III sääntömääräinen kokous

Aika: 
25.11.2019 klo 18:00
Paikka: 
CAL1

ESITYSLISTA

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS

 

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

 

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa.

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen kunniapuheenjohtaja ja kokouksen sihteerinä yhdistyksen hallituksen pääsihteeri.

 

 

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

5 § ILMOITUSASIAT

 

6 § TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA VUODELLE 2020

 

Valitaan kulttuurijaoston puheenjohtaja, sitsijaoston puheenjohtaja, liikuntajaoston puheenjohtaja sekä LexPressin päätoimittaja.

 

 

7 § VUODEN 2019 OPINTOKYSELYN TULOKSET

 

8 § JAETTAVIEN STIPENDIEN SUURUUS VUONNA 2020

 

Hallitus esittää jaettavien stipendien suuruudeksi 300 euroa vuodelle 2020.

 

 

9 § LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSUVELVOLLISUUS VUODELLE 2020

 

Hallitus esittää vuoden 2020 jäsenmaksuksi 35 euroa. Jäsenmaksu on kertaluontoinen.

 

 

10 § TALOUSARVIO VUODELLE 2020

 

Käsitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020.

 

 

11 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2020

 

Valitaan yhdistykselle tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa.

 

 

12 §  SIJOITUSOHJESÄÄNNÖN LIITTEEN KÄSITTELY JA PÄIVITTÄMINEN

 

Käsitellään sijoitusohjesäännön liite yhdistyksen sääntöjen 18 §:n mukaisesti.

 

 

13 § TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

 

Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

 

 

14 § ANSIOMERKKIEN JAKO

 

15 § OIKEUSTIETEEN OPISKELIJOIDEN LIITTO OOL

 

16 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Muutetaan kohdan 14 §:n lause ”Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään viikkoa aikaisemmin yhdistyksen ilmoitustaululla tiedekuntarakennuksessa” muotoon ”Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään viikkoa aikaisemmin yhdistyksen sähköpostilistalla tai muussa sähköisessä muodossa”.

 

 

17 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook