Saapuneet palautteet

Hallitus vastaa palautteisiin. Alla näet vastauksia aiempien vuosien palautteisiin.

Palautetta vuonna 2017

Hallitus

Hei!

Hallituksen tulisi ottaa kantaa kampanjaan ihan itsenäisesti eikä piiloutua
sanahelinän taakse. Jos joku teistä jaksaa katsoa läpi kertomukset, on
selvää, että osa kokemuksista on Lexin tapahtumista. Eikö näihin
mainittuihin tapauksiin tulisi ottaa kantaa yhdityksen puolesta ja taata
jäsenistölle, ettei tällaista enää koskaan mahdollisteta Lexissä?
Kauhean kiva, että tuollainen yhteinen sepitys tilanteesta nyt on annettu ja
asia tuomittu, mutta mitään konkreettista ei ole tehty.
 

Hei

Kannanottomme  jälkeen seuraava askel on tehdä selvitys missä, ketkä ja kuinka monet ovat häirintää kokeneet. Kyselyn toteuttaa todennäköisesti Lakimiesliitto. Olemme myös nyt jo ohjeistaneet uutta hallitusta kiinnittämään tähän asiaan ensi vuonna ja tulevaisuudessa erityistä huomiota ja ohjeistamaan kaikkia toimijoita, esimerkiksi tuutoreita. 

Lähetetyt kertomukset ovat anonyymejä, emmekä ole lähteneet arvailemaan, mitkä kertomuksista ovat tapahtuneet Lexissä tai Lexin tapahtumissa. Niin kuin mainitset osa kertomuksista varmasti koskettaa lexiläisiä ja toivon, että näihin asioihin on jo silloin puuttuttu. Mikäli ei ole puututtu, voimme ainostaan varmistaa, niin kuin kirjoitit, ettei tällaista tulevaisuudessa enää tapahdu. Tänä vuonna olemme puuttuneet niihin muutamiin tilanteisiin, jotka ovat tulleet tietoisuuteemme. 

Lexin toiminta on tältä vuodelta jo ohi, joten konkreettinen asia jota voimme tehdä, on lisätä ihmisten tietoutta asiasta ja auttaa uusia toimijoita kehittämään lexin toimintaa vielä parempaan suuntaan. Ennen kaikkea toivoisimme, että koko Lex ottaisi tämän yhteiseksi asiaksi, sillä muutos tehdään yhdessä eikä vain hallituksen voimin.

Hallituksen puolesta,

Hanni

 

Yleinen

Hei,

todella hienoa että Lexin hallitus otti kantaa ja on ilmeisesti ottamassa
vielä laajemmin kantaa muiden ainejärjestöjen & Lakimiesliiton kanssa
#milläoikeudella -julkilausumaan. Mielestäni kannanotto Facebookissa ei
kuitenkaan missään nimessä riitä, ottaen huomioon osan tarinoista olleen
suoraan Lexin tapahtumista. Todella harmillista, mutta samalla erinomaista
että tarinat tuli julki. Nyt niihin on aika puuttua kunnolla ja vakavasti.
Tässä muutamia omia ehdotuksiani, kuinka asian kanssa voisi edetä:

1. FUKSIVIIKKO & KASTAJAISET:
Fuksiviikolle & Kastajaisiin hallitukselta tiukka ohjeistus & koulutus
tuutoreille, rastinpitäjille, kastajaisoppaille sekä kaikille vanhemmille
tieteenharjoittajille. Nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään ja
kaikkeen kiusaamiseen. Lisäksi tulisi muuttaa esim kastajaisten kaikki
riisuuntumiseen yllyttävät rastit (rintojen koskettelusta puhumattakaan,
joka nousi tarinoissa esille) ja vaihtaa aloitusleikin, jossa kaikkien tulee
ottaa vaatteita pois ja tehdä niistä mahdollisimman pitkä jono, eriksi.
Voi ottaa mallia vaikka Kauppiksen rastikierroksesta pupuille, jossa ei ole
tällaisiä järjettömyyksiä.

2. CALSARI
Calsarin linjan muutoksesta ollaan kyselty aina uutta hallitusta valittaessa
siitä asti kun aloitin oikiksessa. Osa jäsenistöstä selvästi sitä
haluaa. Käytännössä Calsaria nykyisellä linjauksella on käytännössä
täysin mahdotonta kirjoittaa loukkaamatta joitain jäseniä. Minkä takia
yhdistyksen rahaa ja arvokasta työaikaa käytetään tällaisen julkaisun
tuottamiseen joka periaatteessa koostuu pääosin muiden mollaamisesta ja
mielen pahoittamisesta sekä toisten henkilökohtaisen elämän
kommentoimisesta ja tuomisesta mahdollisimman monen tietoisuuteen.
Mielestäni nyt vihdoin olisi aika tehdä tiukka linjan muutos Calsariin tai
jopa lopettaa se.

3. JÄSENKYSELY
Jäsenkysely nyt heti aiheeseen liittyen. Kuulostella mitä jäsenistö on
kokenut ja mitä jäsenistö tulevaisuudessa haluaa. Nyt ei tulisi painaa
pelkästään painoarvoa enemmistölle vaan ottaa huomioon jokaisen kanta.
Kuten Facebook-postauksessanne sanoitte: "Tuomitsemme kaikenlaisen ahdistelun
ja syrjinnän, eikä kenenkään pitäisi joutua kokemaan sitä
opiskeluaikana" näin ollen jäsenkyselyn tuloksissa tulisi huomioida tämä.

4. JÄSENKYSELYN TULOSTEN PURKAMINEN & AVOINKESKUSTELU
Avoin keskustelu hyvässä ilmapiirissä ylimääräisessä/ihan
viimeistään seuraavassa sääntiksessä, jossa purkaa jäsenkyselyn
tuloksia ja koittaa keksiä niihin ratkaisua. Tämä on koko yhdistyksen asia
ja vaatii asenteenmuutoksia jokaiselta jäseneltä.

5. YHTEYSHENKILÖT
Valita täysin hallituksen ulkopuoliset yhdyshenkilöt, joille voi raportoida
seksuaalisesta häirinnästä ja muusta syrjinnästä. Lisäksi he voisivat
vahtia tapahtumien/Calsarin yms luonnetta. Mahdollisesti jopa Lexin
ulkopuoliset henkilöt esimerkiksi TYYstä?

6. HALLITUS & TOIMIHENKILÖT
Kuten aiemmin totesin tämä ei tosiaankaan ole vain hallituksen asia vaan
päinvastoin. Enkä tässä palautteella halua osoittaa syyttävää sormea
ketään kohtaan. Tästä huolimatta on ensiarvoisin tärkeätä, että
hallitus ja toimihenkilöt omalla esimerkillään näyttää mallia.

Hei

Kiitos palautteestasi. Siinä oli paljon tärkeitä ja huomionarvoisia nostoja. Välitin palautteen uudelle hallitukselle, jotta he voivat alkaa suunnitella mahdollisia toimenpiteitä ensi vuodelle nostamiesi teemojen pohjalta. Kastajaisten, Fuksiviikon ja Calsarin kanssa on otettu vuosi vuodelta tiukempi linja, mutta ilmeisesti olisi aika teroittaa vielä selvemmin asiallisen käyttytymisen merkitystä. On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen opiskelija viihtyisi Lexissä eikä joutuisi kokemaan seksismiä tai seksuaalista häirintää.

- Hanni

Hallitus

Lexin toiminta esiintyy monessa #milläoikeudella-kampanjan kertomuksessa.
Millä oikeudella hallitus ei tässä kohtaa ota kantaa juuri näihin
asioihin ja viestitä, että jatkossa näitä ei ole. Edes läpällä. Nyt on
huono hetki gonahtaa.

Hei

Tuomitsemme kaikenlaisen seksuaalisen häirinnän. Lex on Facebookissa tuonut esiin kantansa ja olemme vielä julkaisemassa kannanoton yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, ettemme hyväksy minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Kaikilla Lexin toimijoilla sekä lexiläisillä on tässä tärkeä paikka. Meidän täytyy yhdessä varmistaa, että Lexin toiminnassa ei esiinny seksuaalista häirintää nyt eikä tulevaisuudessa. Jos häirintää on esiintynyt, tuodaan epäkohdat selkeästi esille ja varmistetaan, että sama ei tulevaisuudessa toistu. 

Hallituksella ja aktiiveilla on tässä erityinen asema suunnannäyttäjinä, mutta ennen kaikkea tämä on kaikkien lexiläisten yhteinen asia. 

Hallituksen puolesta,

Hanni

Hallitus

Tässä olisi Lexin ja muidenkin ainejärjestöjen paikka toimia ja esim.
julkisesti tuomita seksuaaliset ahdistelut ja hyväksikäytöt. Tarinoissa on
myös ainejärjestöt mukana, eikä se varmaan tule kenellekään
yllätyksenä.  Puhumattakaan siitä, että monet Helsingin isoista
toimistoista, joihin tämä kampanja osuu, on Lexin näkyviä
yhteistyökumppaneita.

Hiljaisuus on pahinta, mitä tässä kohtaa voi tehdä.
 

Hei

Lex ei hyväksy seksuaalista häirintää missään muodossa. Tuomitsemme kaikenlaisen ahdistelun ja syrjinnän, eikä kenenkään pitäisi joutua kokemaan sitä opiskeluaikana, työelämässä tai missään muuallakaan. Julkaisimme eilen Facebookissa kantamme ja valmistelemme parasta aikaa yhdessä sisarainejärjestöjen kanssa kannanottoa asiasta. Kannanotto on tarkoitus julkaista mahdollisimman pian. 

- Hanni

Hallitus

Hei!

Haluaisin kommentoida Lex ry:n hallituksen  esiintymistä taannoisessa vuosijuhlassa. Hallituksen tehtäviin kuulunee koko ainejärjestön jäsenistön edustaminen, ja tähän  kuuluvat myös esimerkillinen ja arvokas käytös sekä hyvät käytöstavat. Lex ry:n puheenjohtajan olemus, epäkohtelias ilmehtiminen ja ilmeinen kiinnostuksen puute kiinnitti laajalti
huomiota vuosijuhlien aikana. Kunnioituksen esittämisen juhlapuhujia ja muita vieraita kohtaan tulisi olla itsestäänselvyys kenelle tahansa vieraaksi kutsutulle, mutta etenkin ainejärjestön hallituksen puheenjohtajalle, joka toimii ikään kuin koko jäsenistön edustajana. Ottaen huomioon, että vuosijuhlavieraista huomattava osa oli jo valmistuneita työelämään siirtyneitä henkilöitä, voisi luulla, että tulevaisuuttakin ajatellen myönteisen mielikuvan luominen ja verkostoituminen olisivat tärkeitä mahdollisuuksia. Tällainen käytös ei
kuitenkan jätä jälkeensä järin myönteistä mielikuvaa kyseisestä henkilöstä. Toivottavasti huomioitte asian jatkossa. 

 

Hei!

Hallitus ja toimihenkilöt ovat edustaneet Lexiä vuoden aikana useilla vuosijuhlilla. On sanomattakin selvää, että edustustehtävät sekä jo ihan itsessään vuosijuhlien luonne vaativat arvokasta ja asiallista käytöstä. On erittäin harmillista, jos sinulle on jäänyt joltain vuosijuhlilta tällainen virheellinen käsitys ja mielikuva toiminnastamme. Olen edustanut puheenjohtajana yhdistystämme jokaisessa tilaisuudessa sen luonteen vaatimalla arvokkuudella ja sen vuoksi on ikävä kuulla, että sinulle on jostain syystä syntynyt tällainen vaikutelma.

- Hanni 

 

Tapahtumat

Arvoisa hallitus. Kävin tänään siskonpoikieni kanssa riehumassa superparkissa, vähän vaan nolotti että olin itse enemmän innoissaan kun lapset ja jäi harmittamaan kun en kehdannut viedä lasten pomppimis yms aikaa ja seurasinkin enimmäkseen sivusta. Voisiko Lex järjestää jonkunlaisen superpark tapahtuman, niin päästäisiin me aikuisetkin porukassa ja hyvällä omatunnolla sinne pitämään hauskaa ja liikkumaan vähän erilaisella tavalla! Stadgahan siellä oli juuri ollutkin, joten tällaiset vuorot varmaan onnistuu. :) Kiitti!

Moikka!

Kiitos ideasta, selvitellään ehdottomasti asiaa. Liikuntatapahtumille onkin tasaiseen kysyntää, joten tästä tapahtumasta innostuisivat varmasti muutkin! Tällä hetkellä on suunnitteilla jäsenetu lexiläisille Superparkiin, joten kannattaa seurata aktiivisesti nettisivuja!

- Noona

Kiertoajelun lipunmyynti

En tiedä, mitkä pelisäännöt normaalisti näiden lipunmyyntien tiedottamisen suhteen on, mutta edellisenä iltana tiedottaminen huomisen aamun Kieroajelun lipunmyynnistä oli hiukan viime tinkaan hoidettu. Aiemmin viikolla lähetetyssä Fuksiviikkoa käsitelleessä mailissa ei ollut myöskään mitään mainintaa lipunmyynnistä.

Toki tapahtuma oli tarkoitettu pääosin fukseille ja ilmeisen moni vanhempi opiskelija oli mailin kyllä huomannut, kun tapahtuma meni heti täyteen. En itse odottanut, että lauantai-iltana lipunmyynnistä tulisi infoa, saatikka että lipunmyynti olisi heti seuraavana aamuna. Vastuu Lexinfon seuraamisesta on toki jäsenistöllä, mutta tällaisten suhteellisen suosittujen tapahtumien lipunmyynnissä olisi erityisen tärkeää, että infoa annetaan hieman aikaisemmin ja sähköposti laitetaan silloin, kun ihmiset normaalisti seuraavat sähköpostiaan. Näin rivijäsenen vinkkelistä katsottuna tällaisissa tilanteissa lipunmyynnistä voisi tiedottaa paria päivää aikaisemmin ja/tai laittaa lipunmyynnin ajan siten, että se aukeaa vasta sen jälkeen, kun Sunnuntaimaili on lähetetty. Myös Lexin FB:ssa/Fuksiviikko-eventissa olisi voinut muistuttaa lipunmyynnistä.

Tämä tällaisena yksittäisenä huomiona, muutenhan kaikki infot ovat tulleet kiitettävän ajoissa ja tiedotus pelannut kiitettävästi, mutta tämä oli varmastikin tällainen yksittäinen katkos. Varmaan voi laittaa osittain kesätauon piikkiin.

Mukavaa syksyä!

- anonyymi

Kiitos aiheellisesta ja ystävällisestä palautteestasi!

Asia varmaan onkin sittemmin selvinnyt, kun myös vanhoille järjestettiin toinen lipunmyynti. Toivottavasti kaikki halukkaat saivat lippunsa.

Lipunmyynti järjestettiin kolmessa erässä, sillä halusimme minimoida riskin siitä, etteivät kaikki paikat tulisi täytetyiksi. Ensimmäinen erä muille kuin fukseille tarkoitettuja lippuja jouduttiin myymään kiireellisellä aikataululla. Varsinainen asia, eli myöhään tiedottaminen, oli ehdottomasti järjestävän tahon kömmähdys. Tällainen kolmen vaiheen lipunmyynnin mahdollisuus oivallettiin niin myöhäisessä vaiheessa, ettei tavanomaista varoaikaa ollut mahdollista noudattaa. Kiinnitämme tähän huomiota vastaisuudessa! 

- Kiertoajelun järjestäjät ja Noona

 

Tenttiarkisto

Toivoisin nettisivuille tuoreempiakin tenttikysymyksiä (uusimmat monissa
joulukuulta 2016, vaikka tenttikertoja on tämän jälkeen ollut).
Akvaariotenttien osalta ymmärrän kysymysten puuttumisen paremmin, mutta
voisihan niistäkin kerätä tilastoa tenttijöiden lyhytmuistin avulla.

Lisäksi muistiinpanojen uusiminen taitaa olla pian ajankohtaista etenkin
monien perusteiden osalta. Vinkki: mikäli sellaisia otatte jäseniltä
vastaan ja etenkin jos niistä maksetaan korvausta, olisi fiksua tiedottaa
asiasta.

Mukavaa syksyä! :)

- Tärpittäjä

Tervehdys Tärpittäjä ja kiitos viestistäsi. Tiedekunta toimittaa säännöllisesti paketin, jossa kerralla iso läjä tenttejä menneiltä tenttikierroksilta. Näitä sitten päivitellään nettisivuille sitä tahtia, kun tenttejä tiedekunnasta saadaan. Akvaariotenttien kohdalla tilanne tosiaan onkin ongelmallinen, koska näitä kysymyksiä tiedekunta ei tietystikään ainejärjestölle luovuta, koska se luonnollisesti söisi akvaariotenttien kysymyspankkia. Joka tapauksessa opiskelijoilta kerättävä lista kysytyistä kysymyksistä voisi olla varteenotettava idea, kiitos tästä!

Mitä tulee luentomuistiinpanoihin, niin niiden kohdalla päivitystyö onkin ollut jo suunnitelmissa. Jahka käytännön asiat saadaan selvitettyä esimerkiksi yhdistyksen kirjanpidon puolesta, päivitystyö saadaan todenteolla toteutettua. Ja luonnollisesti tästäkin tiedotetaan jahka muistiinpanojen kerääminen tulee ajankohtaiseksi. Oikein mukavaa syksyä myös sinulle!

- Jarno

 

Opintoasiat

Moi,

Ihan oikeasti, miten voi olla mahdollista, ettei erkkarihaussa huomioida
opintojen astetta?  Tuohan on aivan älytöntä, että voit jäädä ulos,
vaikka kaikki perusteet, valinnaiset ja kieliopinnot ovat tehtynä.  Tässä
sitten sluibaillaan seuraavat 4kk. =D

Vanha tsydeemi otti nimenomaan huomioon koko opintojen asteen, jolloin
sieltä ei käytännössä voinut jäädä ulkopuolelle, jos oli kaikki muut
opinnot tehtynä.

- Erkkarihaku

Hei Erkkarihaku!

Kiitos viestistäsi. Uuden erikoistumisjaksovalinnan tarkoituksena on ollut ensi- ja toissijaisuuskiintiö poistamalla, ja laajempi priorisointimahdollisuus tilalle tuomalla pienentää joukkoa, joka jäisi kokonaan erikoistumisjaksojen ulkopuolelle. Opintojen asteen huomioimisen sijasta tarkoitus on siis ollut mahdollistaa erikoistumisjaksopaikka useammalle opiskelijalle. 

Tällä kertaa haussa on ollut mukana 226 opiskelijaa, joista vain seitsemän on jäänyt kokonaan ulos erikoistumisjaksovalinnasta, heillekin hallinto pyrkii ryhmäkokoja poikkeuksellisesti venyttämällä löytämään erikoistumisjaksopaikan. Peli ei ole siis vielä tässä vaiheessa menetetty, vaikka omaa opiskelijanumeroa ei listoilta vielä löydykään. Toivottavasti paikka aukeaa!

- Jarno

Tapahtumat

Hyvä hallitus,

vanhaa miestä janottaa, kun kesäloma häämöttää jo horisontissa.
Mietin, kuinka kuluttaisin kaiken vapaa-aikani ja olen päättänyt, että
joka ikinen viikonloppu olisi mukavaa saada jotain tekemistä. Osaan voisi
liittyä myös pientä napandeeruksen naatiskelua hyvässä seurassa ja
sellaisten ihmisten kanssa, jotka Suomen suvi on syönyt sisäänsä eikä
heitä ole nähnyt sitten vuosijuhlien (viimeksi nautin napandeerusta
kyseisessä pöytäjuhlassa).

Hyvä hallitus,

siksipä nöyrin mielin tiedustelisin, että onko mahdollinen kolmen
ruokalajin illallinen järjestettävän myös tänä vuonna. Ainakin rakkaan
yhdistyksemme webbisivuilla kalenterissa on kyseisen
napandeerusnautiskelujuhlan päivämäärä ilmoitettu, mutta muuta
tarkentavaa informaatiota ei ole vielä kiirinyt ainakaan allekirjoitaneelle.
Olisi ihanaa raivata kalenteriin tilaa nautinnolle. Kuulema laulunjohtajatkin
ovat tänä vuonna aika huikiat, jos kuulemani huhut pitävät paikkansa.

Kesää ja hyttysiä odottaen,
Tomsester

Hei Tomsester!

Kiitos palautteestasi. Kuten olet mahdollisesti huomannutkin, perinteinen urheilupäivä ja kesäsitsit järjestetään tänäkin vuonna Kupittaan puistossa ja Kirkkotiellä 22.7. klo 13 alkaen. Olen pahoillani, että tiedottaminen tapahtumasta venahti ja sai huolta aikaan. 

Ilmoittautuminen alkaa ensi viikon tiistaina 11.7. klo 12. Linkki on ilmoitettu sekä Lexinfossa, että Lex ry:n virallisella Internet-sivustolla. Huomaathan, että myynnissä on vain noin 50 paikkaa, joten olethan ajoissa ilmoittautumisen kanssa! 

- Anna-Emilia

 

Hei hallitus! Mitä tapahtui päiväsitseille?  Kysessä on yks hauskimmista vappuperinteistä, ja millon muullon sit sitsais päivälllä? Illalla voi sitsata millon vaan, päivisin vaan vappuna.. Erityisen ärsyttävää tää on, koska ette edes kesksineet mitään niiden tilalle, vaan täytitte välipäivän helpoimmalla mahdollisella tavalla :(

Hei,

Tänä vuonna vappuviikon sitsejä ei ole mahdollista järjestää Kirkkotiellä, joten sitsaamme sen sijaan baarissa. Tämä luonnollisesti vaikuttaa sitsien ajankohtaan. Tästä huolimatta pidimme tärkeänä, että pääsemme järjestämään perinteiset vappuviikon yhteissitsit P-klubin kanssa, vaikkakin sitten perinteistä poikkeavaan kellonaikaan. Ikävä kuulla, ettei muutos ollut mieleinen. Katsotaan, millainen tilanne on käytännön järjestelyjen kannalta ensi vuonna.

- Noona

Yleinen

Moikka!
Ehdotus hallitukselle: te voisitte käyttää lexin snapchattia jokainen yhden viikon ajan ja laittaa sinne vähän kaikkea mitä teijän hallitushommiin kuuluu ja muuta mukavaa :) Vähän niinku tuky! Mun mielestä ois kiva idea ja me muut saatais tutustutta paremmin teihin hallituslaisiin!

Moi,

kiitos paljon ehdotuksestasi ja hyvästä ideasta! Tämän voisi toteuttaa vaikkapa syksyllä uusien fuksien tultua taloon :)

- Anna

 Tapahtumat

Heissan! Äsköiseen Lex-mailiin viitaten, saako ulkopuoliset avecit nauttia Senilexin tarjoiluista Kirkkotie-etkoilla?  Nyt mailista välittyi sellainen kuva, mutta lexiläisenä moinen menettelytapa kuulostaisi
hassulta. Lienee syytä selkeyttää illan tarkoitusta. Mielestäni Senilexin tapahtumana ja sponssaamana ulkopuolisilta voi evätä surutta oikeuden tarjoiluihin. Pitäkööt omat nyyttikestinsä.

Hei,

Oikeassa olet, lexinfosta saattoi välittyä harhaajohtava kuva vastaanottajalle. Loppuun liitetty muistutus avec-säännöstä koski nimenomaan Senilex-bileitä, jotka järjestetään Kirkkotiellä etkojen jälkeen. Kirkkotie-etkot ennen Senilex-bileitä on suunnattu luonnollisesti vain lexiläisille. Kiitos huomiostasi!

-Noona

Nettisivut

Moro!

Mäkitalon työpaikkailmoituksen linkki heidän kotisivulleen on rikki.
Nykyinen kohde on "[http://www.makitalo.fi.%20/]http://www.makitalo.fi.%20/". Jostain on tullu näemmä ylimääräistä skeidaa osoitteen loppuun.

Hei!

Itse ilmoituksesta ei minun silmääni osu linkkiä (korjaa toki, jos olen väärässä). Toimiva linkki heidän kotisivuilleen löytyy joka tapauksessa Lexin nettisivujen Työpaikat-osiosta. 

- Anna

Tapahtumat

Hei! Paljonko lippuja oli myynnissä vuosijuhliin lyytissä 1) alakertaan
ensimmäisessä erässä 2) alakertaan toisessa erässä 3) yläkertaan?
Paljonko lippuja myytiin muuta kautta? Tämän tiedon pitäisi olla julkista!

Hei!

Kiitos palautteesta. Emme ole kokeneet tarpeelliseksi ilmoittaa tarkkoja osallistujamääriä jokaisessa lipunmyynnin vaiheessa, sillä tilanne elää päivittäin. Haluaisin myös muistuttaa, niin kuin aikaisemmillekin palautteenantajille, että viime vuoden juhlavuosi oli ennemminkin poikkeus kuin sääntö. Ikävä kyllä meillä ei ole joka vuosi mahdollisuutta mahdollistaa kaikille pääsyä vuosijuhlille. Tänä vuonna liput on myyty ja jaettu täysin samaan tapaan kuin aiempinakin vuosina. Yhteensä VPK- talolle mahtuu reilu 400 vuosijuhlavierasta. Näistä alakertaan on noin 300 ja yläkerran parvelle 100. Yrityssuhdevieraille, kunniavieraille, kutsuvieraille, sisarainejärjestöille ja kv-vieraille paikoista oli varattu n. 100 paikkaa. Monet yristyssuhdevieraista ja kutsuvieraista ovat  myös lexiläisiä. Vuosijuhlille on myös yläkertaan vielä seitsemän paikkaa vapaana!

- Hanni ja vuosijuhlamarsalkat

 

Tapahtumat

Excu fazerille ois huippu, ehdotin tätä jo pari vuotta sitten, mutten saanut palautteeseen vastausta :(

Hei!

Kiitos palautteestasi. Viime vuonna selvitettiin vastaavanlaisen excun mahdollisuutta, mutta tapahtuman toteutus todettiin turhan hintavaksi. Valitettavasti myös hygieniakäytännöt näissä paikoissa ovat huomattavasti tiukentuneet viime vuosina, joten excun sisältö saattaisi jäädä kohtuullisen suppeaksi, kun tehtaan tiloihin ei enää oteta samalla tavalla vierailijoita. Pidän kuitenkin palautteen mielessä ja selvittelen, mikäli Lexille olisi mahdollista tulevaisuudessa saada excu Fazerille tai muuhun vastaavaan kohteeseen järkevään hintaan!

- Noona

Tiedotus 

Hello, tiedän kyllä, että yhteistyökumppanit maksaa Lexinfon
käytöstä, mutta silti. Ehkä ihan omaa sähköpostia 5v kokemuksen
omaavien juristien rekrystä ei tarvitsisi laittaa, kun ei se
lähtökohtaisesti koskee ketään ko. säpölistalla.
 

Hei!

Erittäin hyvä huomio, ja oikeassa olet; Lexinfo ei tosiaan välttämättä ole paras tapa tavoittaa ilmoituksessa haettuja lakimiehiä. Toki mielessä tulee pitää se, että yhteistyösopimusten puitteissa Lex ry on sitoutunut välittämään yritysten työpaikkailmoitukset, koskivat ne sitten oikeustieteen ylioppilaita, notaareja tai jo valmistuneita. Otamme palautteesi kuitenkin ehdottomasti huomioon, ja jatkossa kiinnitämme enemmän huomiota siihen, että yksittäiset Lexinfot ovat suurimmalle osalle jäsenistöstä ajankohtaisia. 

- Anna

Vuosijuhlien lipunmyynti

Kiertoteiden kautta olen kuullut useammalta taholta, että vujuille on
kutsuttu yritysvieraita viime vuotisen juhlavuoden tapaan? Toivon todella,
että tämä ei pidä paikkaansa. Huhua on kuulunut myös siitä, että
nämä kutsut olisivat olleet avecillisia, mikä hieman särähtää korvaan,
että vujuille pääsisi yritysten edustajien mukana henkilöitä ilman lipun
jonottamista ja vailla mitään kytköksiä rakkaaseen ainejärjestöömme.
Mielenkiinnosta kyselenkin, kuinka monta (avecillista?) kutsua on lähetetty
tänä vuonna, ja kuinka paljon vastaavasti jäsenistölle on paikkoja
varattuna alakerrasta lipunmyyntiin?

Jos suhteet ovat samoissa kuin normaaleissa vuosijuhlissa, asia lienee
kunnossa. Tällä hetkellä tiedän vahvistuneen paikkoja kutsulla
henkilöille, joille ainejärjestön vuoden merkittävin juhla ei
varmastikaan ole yhtä tärkeä kuin nykyiselle jäsenistölle, ja toisaalta
myös sellaisille, jotka ovat jo saaneet kuuden vuoden vujuhuuman koettua.
Kyllä nyt vanhaa harmittaa, jos jää ilman viimeistä vuosijuhlalippua
siksi, että 400 kutsua on lähetetty yrityksille ja suurin osa (eli
fuksipaikat) myydään kirkkotiellä. Pyydän oikaisemaan
väärinkäsitykseni ja huhupuheet tai vastaavasti korjaamaan asian
pikimmiten.

Kiitos palautteestasi!

Helpotukseksesi voin kertoa, että kyseessä on väärinkäsitys. Yrityssuhdevieraita on kutsuttuna, mutta ei mitenkään tavallista enempää. Kutsut eivät myöskään ole avecillisia. Useimmiten yritysvieraat ovat myös vanhoja lexiläisiä, joten täysin ulkopuolisia tahoja ei vuosijuhlille juurikaan tule. Haluamme tietenkin mahdollistaa mahdollisimman monelle lexiläiselle pääsyn vuosijuhlille. Suurin osa lipuista on myös myynnissä keskiviikkona 8.2 Lyytissä ja vain murto-osa fukseille Kirkkotiellä juuri mainitsemastasi syystä, että myös vanhemmat opsikelijat pääsisivät osaksi juhlaa.

- Hanni ja vuosijuhlamarsalkat

Yleinen

Moro vaan hallitus! Kerran Turun kauppakorkeakoululla on oma
Snapchat-filtteri, niin pitäisikö Lexille tehdä samanlainen? Olisi ihan
hauska pieni nyanssi, esim. snäppäillessä Lexin toimistolta tai
Kirkkotieltä, mikäli tämän tekeminen ei ole liian vaativaa. Tämä ei oo
todellakaan mikään high priority -juttu, mutta varmasti sellainen pieni
ominaisuus, jota jäsenistö arvostaisi. :)

Hyvä pöhinä ollut teillä!

Moi! Loistava idea, we're working on it...

Paljon kiitoksia!

-Anna

Kirkkotie

Yksisana: baari paita bi leet

Hei! Kiitos palautteestasi. Tapahtumatäti pitää palautteesi mielessä kevään ja syksyn tapahtumakalenteria suunniteltaessa!

- Noona

Tiedekunnan markkinoimat ilmaiset työpaikat

Moikka,

Asia ei suoranaisesti koske Lexiä, mutta te olette ensisijainen väylä tiedekunnan suuntaan. Olette varmasti kuullutkin tiedekunnan lähettämästä mailista, jossa haettiin henkilöä palkattomaan harjoitteluun.
Lakimiesliitto, Paragraaffi, Lex ym. on kaikki sitoutuneet siihen, ettei palkattomia harjoitteluita enää välitetä.  Tästä voisi tiedekunnalle melko vahvaa palautetta antaa.  Tiedekunnan kuukauden harjoittelut on eri asia, sillä niissä työtehtävät on yhteisesti sovittu ja niistä saa automaattisesti kurssisuorituksen.  Tämä tarjolla ollut paikka ei ollut tällainen tiedekunnan harjoittelupaikka.

Hei! Kiitos palautteesta. Kuten mainitsit, myös Lex on tiukasti sitoutunut siihen, ettei palkattomia harjoitteluita välitetä ja myös Lakimiesliitto on asiaan ottanut viime aikoina voimakkaasti kantaa. Tiedekunnan välittämä harjoittelupaikka saikin aikaan melkoisen reaktion opiskelijoiden keskuudessa ja siitä annettiinkin välittömästi palautetta tiedekunnan suuntaan. Sen verran täytyy kuitenkin korjata, että harjoittelun suorittamisesta olisi ollut mahdollista saada opintopisteitä itsehankitun työpaikan muodossa, tämä tieto tosin jäi opintohallinnon sähköpostista puuttumaan. Mutta kuten totesin, palautetta tapahtuneesta on tiedekunnalle annettu ja luotto onkin vahva siihen, ettei vastaavankaltaisia ilmoituksia enää välitettäisi. Toivottavasti opiskelijat pysyvät näiden kanssa jatkossakin tarkkaavaisina, jotta ilmiö saataisiin kitkettyä alaltamme pois. 

- Jarno

Tapahtumat

Sitsien esittelykierrokset ovat tylsiä ja vaivaannuttavia. Lisäksi ne vievät aikaa laulamiselta ja juomiselta. Voisiko esittelykierrokset lopettaa tai korvata jollain muulla ohjelmalla, koska usein lexin sitseihin joutuu tämän takia pettymään? Mieluummin käyttäisi senkin ajan opettelemalla edes vierustovereiden nimet sen sijaan, että joutuu kuuleman samat "hauskat" faktat 40 kertaa peräkkäin.

Kiitos palautteestasi! Otamme palautteen huomioon tulevia tapahtumia suunnitellessa.

- Noona

Palautetta vuonna 2016

Calsun henki

Calsun henki on lähtenyt ihan väärille urille. Luotteko uuden ryhmän kaikelle turhalle tai alkakaa pliis ainaki keskittyy olennaiseen calsun hengessä, jonka piti ainakin alunperin keskittyä kopoiluun ja päivänpoliittisiin juttuihin eikä ihmisten kadonneisiin tavaroihin ja asuntovuokrauksiin. Buu.

Kiitos palautteesta! Calsun hengen päätarkoituksena on tärkeä pitää kopoilu sekä opiskelijapolitiikkaan liittyvät asiat. Keskustelu onkin käynyt ilahduttavan kiihkeänä esimerkiksi erikoistumisjaksojen valintamenettelyuudistuksesta. Pidämme kuitenkin myös tärkeänä sitä, että ryhmän pidetään matalankynnyksen osallistumisen kanavana, ja myös muunlainen sisältö sallitaan ryhmässä. Näitä vuokraus- ja myynti-ilmoituksia ei ole ollut mielestämme niin paljoa, että meidän tulisi siihen puuttua. Mikäli toiminnasta tulee yleisempää, voimme asiaan tarvittaessa puuttua. Tärkeintä on se, ryhmän päätarkoituksena säilyy edelleen kopoilu, ja hallituksen tulee toiminnallaan ohjata keskustelua ryhmässä näihin teemoihin.

-Joel

Tenttikysymysten päivittäminen

Hei! Tosi ärsyttävää, että tenttikysymyksiä ei enää päivitetä sivuille ainakaan järkevässä ajassa...

-nimim. Ärmur

Kunkin kuukauden aikana pidetyt tentit päivitetään aina seuraavan kuukauden aikana.

-Ilari

Vanhojen konsultointi

Moikka! Tämän päivän calonian sisustushypeen ja jokke-pappaan liittyen tuli mieleen että Lex voisi hyödyntää vanhoja aktiiveitaan mielestäni enemmänkin. Esimerkiksi tutkintouudistuksen yhteydessä vanhoja opintovastaavia voisi konsultoida, kirkkotien remonttiin klubiksia ym. Puheenjohtajilla käsittääkseni jotain yhteydenpitoa onkin, mutta miten muilla? Calonian remontin tapaisiin sitten yleisemmin jäsenistöä kuten nyt tehtiinkin.

- Nimim. JokkeGo

Arvoisa JokkeGo, kiitos ehdotuksestasi. Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan yhdistys toimii kuvaamallasi tavalla. Toki on tilannekohtaista milloin vanhojen konsultointi on tarpeellista, mutta aina kun sille uskotaan olevan tarvetta, niin myös toimitaan. Lisäksi esimerkiksi hallituksessa on voimassa melko vakiintunut testamenttikulttuuri, jolloin vanhempien opit ja ohjeet tulevat yleensä tallennetuiksi testamentteihin, jotka luovutetaan uudelle hallitukselle / toimijoille. Lisäksi yhdistyksessä miltei säännönmukaisesti vanhat aktiivit edelleen vaikuttavat joko edustajistossa, johtokunnassa, yliopistokollegiossa tms. elimessä, josta he tarvittavilta osin pystyvät avustamaan istuvia toimijoita keskeisissä kysymyksissä. Suurimmilta osin tuo vanhojen "osallistaminen" on kuitenkin henkilökohtaisten ystävyyssuhteiden varassa, joten sen institutionalisointi jonkilaiseen "vanhojen neuvoston" muotoon ei välttämättä olisi lainkaan hullumpi ajatus. Osittain tuollaisena "neuvostona" toimiikin muutamia kertoja vuodessa kokoontuva neuvottelukunta. Ehdotuksesi pohjalta pidämme mielessä sen, että vanhoilla varmasti on tarjota viisautta myös tulevaisuudessa ja välitämme tiedon myös tulevalle hallitukselle!

-Ville

Tenttitulosten julkistaminen

Voisitteko tehdä jotain tdk:n tavalle ilmoittaa tenttien tarkistusajan pidentämisestä? Opintojohtosäännön mukaan "Määräajanpidentämisestä ja sen kestosta on ilmoitettava viimeistään
kuulustelutilaisuudessa".  Näin ei muistaakseni ole tehty meillä koskaan, vaan ilmoitus määräajan pidentämisestä ilmestyy oikeana tulostenjulkistuspäivänä tai hieman ennen Intran tenttitulokset sivulle, kuten tapahtui  tänäänkin kesätenttien osalta. Suhteellisen raivostuttavaa, varsinkin kun määräaikaa on pidennetty lähes erkkarihaun päättymiseen asti, eli nyt saa vielä pelätä, että jos siellä onkin joku kipeenä niin jää se noin kymmen pistettä puuttumaan haussa :(

- Nimim. Ei oo parempaa tekemistä kun odottaa tenttituloksia

Tenttitulosten julkaisemisessa olleet ongelmat ovat valitettavasti olleet esillä jo jonkin aikaa. Tulosten julkaiseminen myöhästyy valitettavan usein ja ikävä kyllä yleisiä määräyksiä jätetään noudattamatta melko usein. Kesätenttien osalta yleisiä määräyksiä on päivitetty ensi lukuvuoden alusta siten, että sähköisten tenttien tapaisesti tiedekunta ilmoittaa 1.6. - 30.6. pidettyjen tenttien tulosten julkistamispäivämäärän. Ilmeisesti tiedekunta on omaksunut tämän käytännön jo etupainotteisesti. Vaikka päivitetyt määräykset olisivatkin voimassa, olen samaa mieltä tiedottamis- ja julkaisuajankohtien liian myöhäisestä ajankohdasta, mikä luo erkkarihakuihin ylimääräisen riskin. Kiitos palautteestasi. On erittäin tärkeää, että nämä ongelmat tuodaan esiin, jotta voimme tehdä työtä niiden korjaamiseksi. Olen yhteydessä tiedekuntaan, jotta näitä ongelmia ei tulisi tulevaisuudessa.

-Ilari

 

Vapaapaikat

Hola, Miten vapaapaikat määräytyy? Olen erityisen katkera siitä, ettei Lexillä ole ollut juurikaan mielenkiintoisia vapaapaikkoja tarjolla. Esim. maaliskuun konkurssioikeuspäivään § sai kaksi paikkaa ja meillä nolla. Miksi? Muutenkin tarjotut paikat tosi spesifeistä aiheita, ei yleisiä settejä, esim ulosottopäivä yms.

Kiitos palautteesta! Vapaapaikat määräytyvät niitä tarjoavien tahojen kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. EdilexProlta Lexille on 4, Talentumilta 2 ja Kaupan liitolta 1 vapaapaikka per lukukausi. Varsinaiset tarjolla olevat kurssit ovat tulleet osaksi annettuna ja osaksi valinta on suoritettu lukukauden alussa julkaistuista koulutuksista pyrkien valitsemaan mahdollisimman laaja-alaisesti mahdollisimman yleisellä tasolla olevia kursseja, jotta maksimoidaan tarjolla olevien koulutusten hyödyllisyys laajalle joukolle opiskelijoita. Valitettavasti nykyisessä toimintamallissa on rajoitteita. Palautteen esille tuomat ongelmat on pantu merkille ja allekirjoittanut onkin suunnitellut syksylle jäsenistöä osallistavampaa tarjottavien koulutusten valintamenettelyä.

- Ilari

Tenttitulokset

Tenttitulosten julkaisu herättää aika paljon närää tällä hetkellä Calonialla, ja on herättänyt jo pidemmän aikaa.  Toistaiseksi melkein kaikki tenttitulokset ovat tuleet myöhässä.   Voisiko asialle tehdä jotain?

Yllä oleva palaute tuli samasta aiheesta samoihin aikoihin, kuin alla oleva palaute. Kts. alta vastaus sorretulle opiskelijalle. Hyvää aktiivisuutta!

Terveisin,

Ilari

Sorrettu opiskelija

Moikka! Tämä tiedustelu ei suoranaisesti hallitusta ainakaan kokonaisuudessaan koske, vaan lähinnä tiedekunnan hallintoelimissä istuvia yleisesti. Miten opiskelijaedustajat ovat pyrkineet vaikuttamaan tenttitulosten jatkuvaan myöhästelyyn ilmoittamatta myöhästymisestä Viidessä viimeisimmässä tentissä, jossa olen ollut, tulokset eivät olet tulleet ajallaan. Dekaanin päätöstä pidemmästä tarkastusajasta ei ole yhdelläkään kerralla annettu.

Tarkastajien jatkuva välinpitämättömyys määräajoista haittaa erityisesti näin keväällä, kun opintosuoritusotteita pitää toimittaa työnhaun yhteydessä ja moneen paikkaan voi olla jopa opintopisteraja. Tässä vaiheessa toki suurin osa paikoista on jo täytetty, mutta hakuja on edelleen myös auki. Kiitos selvennyksestä etukäteen!

Kiitos palautteestasi! Olemme hiljattain olleet yhteydessä tiedekunnan opintopäällikköön ja dekaaniin aiheesta. Palautetta on annettu ja muutoksia käytäntöihin vaadittu. Mikäli ongelmat tenttitulosten julkistamisessa jatkuvat kannattaa laittaa tietoa joko palautteen tai puskaradion kautta allekirjoittaneelle, sillä muuten nämä jäävät pimentoon. Hyvää aktiivisuutta! 

Terveisin

Ilari

Perinteet kunniaan

Palauttakaa puhe miehelle ja naiselle! Ei vain pääse puhe lexiläisellä siihen mitä aiempina vuosina puheet miehelle ja naiselle ovat olleet.

Hei ja kiitos palautteestasi, sekä osallistumisesta vuosijuhlillemme. Keskustelimme puheiden kohtalosta hallituksen kesken paljon jo ennen juhlia ja pitkän harkinnan jälkeen päädyimme Puhe lexiläiselle -vaihtoehtoon. Puheet ovat joka vuosi erilaisia ja ensi vuoden osalta asiasta ovat päättämässä taas uudet toimijat. Ikävää ellei uudistus ollut mieleinen, toisaalta saimme asiasta myös positiivista hallituspalautetta.

-Ville

 

Semmatyöt
Opintosetä kultainen, voisko ehdottaa tiedekunnalle, että meille tulisi semmatöitä varten pohja, jota aina käytettäisiin? Olen kerrassaan onneton muotoilun kanssa ja epätoivo hiipii palautuksen dl:n lähestyttyä vanhoihin luihin. Ainakin AYY:llä tällainen malli on käytössä, olisko mitään ehdotella vastaavaa tiedekunnalle. Kiitos!

Kiitos hyvästä ideasta! Valmis pohja helpottaisi varmasti semmatyön tekemistä ja vähentäisi myös tiedekunnan puolelta työtä, kun ei tarvitsisi ohjeistaa kysyjiä kädestä pitäen. Laitetaan ehdotus muistiin ja otan asian puheeksi peruskoulutustoimikunnassa.

Terveisin,

Ilari

Hallitus ruotuun

Voisiko uusi pääkkö kerrata vähän päivystämisen sääntöjä? Hän on toimistolla päivystysajat yhdistystä varten, ei omaa aikaa vaaliakseen. Päivystys sitouttaa pääkön toimistolle ja siitä maksetaan hänelle palkka. Nyt saa hävetä nykyistä meininkiä pääkön vetäytyessä omiin oloihin, laiminlyödessä päivystystä ja kahvin riittävyyttä. Kahvia kansalle ja pääkkö vastaanottamaan ja seurustelemaan toimistolla kävijöiden kanssa for real.

Tervehdys! Kiitos palautteesta ja hienoa että hyödynnät toimistoamme. Kyseessä todellakin on kaikkien lexiläisten yhteinen olohuone, missä jäsenistön viihtyvyys on ensiarvoisen tärkeää. Päävastuussa tästä on tietysti pääsihteeri. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu toki monia muitakin vähintään yhtä tärkeitä tehtäviä, kuten laskujen maksaminen, pöytäkirjojen kirjoittaminen ja lukuisat muut juoksevat tehtävät. Toki pääsihteerin kuuluu myös seurustella toimistoa käyttävien lexiläisten kanssa, mutta samanaikaisesti hänellä on myös muuta puuhaa, mikä saattaa ulkopuolisesti tarkasteltuna vaikuttaa omiin oloihin vetäytymiseltä. Kahvin keittäminenkin on toki pääsihteerille suotavaa, mutta itse näkisin, että kukin aikuinen ihminen kykenee itse keittämään omat kahvinsa, ellei kahvia enää ole jäljellä. 

Terveisin

Ville

Mobiilisovellus

Nyt olisi aika ottaa mallia turkulaisesta pikkusiskosta Stadgasta,joka on kehittänyt oman mobiiliapplikaation. Lexille todellakin samanlainen, se olisi sitä nykyaikaa!

Kiitos erinomaisesta ehdotuksesta! Olemme pohtineet, minkälainen tarve yhdistyksellämme olisi tällaiselle sovellukselle. Mielestämme nykyiset nettisivumme skaalautuvat hyvin mobiililaitteille ja toimivat kotisivut täyttävät hyvin samanlaisen tarpeen kuin mobiiliaplikaatio. Emme ole näin ollen aikeissa luoda Lexille samankaltaista sovellusta.

Terkuin,

Joel

Sähköpostitulvasta

Koettakaapahan vähän tsempata sen suhteen, että tulee kerralla oikeat päivämäärät ja muut speksit lexinfoon. Toivottavasti laskiaispullissa on sentään hilloa! Vitsi vitsi, hyvin menee, mutta tarkkuutta lexinfon kanssa :) #vujukäjä.

-P/E-ekspertti

Hei, kiitos palautteestasi! Tällä viikolla meillä oli eksynyt kahteen Lexinfo-viestiin väärä päivä ja toiseen virheellinen kellonaika. Virheitä sattuu kaikille, mutta meidän tulee olla korostuneen huolellisia näissä. Pahoittelemme näitä virheitä. Tiedotimme em. virheistä Lexinfossa välittömästi huomattuamme virheemme, joten suurta vahinkoa ei päässyt tapahtumaan.

P.S. Laskiaispullissa tulee olemaan hilloa. ;-)

Terveisin,

Joel

Nettisivuilta

Moikka! Vanhana lexiläisenä vierailin sivuillanne kurkkaamassa mitä järjestölle nykyään kuuluu. Sattumalta osuin "toiminta"-sivulle, jota lukiessa huomasin erään hämmentävän seikan: suhteellisen lyhyessä asiatekstissä oli nolostuttavan paljon, nopeasti laskettuna 13, kirjoitusvirhettä. Suosittelisinkin, että uudenvuodenlupauksena oikolukisitte ainakin pysyvämmät sivut, jotta lukija voi keskittyä olennaiseen. Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille ja menestystä opintoihin!

Kiitos huomiostanne! Oikeakielisyys on meille lexiläisille tärkeä asia. Kyseinen osio on peräisin vanhoilta sivuiltamme eikä osion virheellistä kieliasua ole huomattu aikaisemmin. Nyt osion kirjoitusvirheet on korjattu. Kiinnitämme jatkossa paremmin huomiota kotisivujemme oikeakielisyyteen.

Terveisin,

Joel

Palautetta vuonna 2015

Calsun Henki

Haluaisin antaa palautetta FB:n Calsun henki -ryhmästä. On todella hienoa, että meillä on tällainen keskustelufoorumi. Valitettavasti viime aikoina sen todellinen tarkoitus on hieman  vesittynyt, kun ryhmä on alkanut näyttäytyä erityisesti erään tahon mainoskanavana. Tarkoitan tällä nimenomaan erilaisten tapahtumien mainostamista, esimerkiksi yhdistysten kokouksista muistuttaminen on ihan ryhmän kuvaukseen sopivaa.

Tällä hetkellä ryhmän kuvaus on nimittäin tämä: "Lexiläisten epävirallinen ja kaikille avoin keskustelualusta opiskeluista ja elämästä Turun oikiksessa. Aiheet voivat vaihdella aina paikallistason kopoilusta valtakunnallisiin päivänpoliittisiin kysymyksiin. Ryhmä avoin kysymyksille, kehitysehdotuksille ja arkipäivän ongelmille!"

Eikö tapahtumien mainostamiseen pitäisi tämän valossa olla jotain muita väyliä?  Esimerkiksi kauppiksen vastaavassa MercaTALKS-ryhmässä tapahtumien mainostaminen on kielletty.

Kiitokset palautteesta! Aiheesta on ohjeistettu ryhmän käyttäjiä. Rajanveto asiasta toki on hieman hankalaa, sillä "mainostamista" voi olla monenlaista, eikä kaikkea mainostamista voida kategorisesti kieltää. Tarkoitus on, että raja kulkee nyt järjestötason harjoittaman tapahtumien mainostamisen kieltämisessä. Toivottavasti keskustelua käydään joka tapauksessa aktiivisesti!

Terveisin,
 

Ville

Nettisivut

Hei, noi istuntoajat on pidettävä ajantasalla! Jo miltei kk vanhat tuolla.. eihän niistä ole kenellekkään mitään hyötyä, ellei homma toimi ja pidetä huolta :-)! nyt niskasta kiinni ja työlistalle viikottain niiden päivitys.

Kiitos palautteesta! Ongelma on tiedostettu ja siihen yritetään reagoida ripeästi. Ongelma johtuu siitä, että sovellus, jolla edellisillä nettisivuilla saimme istuntotietojen koodin nettisivukelpoiseksi ei sovellu enää nykyiselle sivupohjalle. Allekirjoittanut on ko. asian kanssa aivan kädetön, joten asian korjaaminen kestää tovin. Odotellessasi voit ilmoittautua isuntotiedot -sähköpostilistaan, niin toimitan viikottaiset tiedot suoraan säpöön.

