Oikeusaputoimikuntaa täydennetään viidellä jäsenellä

TYYlle oikeudellista neuvontaa tuottavan Lex ry:n oikeusaputoimikunnan kokoonpanoa täydennetään 1.9.2015 alkavaksi toimikaudeksi. Toimikuntaan valitaan viisi uutta jäsentä, joiden valinnan suorittaa Lex ry:n hallitus. Hakemukset, CV ja opintosuoritusote tulee lähettää osoitteeseen hallitus [at] lex.fi viimeistään 14.5.

Oikeusaputoimikunta vastaa maksuttoman oikeudellisen neuvontatoiminnan tuottamisesta kaikille Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille. Neuvontatoimintaa annetaan viikoittaisten päivystysten yhteydessä asiakkaille henkilökohtaisesti, puhelimitse sekä sähköpostitse suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Päivystykset hoidetaan pareittain, joten päivystysvuoroja jokaiselle toimikuntalaiselle tulee keskimäärin yksi kuukaudessa. Oikeusaputoimikunnassa pääset soveltamaan käytännössä oppimiasi asioita ja kehittämään oikeudellista ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyäsi sekä hankkimaan arvokasta kokemusta oikeudellisesta neuvontatoiminnasta.

Toimikuntalaisilta edellytetään olevan suoritettuna velvoite-, esine-, hallinto-, työ- sekä perhe- ja jäämistöoikeuden perusopinnot. Lisäksi ehdottomana edellytyksenä on mahdollisuus sitoutua vuodeksi eteenpäin toimikunnan toimintaan. Valinnassa painotetaan henkilön motivaatiota toimintaa kohtaan ja mahdolliset toiminnan kehitysideat ovat myös hakijan eduksi. Lisäksi aiempi työkokemus lainopilliselta alalta, asiakaspalvelusta sekä ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan hakijan eduksi. Toimikuntalaiset saavat toiminnastaan työtodistuksen.

Oikeusaputoimikunnassa toimiminen kuuluu oikeustieteellisen tiedekunnan kurssitarjontaan kurssinimikkeellä Oikeudellinen neuvonta käytännössä. Toimikuntalaiset saavat vuoden kestävästä toimikaudesta 3 opintopistettä ja puheenjohtaja 5 opintopistettä. 

Lisätietoja toimikunnan toiminnasta sekä hakemisesta toimikuntaan antaa toimikunnan puheenjohtaja Moona Heinämäki msjhei [at] utu.fi / 0443271327.

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook