Hallituksen kokous

Aika: 
04.02.2019 klo 16:15
Paikka: 
Toimisto

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Esityslistan hyväksyminen

4§ Ilmoitusasiat

5§ Laskut ja kuitit

6§ Iso-Excu-vastaavat 2019

7§ Ryhmä Lex

8§ Työnhakukurssi

9§ Tunnustusten saajien valinta

10§ Ystissitsit

11§ Yhteistyötapaamiset

12§ Pikkujouluesiintyjä

13§ Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen

14§ Muut mahdolliset asiat

15§ Kokouksen päättäminen

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook