LEX logo

Oikeusaputoimikuntaan haetaan uutta jäsentä

TYYlle oikeudellista neuvontaa tuottavan Lex ry:n oikeusaputoimikunnan kokoonpanoa täydennetään toimikaudeksi 2017. 

Toimikuntaan täydennetään yhdellä jäsenellä, jonka valinnan suorittaa Lex ry:n hallitus. Hakemukset, CV ja opintosuoritusote tulee lähettää 10.1-22.1.2017 välisenä aikana oikeusaputoimikunnan puheenjohtajalle Jenni Ollilalle osoitteeseen jejool@utu.fi

Oikeusaputoimikunta vastaa maksuttoman oikeudellisen neuvontatoiminnan tuottamisesta kaikille Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille. Neuvontatoimintaa annetaan viikoittaisten päivystysten yhteydessä asiakkaille henkilökohtaisesti, puhelimitse sekä sähköpostitse suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Päivystykset hoidetaan pareittain, joten päivystysvuoroja jokaiselle toimikuntalaiselle tulee keskimäärin yksi kuukaudessa. 

Oikeusaputoimikunnan jäsenenä pääset soveltamaan käytännössä oppimiasi asioita ja kehittämään oikeudellista ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyäsi sekä hankkimaan arvokasta kokemusta oikeudellisesta neuvontatoiminnasta. Puheenjohtaja vastaa toiminnan pyörittämisestä, muun muassa päivystysvuorojen laatimisesta, jäsenten perehdyttämisestä sekä yhteistyöstä Lex ry:n, TYY:n ja tiedekunnan kanssa.

Toimikuntalaisilla edellytetään olevan suoritettuna velvoite-, esine-, hallinto-, työ- sekä perhe- ja jäämistöoikeuden perusopinnot. Lisäksi ehdottomana edellytyksenä on mahdollisuus sitoutua vuodeksi eteenpäin toimikunnan toimintaan. Valinnassa painotetaan henkilön motivaatiota toimintaa kohtaan ja mahdolliset toiminnan kehitysideat ovat myös hakijan eduksi. Lisäksi aiempi työkokemus lainopilliselta alalta, asiakaspalvelusta sekä ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan hakijan eduksi. Toimikuntalaiset saavat toiminnastaan työtodistuksen. 

Oikeusaputoimikunnassa toimiminen kuuluu oikeustieteellisen tiedekunnan kurssitarjontaan kurssinimikkeellä Oikeudellinen neuvonta käytännössä. Toimikuntalaiset saavat vuoden kestävästä toimikaudesta 3 opintopistettä. 


Hei nämäkin voisivat kiinnostaa sinua!