Avoimet tehtävät

Lex ry:ssä on monenlaisia tehtäviä, joihin opiskelijat voivat hakeutua. Tarjolla on mm. vuosijuhlien valmistelusta vastaamista vuosijuhlamarsalkan tai -viskaalin roolissa, Lexin tapahtumien ikuistamista valokuvausvastaavana tai juridisen aikakausjulkaisun Acta Legis Turkuensian toimittamista.

Hae mukaan oikeusaputoimikunnan toimintaan!

Oikeusaputoimikuntaa täydennetään kolmella (3) uudella jäsenellä 1.9.2019 alkavalle toimikaudelle.

TYYn, TUOn ja ÅAS:n jäsenille oikeudellista neuvontaa tuottavaan Lex ry:n oikeusaputoimikuntaan valitaan kolme uutta jäsentä toimikaudelle 1.9.2019-31.8.2020. Hakemus, CV ja opintosuorite tulee lähettää osoitteeseen hallitus [at] lex.fi 14.5. klo 18:00 mennessä.

Oikeusaputoimikunta vastaa maksuttoman oikeudellisen neuvontatoiminnan tuottamisesta kaikille Turun yliopiston ylioppilaskunnan, Åbo Akademis Studentkårin sekä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenille. Neuvontatoimintaa annetaan viikoittaisten päivystysten yhteydessä asiakkaille henkilökohtaisesti, puhelimitse sekä sähköpostitse suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Päivystykset hoidetaan pareittain keskiviikkoisin klo 18-20, ja päivystysvuoroja jokaiselle toimikuntalaiselle tulee keskimäärin yksi kuukaudessa (kesän ajan päivystys hoidetaan sähköpostin välityksellä).

Oikeusaputoimikunnan jäsenenä pääset soveltamaan käytännössä oppimiasi asioita ja kehittämään oikeudellista ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyäsi sekä hankkimaan arvokasta kokemusta oikeudellisesta neuvontatoiminnasta. Toimikuntalaisilla edellytetään olevan suoritettuna velvoite-, esine-, hallinto-, työ- sekä perhe- ja jäämistöoikeuden perusopinnot. Lisäksi ehdottomana edellytyksenä on mahdollisuus sitoutua vuodeksi eteenpäin toimikunnan toimintaan. Valinnassa painotetaan henkilön motivaatiota toimintaa kohtaan ja mahdolliset toiminnan kehitysideat ovat myös hakijan eduksi. Lisäksi aiempi työkokemus lainopilliselta alalta, asiakaspalvelusta sekä ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan hakijan eduksi.

Oikeusaputoimikunnassa toimiminen kuuluu oikeustieteellisen tiedekunnan kurssitarjontaan kurssinimikkeellä Oikeudellinen neuvonta käytännössä. Toimikuntalaiset saavat vuoden kestävästä toimikaudesta 3 opintopistettä. Lisäksi toimikuntalaiset saavat toiminnastaan työtodistuksen.

Lisätietoja toimikunnan toiminnasta sekä hakemisesta toimikuntaan antaa toimikunnan puheenjohtaja Heidi Ruohonen (hekaru [at] utu.fi). Lisäksi voit lukea lisää oikeusaputoimikunnasta TYYn sekä Lex ry:n nettisivuilta.

 

 

 

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook