LexKurssit ja Valmennuskurssineuvosto

Lex ry on järjestänyt valmennuskursseja tiedekuntaan pyrkiville jo yli 40 vuoden ajan. Lex ry:n hallitus nimeää vuosittain kaksi valmennuskurssivastaavaa, jotka ovat vastuussa LexKurssien kurssivuoden suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Vastaavien tehtävät alkavat jo ennen lukuvuoden alkua ja jatkuvat kurssivuoden loppuun asti, kunnes kurssivuoden lopputilitys on hyväksytty Lex ry:n sääntömääräisessä kokouksessa.

LexKurssit järjestävät valmennuskursseja Turun lisäksi myös Jyväskylässä ja Joensuussa. Jyväskylän ja Joensuun intensiivikursseja varten valitaan omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kurssien toteuttamisesta omissa kaupungeissaan. 

Valmennuskurssivastaavien kokoamaan kurssiorganisaatioon kuuluu lisäksi kaksi kurssiassistenttia, joiden tehtäviin kuuluvat kurssien käytännön järjestelyistä sekä kurssien tuutortoiminnasta vastaaminen. Tämän lisäksi kurssiorganisaatioon kuuluu vuosittain valittavat opettajat, pienryhmäopettajat, tuutorit ja muut avustajat.

Valmennuskurssineuvosto on kurssien taustalla vaikuttava toimielin, jonka pääasiallisena tehtävänä on ohjata ja valvoa kurssien toimintaa. Neuvosto pyrkii lisäksi reagoimaan jatkuvasti muuttuvaan valintakoeympäristöön kursseja ja niiden toimivuutta edelleen kehittämällä. Neuvoston kokoonpano koostuu edellisvuosien valmennuskurssivastaavista sekä nykyisistä valmennuskurssitoimijoista parhaan mahdollisen ohjausvaikutuksen mahdollistamiseksi. Neuvostoon kuuluu niin ikään kaksi Lex ry:n hallituksen edustajaa.

Valmennuskurssineuvostoon kuuluvat:

  • Jani Hannonen
  • Miikka Häyrinen
  • Miika Mikonaho
  • Liisa Heikkilä
  • Hanni Tihilä
  • Kalle Kuusisto
  • Joel Nurmi

Jokainen lexiläinen on tervetullut auttamaan LexKurssien järjestämisessä. Menestyksekkäät kurssit vaativat vuosittain valtavasti työtunteja, joten jokainen ylimääräinen käsipari esimerkiksi kurssikansioiden kokoamisessa vähentää kurssiorganisaation työtaakkaa. Vuoden 2018 LexKurssien valmennuskurssivastaavina toimivat Miika Mikonaho ja Liisa Heikkinen. LexKursseja koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä ensisijaisesti heidän puoleensa puhelimitse: 010 666 5010 tai sähköpostitse valmennuskurssit [at] lex.fi. Katso lisätietoa LexKursseista: www.lexkurssit.fi.

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook