Avoimet tehtävät

Lex ry:ssa on monenlaisia tehtäviä, joihin opiskelijat voivat hakeutua. Tarjolla on mm. vuosijuhlien valmistelusta vastaamista vuosijuhlamarsalkan tai -viskaalin roolissa, Lexin tapahtumien ikuistamista valokuvausvastaavana tai juridisen aikakausjulkaisun Acta Legis Turkuensian toimittamista.

Hae peruskoulutus- ja opetustaitotoimikuntaan!

Tiedekunnan nykyisten peruskoulutus-, tutkimus- ja opetustaitotoimikunnan kaudet päättyvät 31.7.2017. Dekaani on asettamassa uudet toimikunnat toimikaudekseen ajalle 1.8.2017 - 31.7.2019. Opiskelijajäseniä on peruskoulutustoimikunnan ja opetustaitotoimikunnan kokoonpanoissa.

Peruskoulutustoimikunnan tehtävänä on perustutkintokoulutuksen kehittäminen ja suunnittelu. Toimikuntaan kuuluu professoreista opetusvaradekaanin lisäksi yksi (1) professorijäsen (+ yksi varajäsen), kaksi (2) keskiryhmän edustajaa (+ yksi varajäsen) ja kaksi (2) opiskelijajäsentä (+heille varajäsenet).

Opetustaitotoimikunnan tehtävänä on tehtäväntäyttöjen edellyttämän opetustaidon arviointi ja muiden opetustaidon arviointien hoitaminen. Toimikuntaan kuuluu professoreista toimikunnan puheenjohtajan lisäksi kaksi (2) professorijäsentä (+2 varajäsentä), kaksi (2) keskiryhmän edustajaa (+ 2 varajäsentä) ja kaksi (2) opiskelijajäsentä (+ heille varajäsenet).

Hakemukset toimikuntiin tulee lähettää osoitteeseen hallitus [at] lex.fi viimeistään sunnuntaina 11.6 klo 18.

 
 
 

 

 

 

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook