Senilexin urailta ja sitsit

Aika: 
01.02.2019 klo 17:00
Paikka: 
Calonia, Cal1 ja Kirkkotie
Pukukoodi: 
Puku

Senilexin urateemainen seminaari pidetään jo viidennen kerran perjantaina 1.2.2019. Senilex ry ja Lex ry järjestävät yhteistyössä tiedekunnan kanssa seminaarin sekä sitsit, ja tapahtumaan ovat tervetulleita niin opiskelijat kuin alumnitkin. 

Urailta järjestetään Calonialla, ja sen ohjelma on seuraava:

klo 17.00        Tervetulosanat – Senilexin ja Lexin edustajien tervehdys
klo 17.30        Paneelikeskustelu aiheesta Juristin monimuotoinen työ, sali Cal1
klo 18.15-18.45 Kahvitauko
klo 19.30        Seminaari päättyy, siirtyminen Kirkkotielle
klo 20.00        Senilexin ja Lexin yhteiset sitsit Kirkkotiellä

Paneelikeskustelussa Lex-alumnit kertovat mielenkiintoisista ja erilaisista urapoluistaan sekä monipuolisista työtehtävistään. Keskustelun puheenjohtajana toimii asianajaja Salla Suominen Avancelta. Paneelikeskusteluun osallistuvat:

Ulla Bono, lakiasiainjohtaja, Realia Group Oy

Ennen Realia Groupia Ulla on työskennellyt Ahlstrom Oyj:n lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä keskittyen pörssiyhtiön lakiasioiden ja compliance-toimintojen hoitoon. Ulla on myös työskennellyt Pöyry Oyj:n palveluksessa ja työssään ollut eri kansallisuuksista koostuvien lakimiesten tiiminvetäjänä. Lisäksi Ullalla on kokemusta työskentelystä asianajotoimistoissa ja Suomessa että USA:ssa. Ulla valmistui Turun yliopistosta vuonna 1995, minkä jälkeen hän suoritti töiden ohella oikeustieteen lisensiaattitutkinnon vuonna 1998.

Jaakko Laurila, erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry

Jaakko on työskennellyt yli seitsemän vuotta Lääketeollisuus ry:ssä. Jaakon toimenkuvana on osallistua alan edunvalvontatyöhön yhdistyksen juridisena asiantuntijana, eli työnkuva on sekoitus perinteisen lakimiehen ja lobbarin hommia. Yhdistyksen yleisten lakiasioiden lisäksi Jaakon vastuualueena on erityisesti lääkkeiden markkinoinnin valvonta, lääkealan itsesääntely ja siihen liittyvä eurooppalainen yhteistyö. Lisäksi Jaakko toimii sivutoimisesti Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnan toimitusjohtajana ja neuvoo satunnaisesti lääkealan start-uppeja. Ennen Lääketeollisuutta Jaakko työskenteli vuoden verran Helsingin kaupungin liikennelaitoksen lakimiehenä mm. metron automatisointineuvotteluiden parissa.

Stina Selander, käräjätuomari, Varsinais-Suomen käräjäoikeus

Stina on auskultoinut vuonna 2009. Stina on työskennellyt useita vuosia Turun hovioikeuden viskaalina sekä käräjätuomarina Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Tällä hetkellä Stinalla on virka Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa, mutta hän on siitä virkavapaalla ja toimii käräjätuomarina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Stinalla on myös hieman kokemusta syyttäjän tehtävistä.

Saara Ingström, lainsäädäntösihteeri, Ulkoministeriön EU-tuomioistuinasioiden yksikkö

Saara työskenteli opiskeluaikana harjoittelijana eri asianajotoimistoissa Helsingissä, mutta päätti kuitekin hakeutua töihin julkiselle sektorille. Valmistuttuaan vuonna 2015 Saara työskenteli ensin Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä, josta hän siirtyi auskultoimaan ensin Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen ja sitten Turun hovioikeuteen. Auskultoinnin jälkeen Saara aloitti nykyisessä työssään lainsäädäntösihteerinä ulkoministeriön EU-tuomioistuinasioiden yksikössä. Saaran työtehtäviin kuuluu Suomen hallituksen kirjallisten ja suullisten huomautusten valmistelu Suomen osallistuessa Euroopan unionin tuomioistuimessa tai EFTA-tuomioistuimessa vireillä olevan tuomioistuinasian käsittelyyn.

Seminaarin jälkeen meillä on mahdollisuus pyyhkiä joululoman tuomat pölyt laulukirjojemme päältä, kaataa liiveihin ryyp ja kokeilla, onnistuuko Senilexiläisten laulaminen suohon! 

Seminaari on maksuton, mutta sitsilippu kustantaa 12€. Ilmoittautuminen tapahtuu Lyytissä 18.1. klo 12:00. Linkki ilmoittautumiseen: https://www.lyyti.in/Senilexurailta. Ilmoittautua voi joko pelkästään seminaariin taikka sekä seminaariin että sitseille.

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook