Avoimet tehtävät

Lex ry:ssa on monenlaisia tehtäviä, joihin opiskelijat voivat hakeutua. Tarjolla on mm. vuosijuhlien valmistelusta vastaamista vuosijuhlamarsalkan tai -viskaalin roolissa, Lexin tapahtumien ikuistamista valokuvausvastaavana tai juridisen aikakausjulkaisun Acta Legis Turkuensian toimittamista.

Oikeusaputoimikuntaan haetaan puheenjohtajaa ja neljää uutta jäsentä!

 
TYYlle oikeudellista neuvontaa tuottavan Lex ry:n oikeusaputoimikunnan kokoonpanoa täydennetään toimikaudeksi 1.1.- 31.12.2018. Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja neljä jäsentä, joiden valinnan suorittaa Lex ry:n hallitus. 
 
Hakemus, CV ja opintosuoritusote tulee lähettää viimeistään 3.12.2017 klo 18 osoitteeseen hallitus [at] lex.fi. Laita viestin kopioksi varmuuden vuoksi hvmtih [at] utu.fi, sillä lex.fi -päätteiset sähköpostit ovat vieläkin välillä temppuilleet. Mikäli haet puheenjohtajan tehtävään, voit ilmoittaa hakevasi toissijaisesti myös toimikuntalaisen tehtävään.
 
Oikeusaputoimikunta vastaa maksuttoman oikeudellisen neuvontatoiminnan tuottamisesta kaikille Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille. Neuvontatoimintaa annetaan viikoittaisten päivystysten yhteydessä asiakkaille henkilökohtaisesti, puhelimitse sekä sähköpostitse suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Päivystykset hoidetaan pareittain, joten päivystysvuoroja jokaiselle toimikuntalaiselle tulee keskimäärin yksi kuukaudessa. 
 
Oikeusaputoimikunnan jäsenenä pääset soveltamaan käytännössä oppimiasi asioita ja kehittämään oikeudellista ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyäsi sekä hankkimaan arvokasta kokemusta oikeudellisesta neuvontatoiminnasta. Puheenjohtaja vastaa toiminnan pyörittämisestä, muun muassa päivystysvuorojen laatimisesta, jäsenten perehdyttämisestä sekä yhteistyöstä Lex ry:n, TYY:n ja tiedekunnan kanssa.
 
Puheenjohtajalla sekä toimikuntalaisilla edellytetään olevan suoritettuna velvoite-, esine-, hallinto-, työ- sekä perhe- ja jäämistöoikeuden perusopinnot. Lisäksi ehdottomana edellytyksenä on mahdollisuus sitoutua vuodeksi eteenpäin toimikunnan toimintaan. Valinnassa painotetaan henkilön motivaatiota toimintaa kohtaan ja mahdolliset toiminnan kehitysideat ovat myös hakijan eduksi. Lisäksi aiempi työkokemus lainopilliselta alalta, asiakaspalvelusta sekä ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan hakijan eduksi. Toimikuntalaiset saavat toiminnastaan työtodistuksen. 
 
Oikeusaputoimikunnassa toimiminen kuuluu oikeustieteellisen tiedekunnan kurssitarjontaan kurssinimikkeellä Oikeudellinen neuvonta käytännössä. Toimikuntalaiset saavat vuoden kestävästä toimikaudesta 3 opintopistettä ja puheenjohtaja 5 opintopistettä. 
 
Lisätietoja toimikunnan toiminnasta sekä hakemisesta toimikuntaan antaa toimikunnan puheenjohtaja Jenni Ollilla jejool [at] utu.fi.

 

 

 

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook