huomioon Lexin toiminnassa.

Pari- ja joukkueilmoittautumisten käytön taustalla on käytännön syitä, kuten tiettyjen lajien joukkueluonne, mutta myös se, että monet pari-/joukkuetapahtumista ovat poikkitieteellisiä tapahtumia, joihin rohkaistaan lexiläisiä osallistumaan takaamalla se, että turvana on lexiläinen kaveri. 

Tästä huolimatta aiomme lähteä kokeilemaan sitä, että joko osa tai kaikki paikoista on yksilöilmoittautumisen takana ja joukkueet jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä esitettyjen toiveiden perusteella tai arpomalla. 

Suurimpaan osaan lexin tapahtumista ilmoittaudutaan yksittäin ja rohkaisemme lähtemään rohkeasti mukaan esimerkiksi kulttuurijaoston monipuolisiin tapahtumiin. Lexistä löytyy lisäksi paljon muunlaista toimintaa, johon voi ja kannattaa lähteä mukaan, kuten erilaiset toimikunnat (mm. tapahtuma, tiedotus ja ulkosuhde), sitsikeittiöt, LexKurssit sekä spex. Toivoisimme, ettei kukaan lexissä kokisi oloaan yksinäiseksi ja hallituslaisia voi aina tulla nykäisemään hihasta.

Ystävällisin terveisin,

Reetta 

Palautteeni koskee: Tapahtumat
Nimi tai nimimerkki: Stindebinde
Viesti:
Halojata halloo se oon mie!

Tavoittelen teitä nyt niinkin tärkeän asian kuin Beer pong -turnauksen tiimoilta.

Hyvät jutut eka: juomahuolto ja mukien saatavuus oli huippuluokkaa, haalarimerkki oli kiva (kivempi ku katrin tikku-ukot, sori katri) ja muutenki oli hauskaa!

Sitten vakavempiin asioihin. Olin vallan järkyttynyt tajutessani, että pelejä on pahimmassa tapauksessa koko turnauksessa luvassa vain kaksi. Tämä kyllä kovasti harmitti, koska pelaamaan oltiin tultu. Viime vuoden turnauksessa (nonii katri kerranki kehun sua) hyvää oli se että kaikki sai pelata kaikkia vastaan ikään, taitoon tai humalantasoon katsomatta.

Ensi vuonna siis toivoisin enemmän pelejä! Ei mulla sit muuta tähän kohtaa ollu. Pusui ja halei ja tsemppei hirmusti teille!

Terkuin meemiministeri emerita

Hei,

Kiitos palautteesta! 

Tapahtuman puitteiden johdosta meillä ei ollut viime vuoden kaltaista mahdollisuutta antaa jokaisen joukkueen pelata toisiaan vastaan, vaan pelaajaparit piti jakaa lohkoihin. Baarin tilat olivat käytössämme vain rajatun ajan ja baarin tarjoamien pelipöytien määrä (6kpl) oli huomattavan vähäinen suhteessa viime vuotta suurempaan osallistujien määrään (20 paria). Täten emme voineet luvata jokaiselle parille enempää kuin vähintään kaksi turnauspeliä, ja tämä mainittiin tapahtuman mainostuksen yhteydessä. Pelien edetessä osa pelipöydistä kuitenkin vapautui ja niitä sai vapaasti käyttää.

Toivottavasti pystymme ensi vuonna mahdollistamaan myös useampien turnauspelien määrän kutakin pelaajaparia kohden!

Ystävällisin terveisin,

Reetta 

Yleinen

Palautteeni koskee: Hallitus
Nimi tai nimimerkki: Hippi-jäärä, n-vsk
Viesti: 

Arvoisa Lex ry:n hallitus – erityisesti hallituksen vastavalittu
ympäristövastaava sekä sitsivastaava,

Toivottavasti korviinne on jo kiirinyt Jodelissa käyty keskustelu
sitsiruokien vaihtaminen kasvisruuaksi. Asian käsittelyn varmistamiseksi
haluan myös lähestyä teitä virallisen palautteen muodossa, toivottavasti
asiasta käydään jatkossakin keskustelua ja Lex uskaltaa ottaa
ympäristöasioissa rohkeasti kantaa! Teillä on rankka vuosi vasta
aluillaan, mutta uutena porukkana toivon teidän jaksavan paneutua
yhdistyksen keskuudessa puhuttaviin asioihin huolella, ja tehdä tarvittavia
muutoksia ja päätöksiä nyt, kun alkuvuoden pahin rumba alkaa hellittää.

Varsinkin yhdistyksen ympäristövastaavan toivon kantavan tänä vuonna
vastuunsa ja oikeasti kiinnittävän huomiota Lexin toimintatapojen
kehittämiseen ympäristöystävällisempään suuntaan. Yleensä muutenkin
ylityöllistetylle pääkölle lankeaa pakollisena pahana
ympäristövastaavan nakki, mutta toivon, että edellisvuosista poiketen
tänä vuonna Lex profiloituisi enemmän ekotekojen kannattajaksi!

Toivon olevani osa ympäristötietoista, tulevaisuuteen luottavaa ja
edistysmielistä opiskelijayhdistystä, joka ei pelkää tehdä tärkeitä
päätöksiä ilmaston suojelemiseksi. Lex on Turun opiskelijapiireissä
näyttävä tekijä, jonka kannanotot saavat usein paljon näkyvyyttä.
Näyttävä kannanotto ekologisten valintojen puolesta olisi mielestäni
erittäin suositeltavaa, sillä tämä saattaisi hyvinkin rohkaista muita
ainejärjestöjä toimimaan samoin tai ainakin herättämään aiheesta
laajaa keskustelua. Vaikka sitsiruokien ilmastopäästöt ovat globaalilla
mittarilla hiirenpaskan murto-osia, olisi tälle linjaukselle
ilmastopoliittisesti tarvetta. Suurin etu kasvisruokaan siirtymisestä olisi
tietenkin keittiön työtaakan helpottuminen. Ihmiset nyt vastustavat
muutosta aina, eikä ole helppoa tehdä närkästystä herättäviä
päätöksiä, mutta esim. syksyllä saapuvat fuksit eivät osaa
kyseenalaistaa kasvissitsejä, kun kerran oppivat heti alussa siihen, jolloin
aiheesta valittaminenkin loppuu ajan kuluessa.

Pointtaisin vielä itsestäänselvyytenä, että kasvisruokahan sopii
lähtökohtaisesti kaikille. Tämän takia sitsikeittiön lisäksi
kasvisruokapainotteisuus helpottaisi myös tapahtumavastaavaa, mikäli
seminaareihin ym. tilattaisiin enenevissä määrin kasvisruokavaihtoehtoja,
ettei tapahtumatädin tarvitse kotikeittiössään kokkailla
erikoisruokavalioille sopivaa pastasalaattia. Kasvisversion (tai jopa niinkin
radikaalin kuin vegaaniruuan) tilaaminen kaikille yhdeksi vaihtoehdoksi ei
yleensä ole merkittävästi kalliimpaa, ja se kattaisi erikoisruokavalioista
kaikki, jotka ovat rajoittaneet lihansyöntiään (esim. punaista lihaa,
kanaa, kalaa). Vegaanisuus tuntuu yhä olevan lähes kirosana, mutta silti
salaattitarjoiluissa olisi harkitsemisen arvoista miettiä toisen vaihtoehdon
tilaamista vegaanisena, jolloin kaikki (allergikot pois lukien) saisivat
sopivaa ruokaa ilman yhdistyksen toimijoille aiheutuvaa lisävaivaa.

Lisäksi toivoisin, että Lex kiinnittäisi jatkossa enemmän huomiota
kertakäyttöastioiden käyttöön ja kierrättämiseen yleisesti.
Toimistolla kierrätysjärjestelyt ovat toimineet sangen hyvin, mutta
toimistolla syntyy vain osa yhdistyksen toiminnan seurauksena syntyvästä
jätteestä. Tässäkin kohtaa sitsit nousevat keskeiseen osaan, mutta tämä
koskee myös muita tapahtumia, eli edellyttää aktiivisuutta
tapahtumavastaavalta ja klubikselta. Lexillä on sitseille riittävä
astiasto omasta takaa, mutta silti usein näkee ruokia tarjoiltavan
kertakäyttöastioilta. Esimerkiksi Ämmäsitseillä ei näyttänyt olevan
käytössä edes helposti tiskattavissa olevia vesilaseja tai aterimia!
Järjestelyjen helpottaminen kertiksillä on tietysti jossain määrin
ymmärrettävää (esimerkiksi punssin tarjoilussa), mutta kokonaisten
sitsien siivoaminen suoraan roskikseen on jo melkoinen ”ympäristöteko”.
Jos TuKY:n kokoinen opiskelijajärjestö on kyennyt irrottautumaan
kertakäyttöastioista, on se varmasti meillekin ainakin jossakin määrin
mahdollista. Lisäksi toivoisin, että pullojen ja tölkkien
kierrättämisessä on menty eteenpäin menneistä vuosista eikä niitä
enää kanneta jätesäkki toisensa perään roskikseen. Esimerkiksi
tapahtumahallitukseen voisi harkita myös ympäristövastaavan nakkia
jollekin, jolloin ainakin yksi jäsen joutuisi harkitsemaan tapahtuman
ympäristövaikutuksia.

Opiskelijat ovat usein mukautuvasta, ennakkoluulotonta ja liberaalia
porukkaa, ja haluan jatkossakin olla osa yhdistystä, joka haluaa tehdä
yhteisössämme parempaa tulevaisuutta! Ympäristön suojeleminen kuumentaa
yhä tunteita molempiin suuntiin, eikä aiheesta keskustelu ole siis
vieläkään helppoa, varsinkaan jos keskusteluun liittyy omien mukavuuksien
karsiminen ja toisten käyttäytymisen ohjaaminen tai moralisointi.
Valitettavasti nämä ikävät puolet ovat ympäristönsuojelussa
välttämättömiä, ja nyt Lexillä olisi erinomainen tilaisuus asettua
historian oikealle puolelle.

Oikein hyvää alkanutta hallitusvuotta ja paljon tsemppiä ja jaksamista
tulevaan vuoteen!

(Tähän palautteeseen ei ole välttämätöntä vastata nettisivuilla)

Hei!

Kiitos palautteestasi.

Lähtökohtaisesti Lex ry on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka ei voi ”näyttäviä kannanottoja” juuri tehdä. Ruokavalio nähtiin asiana, jota järjestömme ei voi jäsenistönsä puolesta päättää. 

Ympäristönsuojelu on kuitenkin ehdottoman tärkeä arvo Lexille, ja sen vuoksi ympäristöasioihin pyritäänkin kiinnittämään erityistä huomiota. Ympäristövastaavan valitsemisen lisäksi kaikkia aktiivisia toimijoita kannustetaan ottamaan toiminnassaan huomioon ympäristövaikutukset, vaikka ne globaalilla mittakaavalla jäisivätkin pieniksi. 

Sitseille on viime vuosina lisätty kasvisruokalajien määrää niin käytännöllisistä syistä kuin muuttuneista olosuhteista. Kasvissyöjiä on kasvava joukko, ja kasvisruoka sopii useimmille erityisruokavaliota noudattaville. Myös muoviastioiden käytön vähentämiseen pyritään; Kirkkotiellä tämä onnistuu helpommin kestävän astiaston olemassaolon vuoksi. Muualla järjestettävissä tapahtumissa joudutaan kuitenkin vielä hyödyntämään kertakäyttöastioita niiden käytännöllisyyden takia. Kirkkotien tapahtumista pullot ja tölkit koitetaan saalistaa mahdollisimman hyvin erilleen muista roskista.  

Ystävällisin terveisin

Hallitus

Tiedotus

Palautteeni koskee: Tiedotus
Nimi tai nimimerkki: Calsareita lisää kahvioon
Viesti: Hei! Saisiko kahvioon lisää Calsareita? Nyt löytyy vaan pari kappaletta
noita.

P.S pirun kova Calsari!!
 

Hei!

Mukava kuulla, että Cal§ari on ollut mieleinen. Kyseistä lehteä on kuitenkin painettu vain viisi kappaletta, joista kaksi löytyy LexCafésta, loput toimistolta. Aiemmin julkaistuista Cal§areistakaan ei ylimääräisiä kopioita ole. Seuraavaa numeroa pitänee siis painaa useampi kappale, jotta kahvilasta ei lopu lukeminen kesken.

Ystävällisin terveisin

Arttu-Kasperi

Palautetta vuonna 2018

Yleinen

Palautteeni koskee: Yleinen
Nimi tai nimimerkki: Improvisaatiosta kiinnostunut
Viesti: Hei! Lex spexin improvisaatioharjoituksissa olen kuullut loukkaavaa
kielenkäyttöä esim. romaneista ja ei-valkoisista ihmisryhmistä. Tähän
ei ole minun tietääkseni puututtu, ja en tiedä miten kauan ja yleistä
asia on. Voisiko asiaan puuttua niin että harjoituksissa kaikenlaisista
taustoista tulevilla ihmisillä olisi tasa-arvoinen olo ja kokemus?

Hei,

Kiitos palautteestasi ja hienoa, että olet tuonut asian näin julki, sillä hallituksen osalta asiasta ei ole oltu aiemmin tietoisia. Lex ry:n toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle syrjinnälle ja rasismille. Jokaisen tulee tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissamme.

Olen ottanut yhteyttä LexSpexin vastaaviin ja keskustellut asiasta heidän kanssaan. Olen painottanut asian vakavuutta ja kehottanut keskustelemaan asiasta vielä kaikkien spexaajien kanssa yhteisesti.

Ystävällisin terveisin

Joona

Yleinen

Palautteeni koskee: Yleinen
Nimi tai nimimerkki: Huolestunut
Viesti: Ehdotan, että Lexiin valittaisiin ympäristövastaava, jonka
vastuulla olisi ekologisuuden varmistaminen ainejärjestön toiminnassa.
Tapahtumissa voitaisiin kierrättää kaikki roskat ja korvata esimerkiksi
kertakäyttöiset ruokailuun tarvittavat välineet vaikkapa TYY:n
vuokraamalla astiastolla. Lisäksi kasvis- ja vegaaniruoan osuutta
ainejärjestön tapahtumissa voitaisiin lisätä. Tällaiset muutokset
osoittaisivat, että lexiläiset ottavat vakavasti ilmastonmuutoksen ja sen
tuomat haasteet.

Hei!

Koemme Lexissä ympäristön suojelemisen tärkeänä ja siihen tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota. Lexille valitaan vuoden alusta ympäristövastaava, joka perinteisesti on ollut pääsihteeri. Ympäristövastaavan tehtävänä on löytää ekologisempia tapoja toteuttaa yhdistyksen toimintaa. Lisäksi Kirkkotieltä löytyy jo valmiina astiasto, jota käytetään mahdollisuuksien mukaan. Viimeisen vuoden aikana olemme pyrkineet ottamaan aiempaa paremmin kasvis- ja vegaaniruokavaliot huomioon tapahtumissamme. Yhdistyksemme toimistolla kierrätämme kaiken. Muussa toiminnassamme ja tapahtumissamme teemme kaiken mahdollisen ekologisuuden varmistamiseksi ja pyrimme kierrättämään mahdollisimman paljon, ja tämän osalta onkin tapahtunut kehitystä. 

Syksyisin terveisin,

Krista

Hallitus

Palautteeni koskee: Hallitus
Nimi tai nimimerkki: Fani
Viesti:
Moikka!

Halusin vain sanoa, että upeaa työtä! Tuo vaatejonon poistaminen kastajaisista oli tosi hyvä juttu (tästä varmasti propseja myös isännälle ja emännälle). Lisäksi someaktiivisuus on ollut ihailtavaa! Muutenkaan ei mikään hammasta kiristä, joten jatkakaa samaan malliin!

Moikka!

Kiitos palautteestasi! Olemme pyrkineet tapahtumissamme siihen, että kaikilla on hyvä olla ja tästä syystä päätimme tuon perinteisen vaatejonon jättää kastajaisohjelmasta pois. Kiitos kuuluu tietenkin myös isännälle ja emännälle, jotka keksivät hauskan leikin vanhan tilalle. Kiva kuulla, että myös some -kanavamme miellyttävät!

-Stina

Tapahtumat

Palautteeni koskee: Kirkkotie
Nimi tai nimimerkki: ppv
Viesti:
Hei

Palautteeni koskee Kirkkotien narikkaa. Ainakin kastajaisten jatkoilla oli
käytäntönä, että narikkanumero kirjoitettiin tussilla käteen.
Mielestäni tämä ei ole hyvä käytäntö kahdesta syystä: tussin jäljet
näkyivät kädessä useamman päivän eikä tämä ole miellyttävää.
Toiseksi jos tussin jäljet säilyvät noin kauan iholla, se ei myöskään
varmasti ole terveellistä iholle. Toivottavasti narikkaan voitaisiin hankkia
narikkalaput, jollei tämä kerta ollut sitten vain poikkeustapaus.

Hei!

Narikkanumeron kirjoittaminen tussilla käteen on Kirkkotiellä käytäntönä, sillä narikkalaput menevät helposti hukkaan. Jos et kuitenkaan halua, että käteesi kirjoitetaan tussilla, voit esimerkiksi kirjoittaa narikkanumerosi ylös puhelimeesi tai paperilapulle. 

Terkuin

Karoliina

Tiedotus

Palautteeni koskee: Nettisivut
Nimi tai nimimerkki: LexPress
Viesti: Hei! Miksiköhän LexPress -lehteä ei ole aikoihin päivitetty nettisivuille?
Nettisivuilta löytyvä  uusin lehti on nimittäin numero 1/2018.

Moikka!

Myös uusin LexPress löytyy nettisivuilta! Tässä vielä linkki: https://lex.fi/toiminta/lexpress. Perinteisesti tuota FuksiPressiä ei ole nettisivuille ladattu, joten sitä ei sieltä löydy.

-Stina 

Tiedotus

Palautteeni koskee: Tiedotus
Nimi tai nimimerkki: Calsun henki
Viesti: Aikoinaan (2016 tms.) tehtiin sillein tymästi, että linjasimme, että asunto- ja vuokrailmoitukset Calsun hengessä on ok. Näin jälkeenpäin ajateltuna tuo oli huono päätös, kun nyt siellä ei oikein tahdo muuta ollakaan. Ehkä voisitte siellä norsunluutornissa harkita käytäntöjen päivittämistä. Hienointa olisi saada keskustelua
edunvalvonta-, opinto- ja yhdistysasioista, mitä varten ryhmä aikanaan perustettiin. Aina opinto saa runtua siitä, ettei jäsenistö oikein tiedä mitä se opinto tekee. Ehkä Calsun henkeen voisi tehdä jonkun kuukausittaisen raportin tai muun sellaisen? 🙂 Tsemppiä fuksiviikkoon kuitenkin!

Hei

Kiitos palautteestasi. Norsunluutorni pohtii asunnonvälittämisen tulevaisuutta jahka lomalennot palaavat täl puol jokkee. Mietitään myös keinoja saada heräteltyä keskustelua Calsun hengessä muun muassa opintoasioista, johon tarkoitukseen kuukausittaiset nostot voisivat olla hyvä ratkaisu.

Terveisin

Roni

Nettisivut

Palautteeni koskee: Nettisivut
Nimi tai nimimerkki: Galleria 
Viesti: Galleriaan ei ole tullut kuvia oikein tapahtumista vujujen jälkeen, onko valokuvausvastaava jo lomalla?

Moikka!

Kiitos palautteestasi. Hyvä huomio! Ideaaliaikaan Gallerian päivittämiseen ei olla tosiaan päästy tänä keväänä, pahoittelut siitä. Valokuvausvastaavamme lupaa tsempata ja jatkossa pyrimme päivittämään galleriaa tiuhemmin.

Hyvää kesää toivottaen

-Stina

Tapahtumat

Palautteeni koskee: Tapahtumat
Nimi tai nimimerkki: CSI
Viesti:
Hei! Huomasin, että tämän vuoden CSI-seminaari ja -sitsit pidetään kokonaan englanniksi. Tähän tapahtumaan on varmaankin jo liian myöhäistä vaikuttaa, mutta toivon, että palautteeni otetaan huomioon tulevia tapahtumia mietittäessä. On hienoa, että vaihtareiden mahdollisuuksia osallistua Lexin tapahtumiin parannetaan järjestämällä tapahtumia englanniksi, mutta mielestäni rokoteaiheinen seminaari ei ole siihen paras tapahtuma. Lexillä on asiatapahtumia muutenkin melko vähän, enkä usko olevani ainut, jonka kielitaito ei ole sellaisella tasolla, että lääke- ja oikeustiedettä yhdistelevään seminaariin osallistuminen englanniksi olisi mielekästä. Sitseille osallistuminen taas ei vaadi erityisen korkeaa kielitaitoa, joten niiden järjestämistä englanniksi en näe ongelmallisena kellekään. Toivottavasti tulevaisuudessa huomioidaan tapahtumien kieltä mietittäessä se, millaista kielitaitoa niihin osallistuminen edellyttää.

Hei!

Kiitos palautteestasi! Tänä vuonna CSI seminaari päätettiin pitää englanniksi, koska Portugalista saapuneille vaihtareille tähän seminaariin osallistuminen oli pakollinen osa kurssisuoritusta. Näin ollen katsottiin, että on välttämätöntä pitää myös seminaari englanniksi. 

Terkuin

Sini

Yleinen

Palautteeni koskee: Yleinen
Nimi tai nimimerkki: Mummo
Viesti: Miksi lexin käyttäjä on nyt hallituksen vaihdon jälkeen alkanut tykkäilemään instagramissa mm. lexiläisten bikinikuvista? Minusta se tuntuu ainakin hieman erikoiselta, että tykkäillään sellaisista vähäpukeisista kuvista.

Hei!

Kiitos palautteestasi! Lexin käyttäjätilillä on perinteisesti tykkäilty kaikkien lexiläisten kuvista, niiden sisältöä tuomitsematta. Mikäli lexiläinen haluaa postata instagramiinsa bikinikuvia, niin tykkäilemme niistäkin. 

Terveisin

Stina

Tiedotus

Palautteeni koskee: Tiedotus
Nimi tai nimimerkki: Internet-ajan soturi 
Viesti:

Olettekin jo varmaan huomioineet Jodel-applikaation lexjodel-kanavalta löytyvän upean ehdotukseni siitä, että yhdistyksemme toimesta kerättäisiin kaikki (ainakin perusteiden) kurssien moodle-avaimet kirjautumisen taakse lex.fi-sivustolle, sillä varsinkin Jodelin mukaan moodle-avaimia koskeva tietämättömyys on yksi suurimmista oikeustieteen opiskelijaa kohtaavista tragedioista. Näin ollen saisimme myös vapautettua tilaa lexjodel-kanavalta asialliselle keskustelulle, kuten esimerkiksi hallituksen eron vaatiminen, banaanivitsit tai fuksien haukkuminen. Moodle-avainten keräämisen ei pitäisi olla erityisen hankalaa, ja se olisi mitä mainioin palvelu rehellisille jäsenmaksun maksajille. Odotan innolla vastaustanne.

Hei!

Kiitos palautteestasi! Kyllähän nämä moodle -avaimet tuottavat huomattavan määrän päänvaivaa opiskelijoillemme, eikä tämä idea vaadi huomattavaa vaivannäköä, joten otamme ehdottomasti tämän harkintaan ja ilmoittelemme, kun saamme sen toteutettua.

Terkuin

Stina 
 

Tiedotus

Palautteeni koskee: Tiedotus
Nimi tai nimimerkki: Tarkkuutta 
Viesti: Hei!

Useammassa Lexinfossa/sunnuntaimailissa on nyt alkuvuonna ollut ristiriitaisuuksia tai huolimattomuusvirheitä, esimerkiksi tämän päivän kv-viikko ilmoittautumista koskevassa kohdassa. Otsikossa ilmoittautuminen klo 12 ja tekstissä klo 10, eikä tämä siis ollut ensimmäinen kerta. Lexinfot lähtevät sadoille ihmisille ja osa yhteistyökumppaneistakin on listoilla, joten tarkkuutta näihin!

Hei!

Kiitos palautteestasi! Kiinnitämme jatkossa enemmän huomiota infoihin, jottei vastaavanlaisia kömmähdyksiä pääse sattumaan. 

Terveisin

Stina

Opintoasiat

Palautteeni koskee: Opintoasiat
Nimi tai nimimerkki: Kiinnostunut
Viesti:
Moikka!

Tarkastelin kevään vapaapaikkoja, mutta niitä ei vielä ole valittu
nettisivuille. Vilkaisin koulutuslistoja suoraan lähteeltä ja voisin
vinkata, että LML-koulutuksista erityisesti Data ja IPR -sopimukset
-koulutus 8. maalikuuta ja Rahoitussääntely 2018 -koulutus 21. maaliskuuta
ovat erittäin ajankohtaisia. Tietosuoja ja IPR ovat pinnalla uusien
asetusten ja lainsäädäännön myötä ja rahoitussääntely puolestaan on
vuoden alusta lukien kokenut merkittäviä muutoksia Mifid II:n myötä ja
PSD2 -asetus on vielä tulossa.

Huomiona, että suuri osa kiinnostavan oloisista koulutuksista on jo
maaliskuussa, joten nämä pitäisi saada Lexin sivuille aika pian.

Tsemppiä!

Hei!

Kiitos palautteesta. Valitettavasti Lakimiesliitto päätti syksyllä 2017 lopettaa vapaapaikkojen tarjoamisen niiden vähäisen käyttämisen vuoksi. Lexin muiden yhteistyökumppanien vapaapaikoista tulee lisätietoja nettisivuille ja lexinfoon heti kun niistä saadaan sovittua.

Terveisin

Roni

Opintoasiat ja yleinen

Nimi tai nimimerkki: jäärä91
Viesti:
Hallitus voisi selvittää, onko tiedekunnan / kirjaston toimesta tulossa
korvatulppia Calonian kirjastoon ja lukusaliin. 
Eli toimintasuunnitelma:
1) Selvittää tiedekunnalta tai kirjastolta tuleeko korvatulppia
(vanhoina
hyvinä aikoina niitä oli)
2) Ellei ole tulossa, Lex voisi tarjota tätä eräänä yhteistyömuotona
jollekin yritysyhteistyökumppanille, eli korvatulppia saatanasti ja
paketteihin sponsoroivan firman logo esim. tarralla. Pahitteeksi ei
olisi
Lexinkään logo, tietävät sitten ketä kiittää ja kun Lex ei opintoja
liiaksi muutenkaan tue, niin saisitte näkyvyyttä tällä rintamalla…
Tietysti täytyy tiedekunnalta kysyä sitten että saako näin markkinoida.

Tsemppiä vuoteen noin niinku muuten. 🙂

&

Nimi tai nimimerkki: korvatulppi
Viesti: Ehdotus: hankkikaa meil sponssattuja korvatulppii muutamalla
huntilla

Hei!

Kiitos palautteesta. Selvittelemme asiaa ja yritämme saada korvatulppia tarjolle.

Opiskelurauhaa toivottaen

Roni

Opintoasiat

Nihao!

Tämä lienee opiskelu-urani viimeinen hallituspalaute, mutta tässä samalla tekstiä muutaman vuoden edestä. Laitan tämän jo suoraan teille, sillä vanhat toimijat lienee jo lomalla. Haluan hieman avautua rautalankaa vääntämällä tästä tiedekunnan harjoittelutukijärjestelmästä. Asiahan ei minua enää koske, mutta 1000 muuta turkulaista oikkaria, joten se on saatava kuntoon.

Meidän tiedekunnan harjoittelutukijärjestelmä lienee teille tuttu. Sitä voi hakea, jos valinnaisissa tilaa, eikä ole suorittanut muita harjoittelumuotoja. Kelpoisten hakijoiden keskuudesta saajat arvotaan. Vastaava systeemi (eroja oli, mutta lopputulos oli samankaltainen) oli viime vuonna käytössä muissakin oikeustieteellisissä tiedekunnissa, jolloin järjestelmän kärsijänä oli työnantajat. Kaikki eivät saaneet päteviä hakijoita, jolloin he jättivät palkkauksen kokonaan tekemättä tai palkkasivat henkilön, jolla ei ollut tukiseteliä takanaan. Järjestelmä oli paska, mutta se oli kaikille opiskelijoille paska riippumatta kotiyliopistosta. Sosiaalidemokratiaa parhaimmillaan.

Helsinki on nyt kuitenkin uudistanut harjoittelutukeaan ja tämä muodostaa turkulaisten kannalta erityisen ongelmalliseksi. Helsingin systeemin voitte lukea täältä, mutta väännän sen tässä myös rautalangasta. https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/harjoittelun-palkkaus-ja-….

Ensin hieman taustaa Helsingin oikeustieteellisen uudesta järjestelmästä. Helsingissä palattaan takaisin entiseen järjestelmään laajentaen se kuitenkin kaikkiin työnantajiin, ei vain ns. listalla oleviin. Opiskelija hakee siis ensin työpaikkaa ja sen saatuaan hakee vasta harjoittelutukea. Opiskelija voi hakea mitä tahansa duuneja, joissa vaatimuksena on harjoittelutukiseteli, aina syyttäjästä ulkomaan edustustoihin.

Helsingissä kaikki opiskelijat ovat oikeutettuja harjoittelutukeen. Erityisinä edellytyksinä on ainoastaan se, että opiskelijalla on vähintään 60 opintopistettä ja, että hän voi sisällyttää harjoittelun tutkintoonsa. Tämä rajaa käytännössä vain osan fukseista pois. Helsingin tutkinnossa on myös kaksi eri harjoittelukurssia, yksi kanditasolla ja yksi maisteritasolla. Helsingissä nämä kuukauden harjoittelut ovat huomattavasti meitä harvinaisempia ja vaikka sellaisen olisikin tehnyt, sen voi sisällyttää notaaritutkintoon menettämättä oikeuttaan tukiseteliin. Tässä mallissa työnantaja voi siis valita ns. pätevimmän hakijan.

Viime vuonnahan ongelmana oli se, ettei tietyt työnantajat saaneet hakemuksia, sillä tiedekunnat jakoivat setelit etukäteen hyvin pienelle joukolle. Nyt tilanne on kuitenkin se, että Turussa seteli on jaettu edelleen hyvin harvalle, joka rajaa jo muut hakujen ulkopuolelle. Helsingin osalta kuitenkin kaikki voivat hakea ja tukiseteli myönnetään työnantajan osoittamalle valinnalle. Ehkä jo tässä kohtaa tajuatte ongelman, mutta väännän senkin vielä rautalangasta.

Julkiselle työnantajalle ensimmäinen prioriteetti on raha ja sen jälkeen pätevyys. Tämä nykyinen hakusysteemi kaatuu hyvin vahvasti helsinkiläisten eduksi, sillä kaikilla hakijoille on takanaan mahdollisuus seteliin. Työnantaja voi siis valita siitä koko joukosta pätevimmän. Turun osalta hakijoita tulee olemaan maksimissaan 26, todellisuudessa eivät kaikki edes hae. Todennäköisyys siihen, että pätevin löytyisi tästä joukosta on huomattavasti pienempi. Esimerkiksi viime vuonna tiettyihin tukisetelityöpaikkoihin oli vain 2-5 hakijaa / kaupunki. Nyt tilanne voi olla se, että hakijoita on Turusta 3 ja Helsingistä 150.

Tässä pääsääntöisesti mun avautuminen ja toivottavasti ymmärsitte yskän. Tämä lienee tosin asia, joka vaatii yhteistyötä kaupunkirajat ylittäen. Yllä oleva perustuu kuitenkin omalta osaltani vain uuden ja vanhan pääkaupungin vertailuun. Lapista tai Idästä mulla ei ole enempää tietoa.

Turun järjestelmässä on toki muutenkin ongelmia ja toivottavasti niihin puututaan nyt, kun opintosuunnitelma jälleen avataan. Mun oman opiskelu-uran aikana noita 1kk harjoittelupaikkoja ei ole esimerkiksi ikinä ennen jäänyt näin paljon auki. Arvaatte varmaan mistä tämäkin johtuu. Silti samalla hauskaa, että tukisetelin saaneiden joukossa on kuulemma kuukauden harjoittelun suorittaneita, jotka eivät ole hakeneet siitä noppia. Fair deal?

Tsemppiä kuitenkin ensi vuoteen! Omasta kokemuksestani voin luvata, että siitä tulee yksi elämänne parhaimmista.

Hei!

Kiitos palautteestasi. Tiedekunnan nykyisessä harjoittelutukijärjestelmässä on ongelmia ja se on myös tiedostettu. Harjoittelumuodot yleisesti ja niiden jakaminen on asia, jonka tulemme nostamaan esille kevään opetussuunnitelmatyössä. Emme tietenkään halua ja toivon mukaan myöskään tiedekunta ei halua, että lexiläiset lähtevät harjoittelupaikkojen hakemisessa takamatkalta muihin verrattuna. Tällainenhan tilanne ensi kesän osalta jo on, erityisesti mikäli esittelemäsi Helsingin malli on käytössä muuallakin.

Terveisin

Roni

Palautetta vuonna 2017

Opintoasiat

Hei!

Voisiko tiedekuntaa hieman ojentaa näistä harjoittelutukiseteleistä.

Yhtenä kriteerinä on ollut se, ettei opiskelija ole suorittanut aiemmin
harjoittelua tai ettei hänellä ole valinnaiset täynnä. Näitä
kriteereitä monet pitävät jo itsessään epätasa-arvoisina.

Nyt kuitenkin tuki on myönnetty useille henkilöillä, jotka ovat
suorittaneet 1kk harjoittelun, mutta eivät ole hakeneet pisteitä siitä.
Sama on käynyt kuulemma myös viime vuonna, jolloin siitä on tiedekuntaa
huomautettu.
Emme puhu tässä yhdestä henkilöstä vaan useista tapauksista molempina
vuosina.

Asiahan ei olisi ongelma, jos kaikki 1kk harjoittelun suorittaneet olisivat
hakukelpoisia, mutta nyt ainoastaan harjoittelusta pisteet hakeneet on
ränkätty pois.

Pidätte asiaa varmasti yhdentekevänä, mutta monet urapolut sulkeutuvat
ilman tätä harjoittelutukea. Ministeriöt tai syyttäjä eivät esimerkiksi
palkkaa ketään ilman tukea.
Toivon, että tälle asialle nyt edes yritetään tehdä jotain.

– Ärsyyntynyt

Kiitos paljon viestistäsi Ärsyyntynyt! Olen ollut asiasta yhteydessä tiedekunnan suuntaan. Asia on tietysti ongelmallinen, koska tukiseteleitä on jaossa reilusti vähemmän kuin niiden hakijoita. Toivomus siis oli, että tiedekunta laatisi jonkinlaisen listauksen näistä ”Harjoittelu lakimiestehtävissä” -jakson suorittaneista, jotta tällaisia virheitä ei pääsisi enää tapahtumaan. Nyt, uuden opetussuunnitelman laadinnan vaiheessa tällainen palaute on tärkeää ja järjestelyihin onkin paras mahdollinen sauma tehdä muutoksia. Joka tapauksessa tällaisia erheitä ei tiedekunnan mukaan ole päässyt käymään kuin yksittäistapauksissa, mutta luonnollisesti ne vähätkin pitäisi saada pois. Mukavaa vuoden vaihdetta!

Jarno

Hallitus

Hei!

Hallituksen tulisi ottaa kantaa kampanjaan ihan itsenäisesti eikä piiloutua
sanahelinän taakse. Jos joku teistä jaksaa katsoa läpi kertomukset, on
selvää, että osa kokemuksista on Lexin tapahtumista. Eikö näihin
mainittuihin tapauksiin tulisi ottaa kantaa yhdityksen puolesta ja taata
jäsenistölle, ettei tällaista enää koskaan mahdollisteta Lexissä?
Kauhean kiva, että tuollainen yhteinen sepitys tilanteesta nyt on annettu ja
asia tuomittu, mutta mitään konkreettista ei ole tehty.

Hei

Kannanottomme  jälkeen seuraava askel on tehdä selvitys missä, ketkä ja kuinka monet ovat häirintää kokeneet. Kyselyn toteuttaa todennäköisesti Lakimiesliitto. Olemme myös nyt jo ohjeistaneet uutta hallitusta kiinnittämään tähän asiaan ensi vuonna ja tulevaisuudessa erityistä huomiota ja ohjeistamaan kaikkia toimijoita, esimerkiksi tuutoreita. 

Lähetetyt kertomukset ovat anonyymejä, emmekä ole lähteneet arvailemaan, mitkä kertomuksista ovat tapahtuneet Lexissä tai Lexin tapahtumissa. Niin kuin mainitset osa kertomuksista varmasti koskettaa lexiläisiä ja toivon, että näihin asioihin on jo silloin puuttuttu. Mikäli ei ole puututtu, voimme ainostaan varmistaa, niin kuin kirjoitit, ettei tällaista tulevaisuudessa enää tapahdu. Tänä vuonna olemme puuttuneet niihin muutamiin tilanteisiin, jotka ovat tulleet tietoisuuteemme. 

Lexin toiminta on tältä vuodelta jo ohi, joten konkreettinen asia jota voimme tehdä, on lisätä ihmisten tietoutta asiasta ja auttaa uusia toimijoita kehittämään lexin toimintaa vielä parempaan suuntaan. Ennen kaikkea toivoisimme, että koko Lex ottaisi tämän yhteiseksi asiaksi, sillä muutos tehdään yhdessä eikä vain hallituksen voimin.

Hallituksen puolesta,

Hanni

Yleinen

Hei,

todella hienoa että Lexin hallitus otti kantaa ja on ilmeisesti ottamassa
vielä laajemmin kantaa muiden ainejärjestöjen & Lakimiesliiton kanssa
#milläoikeudella -julkilausumaan. Mielestäni kannanotto Facebookissa ei
kuitenkaan missään nimessä riitä, ottaen huomioon osan tarinoista olleen
suoraan Lexin tapahtumista. Todella harmillista, mutta samalla erinomaista
että tarinat tuli julki. Nyt niihin on aika puuttua kunnolla ja vakavasti.
Tässä muutamia omia ehdotuksiani, kuinka asian kanssa voisi edetä:

1. FUKSIVIIKKO & KASTAJAISET:
Fuksiviikolle & Kastajaisiin hallitukselta tiukka ohjeistus & koulutus
tuutoreille, rastinpitäjille, kastajaisoppaille sekä kaikille vanhemmille
tieteenharjoittajille. Nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään ja
kaikkeen kiusaamiseen. Lisäksi tulisi muuttaa esim kastajaisten kaikki
riisuuntumiseen yllyttävät rastit (rintojen koskettelusta puhumattakaan,
joka nousi tarinoissa esille) ja vaihtaa aloitusleikin, jossa kaikkien tulee
ottaa vaatteita pois ja tehdä niistä mahdollisimman pitkä jono, eriksi.
Voi ottaa mallia vaikka Kauppiksen rastikierroksesta pupuille, jossa ei ole
tällaisiä järjettömyyksiä.

2. CALSARI
Calsarin linjan muutoksesta ollaan kyselty aina uutta hallitusta valittaessa
siitä asti kun aloitin oikiksessa. Osa jäsenistöstä selvästi sitä
haluaa. Käytännössä Calsaria nykyisellä linjauksella on käytännössä
täysin mahdotonta kirjoittaa loukkaamatta joitain jäseniä. Minkä takia
yhdistyksen rahaa ja arvokasta työaikaa käytetään tällaisen julkaisun
tuottamiseen joka periaatteessa koostuu pääosin muiden mollaamisesta ja
mielen pahoittamisesta sekä toisten henkilökohtaisen elämän
kommentoimisesta ja tuomisesta mahdollisimman monen tietoisuuteen.
Mielestäni nyt vihdoin olisi aika tehdä tiukka linjan muutos Calsariin tai
jopa lopettaa se.

3. JÄSENKYSELY
Jäsenkysely nyt heti aiheeseen liittyen. Kuulostella mitä jäsenistö on
kokenut ja mitä jäsenistö tulevaisuudessa haluaa. Nyt ei tulisi painaa
pelkästään painoarvoa enemmistölle vaan ottaa huomioon jokaisen kanta.
Kuten Facebook-postauksessanne sanoitte: ”Tuomitsemme kaikenlaisen ahdistelun
ja syrjinnän, eikä kenenkään pitäisi joutua kokemaan sitä
opiskeluaikana” näin ollen jäsenkyselyn tuloksissa tulisi huomioida tämä.

4. JÄSENKYSELYN TULOSTEN PURKAMINEN & AVOINKESKUSTELU
Avoin keskustelu hyvässä ilmapiirissä ylimääräisessä/ihan
viimeistään seuraavassa sääntiksessä, jossa purkaa jäsenkyselyn
tuloksia ja koittaa keksiä niihin ratkaisua. Tämä on koko yhdistyksen asia
ja vaatii asenteenmuutoksia jokaiselta jäseneltä.

5. YHTEYSHENKILÖT
Valita täysin hallituksen ulkopuoliset yhdyshenkilöt, joille voi raportoida
seksuaalisesta häirinnästä ja muusta syrjinnästä. Lisäksi he voisivat
vahtia tapahtumien/Calsarin yms luonnetta. Mahdollisesti jopa Lexin
ulkopuoliset henkilöt esimerkiksi TYYstä?

6. HALLITUS & TOIMIHENKILÖT
Kuten aiemmin totesin tämä ei tosiaankaan ole vain hallituksen asia vaan
päinvastoin. Enkä tässä palautteella halua osoittaa syyttävää sormea
ketään kohtaan. Tästä huolimatta on ensiarvoisin tärkeätä, että
hallitus ja toimihenkilöt omalla esimerkillään näyttää mallia.

Hei

Kiitos palautteestasi. Siinä oli paljon tärkeitä ja huomionarvoisia nostoja. Välitin palautteen uudelle hallitukselle, jotta he voivat alkaa suunnitella mahdollisia toimenpiteitä ensi vuodelle nostamiesi teemojen pohjalta. Kastajaisten, Fuksiviikon ja Calsarin kanssa on otettu vuosi vuodelta tiukempi linja, mutta ilmeisesti olisi aika teroittaa vielä selvemmin asiallisen käyttytymisen merkitystä. On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen opiskelija viihtyisi Lexissä eikä joutuisi kokemaan seksismiä tai seksuaalista häirintää.

– Hanni

Hallitus

Lexin toiminta esiintyy monessa #milläoikeudella-kampanjan kertomuksessa.
Millä oikeudella hallitus ei tässä kohtaa ota kantaa juuri näihin
asioihin ja viestitä, että jatkossa näitä ei ole. Edes läpällä. Nyt on
huono hetki gonahtaa.

Hei

Tuomitsemme kaikenlaisen seksuaalisen häirinnän. Lex on Facebookissa tuonut esiin kantansa ja olemme vielä julkaisemassa kannanoton yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, ettemme hyväksy minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Kaikilla Lexin toimijoilla sekä lexiläisillä on tässä tärkeä paikka. Meidän täytyy yhdessä varmistaa, että Lexin toiminnassa ei esiinny seksuaalista häirintää nyt eikä tulevaisuudessa. Jos häirintää on esiintynyt, tuodaan epäkohdat selkeästi esille ja varmistetaan, että sama ei tulevaisuudessa toistu. 

Hallituksella ja aktiiveilla on tässä erityinen asema suunnannäyttäjinä, mutta ennen kaikkea tämä on kaikkien lexiläisten yhteinen asia. 

Hallituksen puolesta,

Hanni

Hallitus

Tässä olisi Lexin ja muidenkin ainejärjestöjen paikka toimia ja esim.
julkisesti tuomita seksuaaliset ahdistelut ja hyväksikäytöt. Tarinoissa on
myös ainejärjestöt mukana, eikä se varmaan tule kenellekään
yllätyksenä.  Puhumattakaan siitä, että monet Helsingin isoista
toimistoista, joihin tämä kampanja osuu, on Lexin näkyviä
yhteistyökumppaneita.

Hiljaisuus on pahinta, mitä tässä kohtaa voi tehdä.

Hei

Lex ei hyväksy seksuaalista häirintää missään muodossa. Tuomitsemme kaikenlaisen ahdistelun ja syrjinnän, eikä kenenkään pitäisi joutua kokemaan sitä opiskeluaikana, työelämässä tai missään muuallakaan. Julkaisimme eilen Facebookissa kantamme ja valmistelemme parasta aikaa yhdessä sisarainejärjestöjen kanssa kannanottoa asiasta. Kannanotto on tarkoitus julkaista mahdollisimman pian. 

– Hanni

Hallitus

Hei!

Haluaisin kommentoida Lex ry:n hallituksen  esiintymistä taannoisessa vuosijuhlassa. Hallituksen tehtäviin kuulunee koko ainejärjestön jäsenistön edustaminen, ja tähän  kuuluvat myös esimerkillinen ja arvokas käytös sekä hyvät käytöstavat. Lex ry:n puheenjohtajan olemus, epäkohtelias ilmehtiminen ja ilmeinen kiinnostuksen puute kiinnitti laajalti
huomiota vuosijuhlien aikana. Kunnioituksen esittämisen juhlapuhujia ja muita vieraita kohtaan tulisi olla itsestäänselvyys kenelle tahansa vieraaksi kutsutulle, mutta etenkin ainejärjestön hallituksen puheenjohtajalle, joka toimii ikään kuin koko jäsenistön edustajana. Ottaen huomioon, että vuosijuhlavieraista huomattava osa oli jo valmistuneita työelämään siirtyneitä henkilöitä, voisi luulla, että tulevaisuuttakin ajatellen myönteisen mielikuvan luominen ja verkostoituminen olisivat tärkeitä mahdollisuuksia. Tällainen käytös ei
kuitenkan jätä jälkeensä järin myönteistä mielikuvaa kyseisestä henkilöstä. Toivottavasti huomioitte asian jatkossa. 

Hei!

Hallitus ja toimihenkilöt ovat edustaneet Lexiä vuoden aikana useilla vuosijuhlilla. On sanomattakin selvää, että edustustehtävät sekä jo ihan itsessään vuosijuhlien luonne vaativat arvokasta ja asiallista käytöstä. On erittäin harmillista, jos sinulle on jäänyt joltain vuosijuhlilta tällainen virheellinen käsitys ja mielikuva toiminnastamme. Olen edustanut puheenjohtajana yhdistystämme jokaisessa tilaisuudessa sen luonteen vaatimalla arvokkuudella ja sen vuoksi on ikävä kuulla, että sinulle on jostain syystä syntynyt tällainen vaikutelma.

– Hanni 

Tapahtumat

Arvoisa hallitus. Kävin tänään siskonpoikieni kanssa riehumassa superparkissa, vähän vaan nolotti että olin itse enemmän innoissaan kun lapset ja jäi harmittamaan kun en kehdannut viedä lasten pomppimis yms aikaa ja seurasinkin enimmäkseen sivusta. Voisiko Lex järjestää jonkunlaisen superpark tapahtuman, niin päästäisiin me aikuisetkin porukassa ja hyvällä omatunnolla sinne pitämään hauskaa ja liikkumaan vähän erilaisella tavalla! Stadgahan siellä oli juuri ollutkin, joten tällaiset vuorot varmaan onnistuu. 🙂 Kiitti!

Moikka!

Kiitos ideasta, selvitellään ehdottomasti asiaa. Liikuntatapahtumille onkin tasaiseen kysyntää, joten tästä tapahtumasta innostuisivat varmasti muutkin! Tällä hetkellä on suunnitteilla jäsenetu lexiläisille Superparkiin, joten kannattaa seurata aktiivisesti nettisivuja!

– Noona

Kiertoajelun lipunmyynti

En tiedä, mitkä pelisäännöt normaalisti näiden lipunmyyntien tiedottamisen suhteen on, mutta edellisenä iltana tiedottaminen huomisen aamun Kieroajelun lipunmyynnistä oli hiukan viime tinkaan hoidettu. Aiemmin viikolla lähetetyssä Fuksiviikkoa käsitelleessä mailissa ei ollut myöskään mitään mainintaa lipunmyynnistä.

Toki tapahtuma oli tarkoitettu pääosin fukseille ja ilmeisen moni vanhempi opiskelija oli mailin kyllä huomannut, kun tapahtuma meni heti täyteen. En itse odottanut, että lauantai-iltana lipunmyynnistä tulisi infoa, saatikka että lipunmyynti olisi heti seuraavana aamuna. Vastuu Lexinfon seuraamisesta on toki jäsenistöllä, mutta tällaisten suhteellisen suosittujen tapahtumien lipunmyynnissä olisi erityisen tärkeää, että infoa annetaan hieman aikaisemmin ja sähköposti laitetaan silloin, kun ihmiset normaalisti seuraavat sähköpostiaan. Näin rivijäsenen vinkkelistä katsottuna tällaisissa tilanteissa lipunmyynnistä voisi tiedottaa paria päivää aikaisemmin ja/tai laittaa lipunmyynnin ajan siten, että se aukeaa vasta sen jälkeen, kun Sunnuntaimaili on lähetetty. Myös Lexin FB:ssa/Fuksiviikko-eventissa olisi voinut muistuttaa lipunmyynnistä.

Tämä tällaisena yksittäisenä huomiona, muutenhan kaikki infot ovat tulleet kiitettävän ajoissa ja tiedotus pelannut kiitettävästi, mutta tämä oli varmastikin tällainen yksittäinen katkos. Varmaan voi laittaa osittain kesätauon piikkiin.

Mukavaa syksyä!

– anonyymi

Kiitos aiheellisesta ja ystävällisestä palautteestasi!

Asia varmaan onkin sittemmin selvinnyt, kun myös vanhoille järjestettiin toinen lipunmyynti. Toivottavasti kaikki halukkaat saivat lippunsa.

Lipunmyynti järjestettiin kolmessa erässä, sillä halusimme minimoida riskin siitä, etteivät kaikki paikat tulisi täytetyiksi. Ensimmäinen erä muille kuin fukseille tarkoitettuja lippuja jouduttiin myymään kiireellisellä aikataululla. Varsinainen asia, eli myöhään tiedottaminen, oli ehdottomasti järjestävän tahon kömmähdys. Tällainen kolmen vaiheen lipunmyynnin mahdollisuus oivallettiin niin myöhäisessä vaiheessa, ettei tavanomaista varoaikaa ollut mahdollista noudattaa. Kiinnitämme tähän huomiota vastaisuudessa! 

– Kiertoajelun järjestäjät ja Noona

Tenttiarkisto

Toivoisin nettisivuille tuoreempiakin tenttikysymyksiä (uusimmat monissa
joulukuulta 2016, vaikka tenttikertoja on tämän jälkeen ollut).
Akvaariotenttien osalta ymmärrän kysymysten puuttumisen paremmin, mutta
voisihan niistäkin kerätä tilastoa tenttijöiden lyhytmuistin avulla.

Lisäksi muistiinpanojen uusiminen taitaa olla pian ajankohtaista etenkin
monien perusteiden osalta. Vinkki: mikäli sellaisia otatte jäseniltä
vastaan ja etenkin jos niistä maksetaan korvausta, olisi fiksua tiedottaa
asiasta.

Mukavaa syksyä! 🙂

– Tärpittäjä

Tervehdys Tärpittäjä ja kiitos viestistäsi. Tiedekunta toimittaa säännöllisesti paketin, jossa kerralla iso läjä tenttejä menneiltä tenttikierroksilta. Näitä sitten päivitellään nettisivuille sitä tahtia, kun tenttejä tiedekunnasta saadaan. Akvaariotenttien kohdalla tilanne tosiaan onkin ongelmallinen, koska näitä kysymyksiä tiedekunta ei tietystikään ainejärjestölle luovuta, koska se luonnollisesti söisi akvaariotenttien kysymyspankkia. Joka tapauksessa opiskelijoilta kerättävä lista kysytyistä kysymyksistä voisi olla varteenotettava idea, kiitos tästä!

Mitä tulee luentomuistiinpanoihin, niin niiden kohdalla päivitystyö onkin ollut jo suunnitelmissa. Jahka käytännön asiat saadaan selvitettyä esimerkiksi yhdistyksen kirjanpidon puolesta, päivitystyö saadaan todenteolla toteutettua. Ja luonnollisesti tästäkin tiedotetaan jahka muistiinpanojen kerääminen tulee ajankohtaiseksi. Oikein mukavaa syksyä myös sinulle!

– Jarno

Opintoasiat

Moi,

Ihan oikeasti, miten voi olla mahdollista, ettei erkkarihaussa huomioida
opintojen astetta?  Tuohan on aivan älytöntä, että voit jäädä ulos,
vaikka kaikki perusteet, valinnaiset ja kieliopinnot ovat tehtynä.  Tässä
sitten sluibaillaan seuraavat 4kk. =D

Vanha tsydeemi otti nimenomaan huomioon koko opintojen asteen, jolloin
sieltä ei käytännössä voinut jäädä ulkopuolelle, jos oli kaikki muut
opinnot tehtynä.

– Erkkarihaku

Hei Erkkarihaku!

Kiitos viestistäsi. Uuden erikoistumisjaksovalinnan tarkoituksena on ollut ensi- ja toissijaisuuskiintiö poistamalla, ja laajempi priorisointimahdollisuus tilalle tuomalla pienentää joukkoa, joka jäisi kokonaan erikoistumisjaksojen ulkopuolelle. Opintojen asteen huomioimisen sijasta tarkoitus on siis ollut mahdollistaa erikoistumisjaksopaikka useammalle opiskelijalle. 

Tällä kertaa haussa on ollut mukana 226 opiskelijaa, joista vain seitsemän on jäänyt kokonaan ulos erikoistumisjaksovalinnasta, heillekin hallinto pyrkii ryhmäkokoja poikkeuksellisesti venyttämällä löytämään erikoistumisjaksopaikan. Peli ei ole siis vielä tässä vaiheessa menetetty, vaikka omaa opiskelijanumeroa ei listoilta vielä löydykään. Toivottavasti paikka aukeaa!

– Jarno

Tapahtumat

Hyvä hallitus,

vanhaa miestä janottaa, kun kesäloma häämöttää jo horisontissa.
Mietin, kuinka kuluttaisin kaiken vapaa-aikani ja olen päättänyt, että
joka ikinen viikonloppu olisi mukavaa saada jotain tekemistä. Osaan voisi
liittyä myös pientä napandeeruksen naatiskelua hyvässä seurassa ja
sellaisten ihmisten kanssa, jotka Suomen suvi on syönyt sisäänsä eikä
heitä ole nähnyt sitten vuosijuhlien (viimeksi nautin napandeerusta
kyseisessä pöytäjuhlassa).

Hyvä hallitus,

siksipä nöyrin mielin tiedustelisin, että onko mahdollinen kolmen
ruokalajin illallinen järjestettävän myös tänä vuonna. Ainakin rakkaan
yhdistyksemme webbisivuilla kalenterissa on kyseisen
napandeerusnautiskelujuhlan päivämäärä ilmoitettu, mutta muuta
tarkentavaa informaatiota ei ole vielä kiirinyt ainakaan allekirjoitaneelle.
Olisi ihanaa raivata kalenteriin tilaa nautinnolle. Kuulema laulunjohtajatkin
ovat tänä vuonna aika huikiat, jos kuulemani huhut pitävät paikkansa.

Kesää ja hyttysiä odottaen,
Tomsester

Hei Tomsester!

Kiitos palautteestasi. Kuten olet mahdollisesti huomannutkin, perinteinen urheilupäivä ja kesäsitsit järjestetään tänäkin vuonna Kupittaan puistossa ja Kirkkotiellä 22.7. klo 13 alkaen. Olen pahoillani, että tiedottaminen tapahtumasta venahti ja sai huolta aikaan. 

Ilmoittautuminen alkaa ensi viikon tiistaina 11.7. klo 12. Linkki on ilmoitettu sekä Lexinfossa, että Lex ry:n virallisella Internet-sivustolla. Huomaathan, että myynnissä on vain noin 50 paikkaa, joten olethan ajoissa ilmoittautumisen kanssa! 

– Anna-Emilia

Hei hallitus! Mitä tapahtui päiväsitseille?  Kysessä on yks hauskimmista vappuperinteistä, ja millon muullon sit sitsais päivälllä? Illalla voi sitsata millon vaan, päivisin vaan vappuna.. Erityisen ärsyttävää tää on, koska ette edes kesksineet mitään niiden tilalle, vaan täytitte välipäivän helpoimmalla mahdollisella tavalla 🙁

Hei,

Tänä vuonna vappuviikon sitsejä ei ole mahdollista järjestää Kirkkotiellä, joten sitsaamme sen sijaan baarissa. Tämä luonnollisesti vaikuttaa sitsien ajankohtaan. Tästä huolimatta pidimme tärkeänä, että pääsemme järjestämään perinteiset vappuviikon yhteissitsit P-klubin kanssa, vaikkakin sitten perinteistä poikkeavaan kellonaikaan. Ikävä kuulla, ettei muutos ollut mieleinen. Katsotaan, millainen tilanne on käytännön järjestelyjen kannalta ensi vuonna.

– Noona

Yleinen

Moikka!
Ehdotus hallitukselle: te voisitte käyttää lexin snapchattia jokainen yhden viikon ajan ja laittaa sinne vähän kaikkea mitä teijän hallitushommiin kuuluu ja muuta mukavaa 🙂 Vähän niinku tuky! Mun mielestä ois kiva idea ja me muut saatais tutustutta paremmin teihin hallituslaisiin!

Moi,

kiitos paljon ehdotuksestasi ja hyvästä ideasta! Tämän voisi toteuttaa vaikkapa syksyllä uusien fuksien tultua taloon 🙂

– Anna

 Tapahtumat

Heissan! Äsköiseen Lex-mailiin viitaten, saako ulkopuoliset avecit nauttia Senilexin tarjoiluista Kirkkotie-etkoilla?  Nyt mailista välittyi sellainen kuva, mutta lexiläisenä moinen menettelytapa kuulostaisi
hassulta. Lienee syytä selkeyttää illan tarkoitusta. Mielestäni Senilexin tapahtumana ja sponssaamana ulkopuolisilta voi evätä surutta oikeuden tarjoiluihin. Pitäkööt omat nyyttikestinsä.

Hei,

Oikeassa olet, lexinfosta saattoi välittyä harhaajohtava kuva vastaanottajalle. Loppuun liitetty muistutus avec-säännöstä koski nimenomaan Senilex-bileitä, jotka järjestetään Kirkkotiellä etkojen jälkeen. Kirkkotie-etkot ennen Senilex-bileitä on suunnattu luonnollisesti vain lexiläisille. Kiitos huomiostasi!

-Noona

Nettisivut

Moro!

Mäkitalon työpaikkailmoituksen linkki heidän kotisivulleen on rikki.
Nykyinen kohde on ”[http://www.makitalo.fi.%20/]http://www.makitalo.fi.%20/”. Jostain on tullu näemmä ylimääräistä skeidaa osoitteen loppuun.

Hei!

Itse ilmoituksesta ei minun silmääni osu linkkiä (korjaa toki, jos olen väärässä). Toimiva linkki heidän kotisivuilleen löytyy joka tapauksessa Lexin nettisivujen Työpaikat-osiosta. 

– Anna

Tapahtumat

Hei! Paljonko lippuja oli myynnissä vuosijuhliin lyytissä 1) alakertaan
ensimmäisessä erässä 2) alakertaan toisessa erässä 3) yläkertaan?
Paljonko lippuja myytiin muuta kautta? Tämän tiedon pitäisi olla julkista!

Hei!

Kiitos palautteesta. Emme ole kokeneet tarpeelliseksi ilmoittaa tarkkoja osallistujamääriä jokaisessa lipunmyynnin vaiheessa, sillä tilanne elää päivittäin. Haluaisin myös muistuttaa, niin kuin aikaisemmillekin palautteenantajille, että viime vuoden juhlavuosi oli ennemminkin poikkeus kuin sääntö. Ikävä kyllä meillä ei ole joka vuosi mahdollisuutta mahdollistaa kaikille pääsyä vuosijuhlille. Tänä vuonna liput on myyty ja jaettu täysin samaan tapaan kuin aiempinakin vuosina. Yhteensä VPK- talolle mahtuu reilu 400 vuosijuhlavierasta. Näistä alakertaan on noin 300 ja yläkerran parvelle 100. Yrityssuhdevieraille, kunniavieraille, kutsuvieraille, sisarainejärjestöille ja kv-vieraille paikoista oli varattu n. 100 paikkaa. Monet yristyssuhdevieraista ja kutsuvieraista ovat  myös lexiläisiä. Vuosijuhlille on myös yläkertaan vielä seitsemän paikkaa vapaana!

– Hanni ja vuosijuhlamarsalkat

Tapahtumat

Excu fazerille ois huippu, ehdotin tätä jo pari vuotta sitten, mutten saanut palautteeseen vastausta 🙁

Hei!

Kiitos palautteestasi. Viime vuonna selvitettiin vastaavanlaisen excun mahdollisuutta, mutta tapahtuman toteutus todettiin turhan hintavaksi. Valitettavasti myös hygieniakäytännöt näissä paikoissa ovat huomattavasti tiukentuneet viime vuosina, joten excun sisältö saattaisi jäädä kohtuullisen suppeaksi, kun tehtaan tiloihin ei enää oteta samalla tavalla vierailijoita. Pidän kuitenkin palautteen mielessä ja selvittelen, mikäli Lexille olisi mahdollista tulevaisuudessa saada excu Fazerille tai muuhun vastaavaan kohteeseen järkevään hintaan!

– Noona

Tiedotus 

Hello, tiedän kyllä, että yhteistyökumppanit maksaa Lexinfon
käytöstä, mutta silti. Ehkä ihan omaa sähköpostia 5v kokemuksen
omaavien juristien rekrystä ei tarvitsisi laittaa, kun ei se
lähtökohtaisesti koskee ketään ko. säpölistalla.

Hei!

Erittäin hyvä huomio, ja oikeassa olet; Lexinfo ei tosiaan välttämättä ole paras tapa tavoittaa ilmoituksessa haettuja lakimiehiä. Toki mielessä tulee pitää se, että yhteistyösopimusten puitteissa Lex ry on sitoutunut välittämään yritysten työpaikkailmoitukset, koskivat ne sitten oikeustieteen ylioppilaita, notaareja tai jo valmistuneita. Otamme palautteesi kuitenkin ehdottomasti huomioon, ja jatkossa kiinnitämme enemmän huomiota siihen, että yksittäiset Lexinfot ovat suurimmalle osalle jäsenistöstä ajankohtaisia. 

– Anna

Vuosijuhlien lipunmyynti

Kiertoteiden kautta olen kuullut useammalta taholta, että vujuille on
kutsuttu yritysvieraita viime vuotisen juhlavuoden tapaan? Toivon todella,
että tämä ei pidä paikkaansa. Huhua on kuulunut myös siitä, että
nämä kutsut olisivat olleet avecillisia, mikä hieman särähtää korvaan,
että vujuille pääsisi yritysten edustajien mukana henkilöitä ilman lipun
jonottamista ja vailla mitään kytköksiä rakkaaseen ainejärjestöömme.
Mielenkiinnosta kyselenkin, kuinka monta (avecillista?) kutsua on lähetetty
tänä vuonna, ja kuinka paljon vastaavasti jäsenistölle on paikkoja
varattuna alakerrasta lipunmyyntiin?

Jos suhteet ovat samoissa kuin normaaleissa vuosijuhlissa, asia lienee
kunnossa. Tällä hetkellä tiedän vahvistuneen paikkoja kutsulla
henkilöille, joille ainejärjestön vuoden merkittävin juhla ei
varmastikaan ole yhtä tärkeä kuin nykyiselle jäsenistölle, ja toisaalta
myös sellaisille, jotka ovat jo saaneet kuuden vuoden vujuhuuman koettua.
Kyllä nyt vanhaa harmittaa, jos jää ilman viimeistä vuosijuhlalippua
siksi, että 400 kutsua on lähetetty yrityksille ja suurin osa (eli
fuksipaikat) myydään kirkkotiellä. Pyydän oikaisemaan
väärinkäsitykseni ja huhupuheet tai vastaavasti korjaamaan asian
pikimmiten.

Kiitos palautteestasi!

Helpotukseksesi voin kertoa, että kyseessä on väärinkäsitys. Yrityssuhdevieraita on kutsuttuna, mutta ei mitenkään tavallista enempää. Kutsut eivät myöskään ole avecillisia. Useimmiten yritysvieraat ovat myös vanhoja lexiläisiä, joten täysin ulkopuolisia tahoja ei vuosijuhlille juurikaan tule. Haluamme tietenkin mahdollistaa mahdollisimman monelle lexiläiselle pääsyn vuosijuhlille. Suurin osa lipuista on myös myynnissä keskiviikkona 8.2 Lyytissä ja vain murto-osa fukseille Kirkkotiellä juuri mainitsemastasi syystä, että myös vanhemmat opsikelijat pääsisivät osaksi juhlaa.

– Hanni ja vuosijuhlamarsalkat

Yleinen

Moro vaan hallitus! Kerran Turun kauppakorkeakoululla on oma
Snapchat-filtteri, niin pitäisikö Lexille tehdä samanlainen? Olisi ihan
hauska pieni nyanssi, esim. snäppäillessä Lexin toimistolta tai
Kirkkotieltä, mikäli tämän tekeminen ei ole liian vaativaa. Tämä ei oo
todellakaan mikään high priority -juttu, mutta varmasti sellainen pieni
ominaisuus, jota jäsenistö arvostaisi. 🙂

Hyvä pöhinä ollut teillä!

Moi! Loistava idea, we’re working on it…

Paljon kiitoksia!

-Anna

Kirkkotie

Yksisana: baari paita bi leet

Hei! Kiitos palautteestasi. Tapahtumatäti pitää palautteesi mielessä kevään ja syksyn tapahtumakalenteria suunniteltaessa!

– Noona

Tiedekunnan markkinoimat ilmaiset työpaikat

Moikka,

Asia ei suoranaisesti koske Lexiä, mutta te olette ensisijainen väylä tiedekunnan suuntaan. Olette varmasti kuullutkin tiedekunnan lähettämästä mailista, jossa haettiin henkilöä palkattomaan harjoitteluun.
Lakimiesliitto, Paragraaffi, Lex ym. on kaikki sitoutuneet siihen, ettei palkattomia harjoitteluita enää välitetä.  Tästä voisi tiedekunnalle melko vahvaa palautetta antaa.  Tiedekunnan kuukauden harjoittelut on eri asia, sillä niissä työtehtävät on yhteisesti sovittu ja niistä saa automaattisesti kurssisuorituksen.  Tämä tarjolla ollut paikka ei ollut tällainen tiedekunnan harjoittelupaikka.

Hei! Kiitos palautteesta. Kuten mainitsit, myös Lex on tiukasti sitoutunut siihen, ettei palkattomia harjoitteluita välitetä ja myös Lakimiesliitto on asiaan ottanut viime aikoina voimakkaasti kantaa. Tiedekunnan välittämä harjoittelupaikka saikin aikaan melkoisen reaktion opiskelijoiden keskuudessa ja siitä annettiinkin välittömästi palautetta tiedekunnan suuntaan. Sen verran täytyy kuitenkin korjata, että harjoittelun suorittamisesta olisi ollut mahdollista saada opintopisteitä itsehankitun työpaikan muodossa, tämä tieto tosin jäi opintohallinnon sähköpostista puuttumaan. Mutta kuten totesin, palautetta tapahtuneesta on tiedekunnalle annettu ja luotto onkin vahva siihen, ettei vastaavankaltaisia ilmoituksia enää välitettäisi. Toivottavasti opiskelijat pysyvät näiden kanssa jatkossakin tarkkaavaisina, jotta ilmiö saataisiin kitkettyä alaltamme pois. 

– Jarno

Tapahtumat

Sitsien esittelykierrokset ovat tylsiä ja vaivaannuttavia. Lisäksi ne vievät aikaa laulamiselta ja juomiselta. Voisiko esittelykierrokset lopettaa tai korvata jollain muulla ohjelmalla, koska usein lexin sitseihin joutuu tämän takia pettymään? Mieluummin käyttäisi senkin ajan opettelemalla edes vierustovereiden nimet sen sijaan, että joutuu kuuleman samat ”hauskat” faktat 40 kertaa peräkkäin.

Kiitos palautteestasi! Otamme palautteen huomioon tulevia tapahtumia suunnitellessa.

– Noona

Palautetta vuonna 2016

Calsun henki

Calsun henki on lähtenyt ihan väärille urille. Luotteko uuden ryhmän kaikelle turhalle tai alkakaa pliis ainaki keskittyy olennaiseen calsun hengessä, jonka piti ainakin alunperin keskittyä kopoiluun ja päivänpoliittisiin juttuihin eikä ihmisten kadonneisiin tavaroihin ja asuntovuokrauksiin. Buu.

Kiitos palautteesta! Calsun hengen päätarkoituksena on tärkeä pitää kopoilu sekä opiskelijapolitiikkaan liittyvät asiat. Keskustelu onkin käynyt ilahduttavan kiihkeänä esimerkiksi erikoistumisjaksojen valintamenettelyuudistuksesta. Pidämme kuitenkin myös tärkeänä sitä, että ryhmän pidetään matalankynnyksen osallistumisen kanavana, ja myös muunlainen sisältö sallitaan ryhmässä. Näitä vuokraus- ja myynti-ilmoituksia ei ole ollut mielestämme niin paljoa, että meidän tulisi siihen puuttua. Mikäli toiminnasta tulee yleisempää, voimme asiaan tarvittaessa puuttua. Tärkeintä on se, ryhmän päätarkoituksena säilyy edelleen kopoilu, ja hallituksen tulee toiminnallaan ohjata keskustelua ryhmässä näihin teemoihin.

-Joel

Tenttikysymysten päivittäminen

Hei! Tosi ärsyttävää, että tenttikysymyksiä ei enää päivitetä sivuille ainakaan järkevässä ajassa…

-nimim. Ärmur

Kunkin kuukauden aikana pidetyt tentit päivitetään aina seuraavan kuukauden aikana.

-Ilari

Vanhojen konsultointi

Moikka! Tämän päivän calonian sisustushypeen ja jokke-pappaan liittyen tuli mieleen että Lex voisi hyödyntää vanhoja aktiiveitaan mielestäni enemmänkin. Esimerkiksi tutkintouudistuksen yhteydessä vanhoja opintovastaavia voisi konsultoida, kirkkotien remonttiin klubiksia ym. Puheenjohtajilla käsittääkseni jotain yhteydenpitoa onkin, mutta miten muilla? Calonian remontin tapaisiin sitten yleisemmin jäsenistöä kuten nyt tehtiinkin.

– Nimim. JokkeGo

Arvoisa JokkeGo, kiitos ehdotuksestasi. Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan yhdistys toimii kuvaamallasi tavalla. Toki on tilannekohtaista milloin vanhojen konsultointi on tarpeellista, mutta aina kun sille uskotaan olevan tarvetta, niin myös toimitaan. Lisäksi esimerkiksi hallituksessa on voimassa melko vakiintunut testamenttikulttuuri, jolloin vanhempien opit ja ohjeet tulevat yleensä tallennetuiksi testamentteihin, jotka luovutetaan uudelle hallitukselle / toimijoille. Lisäksi yhdistyksessä miltei säännönmukaisesti vanhat aktiivit edelleen vaikuttavat joko edustajistossa, johtokunnassa, yliopistokollegiossa tms. elimessä, josta he tarvittavilta osin pystyvät avustamaan istuvia toimijoita keskeisissä kysymyksissä. Suurimmilta osin tuo vanhojen ”osallistaminen” on kuitenkin henkilökohtaisten ystävyyssuhteiden varassa, joten sen institutionalisointi jonkilaiseen ”vanhojen neuvoston” muotoon ei välttämättä olisi lainkaan hullumpi ajatus. Osittain tuollaisena ”neuvostona” toimiikin muutamia kertoja vuodessa kokoontuva neuvottelukunta. Ehdotuksesi pohjalta pidämme mielessä sen, että vanhoilla varmasti on tarjota viisautta myös tulevaisuudessa ja välitämme tiedon myös tulevalle hallitukselle!

-Ville

Tenttitulosten julkistaminen

Voisitteko tehdä jotain tdk:n tavalle ilmoittaa tenttien tarkistusajan pidentämisestä? Opintojohtosäännön mukaan ”Määräajanpidentämisestä ja sen kestosta on ilmoitettava viimeistään
kuulustelutilaisuudessa”.  Näin ei muistaakseni ole tehty meillä koskaan, vaan ilmoitus määräajan pidentämisestä ilmestyy oikeana tulostenjulkistuspäivänä tai hieman ennen Intran tenttitulokset sivulle, kuten tapahtui  tänäänkin kesätenttien osalta. Suhteellisen raivostuttavaa, varsinkin kun määräaikaa on pidennetty lähes erkkarihaun päättymiseen asti, eli nyt saa vielä pelätä, että jos siellä onkin joku kipeenä niin jää se noin kymmen pistettä puuttumaan haussa 🙁

– Nimim. Ei oo parempaa tekemistä kun odottaa tenttituloksia

Tenttitulosten julkaisemisessa olleet ongelmat ovat valitettavasti olleet esillä jo jonkin aikaa. Tulosten julkaiseminen myöhästyy valitettavan usein ja ikävä kyllä yleisiä määräyksiä jätetään noudattamatta melko usein. Kesätenttien osalta yleisiä määräyksiä on päivitetty ensi lukuvuoden alusta siten, että sähköisten tenttien tapaisesti tiedekunta ilmoittaa 1.6. – 30.6. pidettyjen tenttien tulosten julkistamispäivämäärän. Ilmeisesti tiedekunta on omaksunut tämän käytännön jo etupainotteisesti. Vaikka päivitetyt määräykset olisivatkin voimassa, olen samaa mieltä tiedottamis- ja julkaisuajankohtien liian myöhäisestä ajankohdasta, mikä luo erkkarihakuihin ylimääräisen riskin. Kiitos palautteestasi. On erittäin tärkeää, että nämä ongelmat tuodaan esiin, jotta voimme tehdä työtä niiden korjaamiseksi. Olen yhteydessä tiedekuntaan, jotta näitä ongelmia ei tulisi tulevaisuudessa.

-Ilari

Vapaapaikat

Hola, Miten vapaapaikat määräytyy? Olen erityisen katkera siitä, ettei Lexillä ole ollut juurikaan mielenkiintoisia vapaapaikkoja tarjolla. Esim. maaliskuun konkurssioikeuspäivään § sai kaksi paikkaa ja meillä nolla. Miksi? Muutenkin tarjotut paikat tosi spesifeistä aiheita, ei yleisiä settejä, esim ulosottopäivä yms.

Kiitos palautteesta! Vapaapaikat määräytyvät niitä tarjoavien tahojen kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. EdilexProlta Lexille on 4, Talentumilta 2 ja Kaupan liitolta 1 vapaapaikka per lukukausi. Varsinaiset tarjolla olevat kurssit ovat tulleet osaksi annettuna ja osaksi valinta on suoritettu lukukauden alussa julkaistuista koulutuksista pyrkien valitsemaan mahdollisimman laaja-alaisesti mahdollisimman yleisellä tasolla olevia kursseja, jotta maksimoidaan tarjolla olevien koulutusten hyödyllisyys laajalle joukolle opiskelijoita. Valitettavasti nykyisessä toimintamallissa on rajoitteita. Palautteen esille tuomat ongelmat on pantu merkille ja allekirjoittanut onkin suunnitellut syksylle jäsenistöä osallistavampaa tarjottavien koulutusten valintamenettelyä.

– Ilari

Tenttitulokset

Tenttitulosten julkaisu herättää aika paljon närää tällä hetkellä Calonialla, ja on herättänyt jo pidemmän aikaa.  Toistaiseksi melkein kaikki tenttitulokset ovat tuleet myöhässä.   Voisiko asialle tehdä jotain?

Yllä oleva palaute tuli samasta aiheesta samoihin aikoihin, kuin alla oleva palaute. Kts. alta vastaus sorretulle opiskelijalle. Hyvää aktiivisuutta!

Terveisin,

Ilari

Sorrettu opiskelija

Moikka! Tämä tiedustelu ei suoranaisesti hallitusta ainakaan kokonaisuudessaan koske, vaan lähinnä tiedekunnan hallintoelimissä istuvia yleisesti. Miten opiskelijaedustajat ovat pyrkineet vaikuttamaan tenttitulosten jatkuvaan myöhästelyyn ilmoittamatta myöhästymisestä Viidessä viimeisimmässä tentissä, jossa olen ollut, tulokset eivät olet tulleet ajallaan. Dekaanin päätöstä pidemmästä tarkastusajasta ei ole yhdelläkään kerralla annettu.

Tarkastajien jatkuva välinpitämättömyys määräajoista haittaa erityisesti näin keväällä, kun opintosuoritusotteita pitää toimittaa työnhaun yhteydessä ja moneen paikkaan voi olla jopa opintopisteraja. Tässä vaiheessa toki suurin osa paikoista on jo täytetty, mutta hakuja on edelleen myös auki. Kiitos selvennyksestä etukäteen!

Kiitos palautteestasi! Olemme hiljattain olleet yhteydessä tiedekunnan opintopäällikköön ja dekaaniin aiheesta. Palautetta on annettu ja muutoksia käytäntöihin vaadittu. Mikäli ongelmat tenttitulosten julkistamisessa jatkuvat kannattaa laittaa tietoa joko palautteen tai puskaradion kautta allekirjoittaneelle, sillä muuten nämä jäävät pimentoon. Hyvää aktiivisuutta! 

Terveisin

Ilari

Perinteet kunniaan

Palauttakaa puhe miehelle ja naiselle! Ei vain pääse puhe lexiläisellä siihen mitä aiempina vuosina puheet miehelle ja naiselle ovat olleet.

Hei ja kiitos palautteestasi, sekä osallistumisesta vuosijuhlillemme. Keskustelimme puheiden kohtalosta hallituksen kesken paljon jo ennen juhlia ja pitkän harkinnan jälkeen päädyimme Puhe lexiläiselle -vaihtoehtoon. Puheet ovat joka vuosi erilaisia ja ensi vuoden osalta asiasta ovat päättämässä taas uudet toimijat. Ikävää ellei uudistus ollut mieleinen, toisaalta saimme asiasta myös positiivista hallituspalautetta.

-Ville

Semmatyöt
Opintosetä kultainen, voisko ehdottaa tiedekunnalle, että meille tulisi semmatöitä varten pohja, jota aina käytettäisiin? Olen kerrassaan onneton muotoilun kanssa ja epätoivo hiipii palautuksen dl:n lähestyttyä vanhoihin luihin. Ainakin AYY:llä tällainen malli on käytössä, olisko mitään ehdotella vastaavaa tiedekunnalle. Kiitos!

Kiitos hyvästä ideasta! Valmis pohja helpottaisi varmasti semmatyön tekemistä ja vähentäisi myös tiedekunnan puolelta työtä, kun ei tarvitsisi ohjeistaa kysyjiä kädestä pitäen. Laitetaan ehdotus muistiin ja otan asian puheeksi peruskoulutustoimikunnassa.

Terveisin,

Ilari

Hallitus ruotuun

Voisiko uusi pääkkö kerrata vähän päivystämisen sääntöjä? Hän on toimistolla päivystysajat yhdistystä varten, ei omaa aikaa vaaliakseen. Päivystys sitouttaa pääkön toimistolle ja siitä maksetaan hänelle palkka. Nyt saa hävetä nykyistä meininkiä pääkön vetäytyessä omiin oloihin, laiminlyödessä päivystystä ja kahvin riittävyyttä. Kahvia kansalle ja pääkkö vastaanottamaan ja seurustelemaan toimistolla kävijöiden kanssa for real.

Tervehdys! Kiitos palautteesta ja hienoa että hyödynnät toimistoamme. Kyseessä todellakin on kaikkien lexiläisten yhteinen olohuone, missä jäsenistön viihtyvyys on ensiarvoisen tärkeää. Päävastuussa tästä on tietysti pääsihteeri. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu toki monia muitakin vähintään yhtä tärkeitä tehtäviä, kuten laskujen maksaminen, pöytäkirjojen kirjoittaminen ja lukuisat muut juoksevat tehtävät. Toki pääsihteerin kuuluu myös seurustella toimistoa käyttävien lexiläisten kanssa, mutta samanaikaisesti hänellä on myös muuta puuhaa, mikä saattaa ulkopuolisesti tarkasteltuna vaikuttaa omiin oloihin vetäytymiseltä. Kahvin keittäminenkin on toki pääsihteerille suotavaa, mutta itse näkisin, että kukin aikuinen ihminen kykenee itse keittämään omat kahvinsa, ellei kahvia enää ole jäljellä. 

Terveisin

Ville

Mobiilisovellus

Nyt olisi aika ottaa mallia turkulaisesta pikkusiskosta Stadgasta,joka on kehittänyt oman mobiiliapplikaation. Lexille todellakin samanlainen, se olisi sitä nykyaikaa!

Kiitos erinomaisesta ehdotuksesta! Olemme pohtineet, minkälainen tarve yhdistyksellämme olisi tällaiselle sovellukselle. Mielestämme nykyiset nettisivumme skaalautuvat hyvin mobiililaitteille ja toimivat kotisivut täyttävät hyvin samanlaisen tarpeen kuin mobiiliaplikaatio. Emme ole näin ollen aikeissa luoda Lexille samankaltaista sovellusta.

Terkuin,

Joel

Sähköpostitulvasta

Koettakaapahan vähän tsempata sen suhteen, että tulee kerralla oikeat päivämäärät ja muut speksit lexinfoon. Toivottavasti laskiaispullissa on sentään hilloa! Vitsi vitsi, hyvin menee, mutta tarkkuutta lexinfon kanssa 🙂 #vujukäjä.

-P/E-ekspertti

Hei, kiitos palautteestasi! Tällä viikolla meillä oli eksynyt kahteen Lexinfo-viestiin väärä päivä ja toiseen virheellinen kellonaika. Virheitä sattuu kaikille, mutta meidän tulee olla korostuneen huolellisia näissä. Pahoittelemme näitä virheitä. Tiedotimme em. virheistä Lexinfossa välittömästi huomattuamme virheemme, joten suurta vahinkoa ei päässyt tapahtumaan.

P.S. Laskiaispullissa tulee olemaan hilloa. 😉

Terveisin,

Joel

Nettisivuilta

Moikka! Vanhana lexiläisenä vierailin sivuillanne kurkkaamassa mitä järjestölle nykyään kuuluu. Sattumalta osuin ”toiminta”-sivulle, jota lukiessa huomasin erään hämmentävän seikan: suhteellisen lyhyessä asiatekstissä oli nolostuttavan paljon, nopeasti laskettuna 13, kirjoitusvirhettä. Suosittelisinkin, että uudenvuodenlupauksena oikolukisitte ainakin pysyvämmät sivut, jotta lukija voi keskittyä olennaiseen. Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille ja menestystä opintoihin!

Kiitos huomiostanne! Oikeakielisyys on meille lexiläisille tärkeä asia. Kyseinen osio on peräisin vanhoilta sivuiltamme eikä osion virheellistä kieliasua ole huomattu aikaisemmin. Nyt osion kirjoitusvirheet on korjattu. Kiinnitämme jatkossa paremmin huomiota kotisivujemme oikeakielisyyteen.

Terveisin,

Joel

Palautetta vuonna 2015

Calsun Henki

Haluaisin antaa palautetta FB:n Calsun henki -ryhmästä. On todella hienoa, että meillä on tällainen keskustelufoorumi. Valitettavasti viime aikoina sen todellinen tarkoitus on hieman  vesittynyt, kun ryhmä on alkanut näyttäytyä erityisesti erään tahon mainoskanavana. Tarkoitan tällä nimenomaan erilaisten tapahtumien mainostamista, esimerkiksi yhdistysten kokouksista muistuttaminen on ihan ryhmän kuvaukseen sopivaa.

Tällä hetkellä ryhmän kuvaus on nimittäin tämä: ”Lexiläisten epävirallinen ja kaikille avoin keskustelualusta opiskeluista ja elämästä Turun oikiksessa. Aiheet voivat vaihdella aina paikallistason kopoilusta valtakunnallisiin päivänpoliittisiin kysymyksiin. Ryhmä avoin kysymyksille, kehitysehdotuksille ja arkipäivän ongelmille!”

Eikö tapahtumien mainostamiseen pitäisi tämän valossa olla jotain muita väyliä?  Esimerkiksi kauppiksen vastaavassa MercaTALKS-ryhmässä tapahtumien mainostaminen on kielletty.

Kiitokset palautteesta! Aiheesta on ohjeistettu ryhmän käyttäjiä. Rajanveto asiasta toki on hieman hankalaa, sillä ”mainostamista” voi olla monenlaista, eikä kaikkea mainostamista voida kategorisesti kieltää. Tarkoitus on, että raja kulkee nyt järjestötason harjoittaman tapahtumien mainostamisen kieltämisessä. Toivottavasti keskustelua käydään joka tapauksessa aktiivisesti!

Terveisin,

Ville

Nettisivut

Hei, noi istuntoajat on pidettävä ajantasalla! Jo miltei kk vanhat tuolla.. eihän niistä ole kenellekkään mitään hyötyä, ellei homma toimi ja pidetä huolta :-)! nyt niskasta kiinni ja työlistalle viikottain niiden päivitys.

Kiitos palautteesta! Ongelma on tiedostettu ja siihen yritetään reagoida ripeästi. Ongelma johtuu siitä, että sovellus, jolla edellisillä nettisivuilla saimme istuntotietojen koodin nettisivukelpoiseksi ei sovellu enää nykyiselle sivupohjalle. Allekirjoittanut on ko. asian kanssa aivan kädetön, joten asian korjaaminen kestää tovin. Odotellessasi voit ilmoittautua isuntotiedot -sähköpostilistaan, niin toimitan viikottaiset tiedot suoraan säpöön.

Hauskaa syksyä,
Ville

Luentomuistiinpanot

Olenko aivan onneton, vai miksi en enään löydä sivuilta luentomuistiinpanoja?

Hienoa huomata että jäsenistö hyödyntää opiskelumateriaalia! Tämä pähkinä liittyy varmaan siihen, ettet ole kirjautunut sivuille! Luopa siis tunnukset ja katso löytyvätkö muistiinpanot sen jälkeen. Jollei vieläkään näy niin opinto[at]lex.fi!

Terkuin,
Ville

Istuntojen seuraaminen

Oikeudenkäynti-istuntojen päivitettyjä ajankohtia olisi kiva saada. Nyt istuntojen seuraaminen -sivulla on ajankohtia helmikuun alusta. Tiedän ettei tämä välttämättä ole hallituksesta kiinni, vaan voi olla, ettei oikeuslaitokset lähetä ajankohtia… Voitteko siinä tapauksessa kuitenkin yrittää tiedustella ajankohtia? Kiitos! 🙂 

Kiitos palautteesta. Pahoitteluni ongelmista! Tietojen saamisessa tosiaan oli hieman ongelmia, mutta homma on nyt kunnossa. Päivitetyt istuntotiedot löytyvät opiskelu -osiosta.

Terveisin,
Ville

Exam results

Don’t know if this is the right place to be in contact, but I was wondering when will the results of Introduction to Law and Economics be published? The exam was on 21st of January so it has been more than two weeks since the exam was done. 

Hi! I have informed the responsible teacher of the exam in question and the results should be published as soon as possible. 

This is a valid way to contact when it comes to questions or feedback that concern everyone in Lex. In case that you have an individual problem, I would suggest you to contact the executive board via our emails, since when you give feedback via Lex -web page we have no other means to contact you back but this. You can find the email addresses of the executive board on this website via Lex -> Yhdistys -> Hallitus. If your problems concern your studies, use opinto[at]lex.fi. Obviously you can contact the administration of the faculty as well, for example the secretariat (oik-kanslia[at]utu.fi) (when it comes to your studies).

Best wishes,
Ville

Kuukauden tapaus

Olisin halunnut antaa palautetta kuukauden tapauksen ajankohdasta. Millä perusteella laitatte sen tenttipäivän kanssa samaan aikaan? Ymmärrän, että kuukaudessa saattaa olla useita tenttipäiviä ja tapahtumien sovittaminen yhteen tentittömien päivien kanssa saattaa olla hankalaa, mutta tällä kertaa kuukauden tapaus on samaan aikaan VARSINAISEN tenttikerran kanssa. Olisi kiva, että myös opiskeleville ihmisille annettaisiin mahdollisuus osallistumiseen. Tätä ei edesauta se, että luento alkaa jo vähän ennen yhtä, kun tentti alkaa normaalisti vasta n. klo 12.30. 

Toivoisin, että jatkossa vastaavanlaisien tapahtumien järjestämisessä otettaisiin huomioon myös tentit niin, että tapahtumia ei välttämättä järjestettäisi päällekkäin tenttien kanssa. Varsinkin sen takia, kun näitä kaikkien toivomia alkoholittomia asiapainoitteisia tapahtumia aina pyydetään ja niitä niin harvoin on tai ne perutaan, niin olisi mukavaa päästä edes johonkin, vaikka oikeasti opiskelenkin.

Kiitos hyvästä ja ajankohtaisesta palautteesta, sama päällekkäisyys varmasti harmittaa useampaa opiskelijaa. Lexillä ei valitettavasti ole juuri mahdollisuutta vaikuttaa siihen, milloin kuukauden tapaus järjestetään, sillä kyseessä on tiedekunnan, ei Lexin tapahtuma. Homma siis toimii niin, että tiedekunta järjestää kuukauden tapauksia, jotka ovat lähtökohtaisesti suunnattu jo valmistuneiden juristien täydennyskoulutukseksi. Vaikka tilaisuus muille onkin maksullinen, on siihen varattu opiskelijoille vapaapaikkoja. Tällöin Lexin tehtäväksi jää pääasiassa ilmoittautumisten vastaanottaminen ja niiden välittäminen tiedekunnalle. Vaikka tiedekunta onkin jo päättänyt kuukauden tapausten ajankohdista keväälle 2015, voin ottaa asian puheeksi syksyn osalta, jotta tapahtuma ei olisi samanaikainen varsinaisten tenttipäivien kanssa.

Terveisin,
Ville

Kesätenteistä

Kesätentit järjestetään tänä vuonna hirmuisen aikaisin ja moisesta pahoitin mieleni. Voisikos Ville selvitellä, heruisiko tiedekunnalta vähän ymmärrystä kesätenttijöitäkin kohtaan ja saataisiin vanhat hyvät tenttipäivät käyttöön? Kiitokset! :*

Kiitos palautteesta. Tilanne on ymmärrettävästi ongelmallinen, sillä tenttien ajankohdat eivät nykyisellään pelaa yhteen kesäopintojen kanssa. Tyytymättömyydestä on välitetty tieto eteenpäin ja siihen yritetään löytää ratkaisua. On myös valitettava tosiasia, että tenttiaikataulujen muuttaminen on hidas prosessi. Asiaan vaikuttaa mm. jo lukkoon lyöty opetusohjelma, IX-salin poistuminen käytöstä kesäkuun ajaksi (ja tästä johtuva väistötila -tarve) sekä opetushenkilökunnan kesälomat. Tuon asiaa kuitenkin vastaisuudessakin aktiivisesti esille, jotta samaan ongelmaan ei ainakaan törmättäisi vuonna 2016.
 
Terveisin, 
Ville

Milloin vujut?

Moi! Vujujen lipunmyyntipäivä olisi kiva saada tietoon piakkoin, jotta näin työssäkäyvänä voisi tarvittaessa järjestää vapaata. Jonoja kun varmaankin taas ilmenee.. Tapahtumassa ei ainakaan nettisivuilla vielä tietoa ollut. Tsemppiä uudelle hallitukselle!

Heippa ja kiitos palautteesta! Päivitämme vuosijuhlalipunmyynnin myyntipäivät mahdollisimman piakkoin nettisivuille! Kiitos:)

Terkuin,
Jasmine

Tapahtumaidea: lexiläisten kirppis

Haluaisin ehdottaa, että Lex voisi järjestää kirpputorin esimerkiksi Kirkkotiellä. Uskallan väittää että monen lexiläisen kaapeista voisi löytyä varsinaisia käyttämöttämiä aarteita, jotka eivät enää omistajaansa miellytä mutta muita voisi kiinnostaa. Koska Turun keskustan kirppistarjonta on heikkoa, luulen että monella voisi olla kiinnostusta tulla myymään omia kaappien kätköjään. Vastaavasti muistaakseni Opex järjesti kirpputorin jossa vain ainejärjestöläiset saivat myydä mutta tapahtumaa mainostettiin laajasti muillekin. Tapahtuma olisi arvioiden uusi Lexin toiminnassa, sen voisi järjestää nopeallakin aikataululla esimerkiksi viikonloppuna ja voisi kiinnostaa muitakin kuin bileissä kävijöitä. Kiva jos edes harkitsette!

Moikka! Kiitos hyvästä ideasta! Tapahtuma olisi hieno järjestää ja varmasti idea lähtee eteepäin, jotta tämä saataisiin järjestettyä:)

Terveisin,
Jasmine