Hauskaa syksyä,
Ville

Luentomuistiinpanot

Olenko aivan onneton, vai miksi en enään löydä sivuilta luentomuistiinpanoja?

Hienoa huomata että jäsenistö hyödyntää opiskelumateriaalia! Tämä pähkinä liittyy varmaan siihen, ettet ole kirjautunut sivuille! Luopa siis tunnukset ja katso löytyvätkö muistiinpanot sen jälkeen. Jollei vieläkään näy niin opinto[at]lex.fi!

Terkuin,
Ville

Istuntojen seuraaminen

Oikeudenkäynti-istuntojen päivitettyjä ajankohtia olisi kiva saada. Nyt istuntojen seuraaminen -sivulla on ajankohtia helmikuun alusta. Tiedän ettei tämä välttämättä ole hallituksesta kiinni, vaan voi olla, ettei oikeuslaitokset lähetä ajankohtia... Voitteko siinä tapauksessa kuitenkin yrittää tiedustella ajankohtia? Kiitos! :) 

Kiitos palautteesta. Pahoitteluni ongelmista! Tietojen saamisessa tosiaan oli hieman ongelmia, mutta homma on nyt kunnossa. Päivitetyt istuntotiedot löytyvät opiskelu -osiosta.

Terveisin,
Ville

Exam results

Don't know if this is the right place to be in contact, but I was wondering when will the results of Introduction to Law and Economics be published? The exam was on 21st of January so it has been more than two weeks since the exam was done. 

Hi! I have informed the responsible teacher of the exam in question and the results should be published as soon as possible. 

This is a valid way to contact when it comes to questions or feedback that concern everyone in Lex. In case that you have an individual problem, I would suggest you to contact the executive board via our emails, since when you give feedback via Lex -web page we have no other means to contact you back but this. You can find the email addresses of the executive board on this website via Lex -> Yhdistys -> Hallitus. If your problems concern your studies, use opinto[at]lex.fi. Obviously you can contact the administration of the faculty as well, for example the secretariat (oik-kanslia[at]utu.fi) (when it comes to your studies).

Best wishes,
Ville

Kuukauden tapaus

Olisin halunnut antaa palautetta kuukauden tapauksen ajankohdasta. Millä perusteella laitatte sen tenttipäivän kanssa samaan aikaan? Ymmärrän, että kuukaudessa saattaa olla useita tenttipäiviä ja tapahtumien sovittaminen yhteen tentittömien päivien kanssa saattaa olla hankalaa, mutta tällä kertaa kuukauden tapaus on samaan aikaan VARSINAISEN tenttikerran kanssa. Olisi kiva, että myös opiskeleville ihmisille annettaisiin mahdollisuus osallistumiseen. Tätä ei edesauta se, että luento alkaa jo vähän ennen yhtä, kun tentti alkaa normaalisti vasta n. klo 12.30. 

Toivoisin, että jatkossa vastaavanlaisien tapahtumien järjestämisessä otettaisiin huomioon myös tentit niin, että tapahtumia ei välttämättä järjestettäisi päällekkäin tenttien kanssa. Varsinkin sen takia, kun näitä kaikkien toivomia alkoholittomia asiapainoitteisia tapahtumia aina pyydetään ja niitä niin harvoin on tai ne perutaan, niin olisi mukavaa päästä edes johonkin, vaikka oikeasti opiskelenkin.

Kiitos hyvästä ja ajankohtaisesta palautteesta, sama päällekkäisyys varmasti harmittaa useampaa opiskelijaa. Lexillä ei valitettavasti ole juuri mahdollisuutta vaikuttaa siihen, milloin kuukauden tapaus järjestetään, sillä kyseessä on tiedekunnan, ei Lexin tapahtuma. Homma siis toimii niin, että tiedekunta järjestää kuukauden tapauksia, jotka ovat lähtökohtaisesti suunnattu jo valmistuneiden juristien täydennyskoulutukseksi. Vaikka tilaisuus muille onkin maksullinen, on siihen varattu opiskelijoille vapaapaikkoja. Tällöin Lexin tehtäväksi jää pääasiassa ilmoittautumisten vastaanottaminen ja niiden välittäminen tiedekunnalle. Vaikka tiedekunta onkin jo päättänyt kuukauden tapausten ajankohdista keväälle 2015, voin ottaa asian puheeksi syksyn osalta, jotta tapahtuma ei olisi samanaikainen varsinaisten tenttipäivien kanssa.

Terveisin,
Ville

Kesätenteistä

Kesätentit järjestetään tänä vuonna hirmuisen aikaisin ja moisesta pahoitin mieleni. Voisikos Ville selvitellä, heruisiko tiedekunnalta vähän ymmärrystä kesätenttijöitäkin kohtaan ja saataisiin vanhat hyvät tenttipäivät käyttöön? Kiitokset! :*

Kiitos palautteesta. Tilanne on ymmärrettävästi ongelmallinen, sillä tenttien ajankohdat eivät nykyisellään pelaa yhteen kesäopintojen kanssa. Tyytymättömyydestä on välitetty tieto eteenpäin ja siihen yritetään löytää ratkaisua. On myös valitettava tosiasia, että tenttiaikataulujen muuttaminen on hidas prosessi. Asiaan vaikuttaa mm. jo lukkoon lyöty opetusohjelma, IX-salin poistuminen käytöstä kesäkuun ajaksi (ja tästä johtuva väistötila -tarve) sekä opetushenkilökunnan kesälomat. Tuon asiaa kuitenkin vastaisuudessakin aktiivisesti esille, jotta samaan ongelmaan ei ainakaan törmättäisi vuonna 2016.
 
Terveisin, 
Ville

Milloin vujut?

Moi! Vujujen lipunmyyntipäivä olisi kiva saada tietoon piakkoin, jotta näin työssäkäyvänä voisi tarvittaessa järjestää vapaata. Jonoja kun varmaankin taas ilmenee.. Tapahtumassa ei ainakaan nettisivuilla vielä tietoa ollut. Tsemppiä uudelle hallitukselle!

Heippa ja kiitos palautteesta! Päivitämme vuosijuhlalipunmyynnin myyntipäivät mahdollisimman piakkoin nettisivuille! Kiitos:)

Terkuin,
Jasmine

Tapahtumaidea: lexiläisten kirppis

Haluaisin ehdottaa, että Lex voisi järjestää kirpputorin esimerkiksi Kirkkotiellä. Uskallan väittää että monen lexiläisen kaapeista voisi löytyä varsinaisia käyttämöttämiä aarteita, jotka eivät enää omistajaansa miellytä mutta muita voisi kiinnostaa. Koska Turun keskustan kirppistarjonta on heikkoa, luulen että monella voisi olla kiinnostusta tulla myymään omia kaappien kätköjään. Vastaavasti muistaakseni Opex järjesti kirpputorin jossa vain ainejärjestöläiset saivat myydä mutta tapahtumaa mainostettiin laajasti muillekin. Tapahtuma olisi arvioiden uusi Lexin toiminnassa, sen voisi järjestää nopeallakin aikataululla esimerkiksi viikonloppuna ja voisi kiinnostaa muitakin kuin bileissä kävijöitä. Kiva jos edes harkitsette!

Moikka! Kiitos hyvästä ideasta! Tapahtuma olisi hieno järjestää ja varmasti idea lähtee eteepäin, jotta tämä saataisiin järjestettyä:)

Terveisin,
Jasmine

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook